Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αυγή: Αντίστροφη μέτρηση για οριστική έξοδο από τα Μνημόνια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
105 5 FM
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgigr
EARRATO 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΕΤΟΧ ΊΔΡΥΣΗΣ 1952-B. ΠΕΡΙΟΔΟΕ.ARdYNOY 12951
ΤΙΜΗ: 1.5
Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ
Αντίστροφη μέτρηση
για οριστική (1) έξοδο από τα Μνημόνια
θέμα χρόνου το αποφα
οστικό βήμα της χώρας
προς τις αγορές, που θα
σηματοδοτήσει και την
οριστική απαλλαγή
από το καθεστώς τον
Μνημονίων και της
διεθνούς επιτροπείας
Εντατικές προετοιμα
σίες στο οικονομικό επιτελείο, σε συνεργασία με τους θεσμούς, για έκ
δοση πενταετούς ομολόγου το επόμενο
διάστημα, αν και η ακριβής χρονική
στιγμή δεν μπορεί να προεξοφληθεί
Ενθαρρυντικά στοιχεία για την
αποφασιστική κίνηση, η υπερκάλυψη
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
Το νομοσχέδιο
γα τον δημοσιο
των στόχων του προϋπολογισμού το
πρώτο εξάμηνο του 2017 και η θετική
ΟΑΣΘ στη Βουλή
» Το νομοσχέδιο rpopem tnvanop
popnari dAcov των Εργαζομένων του
ΟΑΣΘ. Ενώ στις διοικηαεις των δύο νέ
πορεία του Χρηματιστηρίου
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
npooumaw της Αυτοδιοίκησης και
ΣΕ. 11
Ο «Φάκελος της Κύπρου»
στη Λευκωσία
ανοσύστασης της ιστορικής συλλογικής μνήμης
noutpris tilArvixts κυ(eprotrs60vextrv ολοκληροou, cotnp0ξε η κυηριακη Βουλή tnv nap66oon tou
.oxtilou trs Kinpou " από tov N. Bouton, o onoios
ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Η κοινωνία αθωώνει
την Ηριάννα
» Πλάθος κόσμου διαδη.ασε στο Ζ
νταγμα για υνν Ηριάννο, τρεις ημ4x:
μετον npde6po
EEA. 2-3
EEA 10
ΑΥΤΟΨΙΑ
Αυθαίρετα
στη μαρτυρικη
Μακρόνησο
>> Aueaipeta κτίσματα και Παράνομες
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί
και Παραγωγική
ανασυγκρότηση
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΟΠΑΝΝΗ.
>> Στον vto Ενεργειακό onbooKooΠεριβάλλοντος 00
npaypatonoinaav euro στο νησί tou
xo1 emthb.EA 12-13
EYNEXEIAETH TEAIA
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 31

Τελευταία νέα από την εφημερίδα