Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
18ρντής. Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974-18ιοκτήτρια. Εκ80τρια Σταυρί80u LSr
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
4)Ap. pill
688011434 0.500
Γύρισε από
Έξι μεταγραφές omt minuket4ράμα
1 υρισε απο
Μέτρα προστασίας
τη Νορβηγία
αντιπυρικής περιόδου 2017
| 0Δήμος Δράμας
| Άρχισε η φύλαξη |
και Τεσσερις
ανανεωσεις
ανακοινωσε
η Δραμινή
A. Πριμικίρη
Υπεύθυνη του προγράμματος
κπαίδευσης στην Ελλάδα
από τη NASA
στο δάσος
Κορυλόβου σελ5
ηΔόξα Δράμας
εισαγομενα
σελ 3
Το έργο αποκατάστασης
Του τεμένους
καταγγελία του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εκπνέει σήμερα
Τ. Πούλιος: «Παραβίαση Του Χάρτη
αη προθεσμία για ταα
ανασφάλιστα οχήματα
AMO στηΓΓ Του ΥΠΠΟΙ
Φορολογικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
-E ον ωΤΙκα Τα ορια Φορολογησης »
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στον «Πρωινό Τύπο»
onpipcpcdp)ης
| Εκπνέεσημερα
Εκπνέει σήμεpa, Παρασκευή 14 Ιουλίου, η
ρειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά.
ρες ρχης Ανατολικής Μακε με τη Γενική
δασμου και η Αητισμουκ Μαρια Ανδρεα
κονομικών στους ιδιοτητεςχιλι δων οχτ
χώρίς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Επιτροπή έχει καη οποία καταγγέλλει ως π
σχεδιο και ποιο
Όπως επισημαίνεται από την Ολοταστεί κοινή πεποίθηση ότι η
σε συνδυασμό με τα υφσταμενα φορολογικά άρη έχει απρο
το είδος και τον κ
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε το Υπουρενώ θα 4τάνουν μέχρι και τα 250
για τα Ι.Χ. άνω των 1 .000 κυβικών.
2017, στο Ευχει
Περ.φερειας συγκεκρ,μενα έργα συντήρησης και ανάδειξης μνημείων της Περιφέ
Μόλις 300 χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων
οχήματά τους για να γ
των 250 ευρώ, έπειτα από την ανάρτηση των
και της ελληνικής έννομης τάξης αλλά και της ευρωπαϊκής όπου βάζει στους δικηγόρου εισφορές
φυ με του ουργε ο νομ η
καταληκτική ημερομηνία είναι η 14η Ιουλίου,
ενώ αμέσως μετά τα πρόστιμα που θα επιβάλλον αι αεί κλιμακωτά ογα με το
είδος και τον κυβισμό του
,, προέδρων των Δικηγορικων cru
εδρος
ού Συλλ you
Naor μειωσουμε εδω ότι η Ευρωπαίκ
Να σημειώσουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή ΕπιΕι
Δικηγο
τροπή αποτελει ειδικη επιτροπή της ολομέλειας
γορικού Συλλόγου Δράμας κ. Τάσος Δράμας κ. Τάσος Πούλιος τους Ευρωπακού Κοινοβουλου και αν κρινει από
τις ακροάσεις που κάνει, στέλνει τα θέματα για συΠρωινό Τυπο ο προεδρος του Δικη
ματς.
Πούλιος, ο οποίος επισημαίνει μεταξύ
άλλων ότι με το ασφαλιστικό, "παραβιάζονται οι αρχές
100 ευρώ για τα δίτροχα κάτω από 250cc, στα
150 Ευρώ για όλα τα
200 ευρω για
250 ευρώ για τα
τηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
σελ.5
Ι.Χ. κάτω από 1.000cc και στα
1.Αναστύλωση του ιερού μητροπολιτικού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην
Το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου έχει καταγραφεί αύξηση περίπου 15% στην παραΝ/Σ δίνει τη δυνατότητα
μου κου μουσε ου Σμαρ εκα σ αστικό σε οφειλέτες να αποπληρωσουν
5.Πρεμβάσειςστοναρχαιολογικόχώρο χρεη προς Τους δημους με δοσεις υπαδιποχετική δάταξη που προ λέων
ηάντως στην τροπολογία που θα προωυπάρχει σχετική διάταξη που θα προβλέπε
είχαν σταλεί, καθώς και την επιστροφή των
6,Αποκατάσταση του τεμένους Apan.
μενους που είχαν ήδη πληρώσει το π
των 2
την αποστολή τους.
Τζαμί στη Δράμα.
δυνατότητα στους οφειλέτες να αποπληρωσουν τα χρέη
τους προς τους δήμους με δόσεις δίνει νομοσχέδιο που
κατατέθηκε στη Βουλή.
πραεσμης υπο
λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:
ολής ή μη υποβολής ή awa ριβούς δήλωσης ή
Ευρω από τις πρυτες ημέρες μετά
Τα έργα αυτά είναι μέρος μιας συνολικής παρέμβασης η οποία έχει στόχο να δητο νομοσχέδιο για τον
άξονα την αρχαία Εγνατία Οδό, Θα συνοδεύονται από δράσεις που θα συμβάλουν
στην τουριστική ανάπτυξη και θα τονώσουν
σμού naioiou opvavoongon λεπουργίας των Δημοτικών Enr
χειρήσεων Ύδρευσης Αποχ&τευσης
σχετικές με την οργάνωση. Τη λειτουργία, τα οικονομικά και το
Ρυθμίσεις
από 80% έως 50%, ανάλογα
μενο αρυθμό δόσεων (έως 100 δόσεις κατ ανΕυρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργα- τατο όριο) και σύμφωνα με τις ειδικότερες
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η πολύ
καλή συνεργασία της Περο έραας ΑΜΘ με
σίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις προβλέπει τη ρύθμιση οφειλων προς του
προύποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτώση
δ μου
και τα νομιά πρόσωπό του
Καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής των
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τραπεζικά έξοδα
για πληρωμές
στα γκισέ των τραπεζών
υπαχθούν σε αυτήν (όσες
δικαστική αμφισβήτηση ή έχουν
ισόποσες πλην της τελευταίας
εξής τα τραπεζικά έξοδα, όσοι θα εξοφλούν
τις φορολογικές τους υποχρώσεις στα γκισ
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων κυρίου Γιώργου
ητουλή, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντό
ρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της
δόσης από την επομένη της
18 Ιουλίου 1ηρα 21.00
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
νοντα δεκτές οι πληρωμές φόρων, μόνο
φόρησης των, ρητά op1ζόμενων προυποθέσευον, η
ρύθμιση καταργείται, με συνέπεια την υποχρε.
ωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της
οφειλής σύμφωνα με τα στοχεία της αρχικής
βεβα ωσης και την άμεση Emo!ω της εισπρα
ξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύ.
ουσα νομοθεσία μέτρα. (άρθρο 52)
ων και τόκων
Τιμές ΕστηΡίων: 8 tuou nponaλη0n & 10 ευρώ γενική είσοδος
(web banking) ή ΑΤΜ και τραπεζικών καρτών
Ειδική εξαίρεση θα ισχύσει πάντως για ηλί,
κιωμένους και κατο κους απομακρυσμένων
περιοχών αλλά μόνο για πληρωμες φόρου ει
σοδήματος και ΕΝΦΙΑ Όχι δηλαδή για πληροοφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
που έχουν βΕβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη
ισχύος του υπό ψήφιση νομου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του
οφειλέτη να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή
προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, καοώς και από Τα πρόστιμα λόγω εκΑρβανιτίδου Χρύσα, 2310 257
κατά ποσοστό από τις κατά Κ
2."ΚΑΜΜΙΑ
», 47 χρόνια παράδοση στα σάντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα