Πρωτοσέλιδο Ελευθερία: Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας αποδείξεις