Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πακιστανοί χτύπησαν και
λήστεψαν ομοεθνή τους
στο,Ελος Λακωνίας >σελ.7
A 0,τι Ψάχνειςείναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Η Φιλαρμονική της Γενεύης
στην Πλατεία Σπάρτης
>σελ.
«Monemvasia Fight Night»
με ελληνοτουρκική μάχη
στη Μονεμβασιά >σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 14 Ιουλίου 20171 Ετος 21° | Αριθμός 5197 | Τιμή φύλλου 0.50€ Τηλ:2731 081253 Fax: 2731 081 250 .
e-mailinfo @lakonikos. gr . www.lakonikos. gr
Σπουδαία δωρεά της Λακωνικής ομοσπονδίας Σίδνεϊ στο Νοσοκομείο
..Εγκαινιάζεται
ο δρόμος
Αν. Φωκάς-Νεάπολη
λάκα νες της Αυστραλίας
χάρισαν μηχανήματα
εάηλη
la εγκαινια του νεου 0p0uou
Που συνδέει τη ΜονεμΒασα
με τη Νεαπολη (Αγ. Φωκάς
Νεαπολη), θα πραγματοΠΟι
ηθούν τη Δευτέρα 17/7 και
ώρα 7:00 μμ. Η τελετή θα
λάθει χώρα στον κυκλικό
κόμΒο εισόδου της νέας οδού
στην περιοχή του Κάμπου
Βοιών.
Πρόκειται για κατασκευή
τμηματος 00ου νεας Χαραζης,
Πεδος κόμΒος μορφής Τ, Που
συνδέει τη νέα 000 με την
υπάρχουσα οδό Μονεμβάσια
Αγιος Φωκάς, στην Περιοχή
του Αγίου Φ κά και κυκλικός
κόμΒος για τη σύνδεση της
νέας οδού με την υπαρχουσα
επαρχιακή οδό Νεαπολη-Μολάου. στην Περιοχή Άγιοι Από.
Πλέον,
η διαδρομή από τη Μονεμβασια έως τον Κ μπο θα γίνεται
σε διάστημα 20 λεπτών, Περιπου, μέσω μια οδού διλής
Σε μια σημαντική δωρεάιατκού εξοπλισμού στο Νοσοκομειο Σπαρτης Προχώρησε η
Λακωνική Ομοσπονδία του Σίδ_
νει της Αυστραλίας επι εΒαι
ώνονταςμε τον καλύτερο τρόΠΟ
το ενδιαφερον και την αγά n
ΠΟυ τρέφουν οιξενιτεμένοιλάκανες για τον τόΠΟ Τους.
σης στο Σίδνε, η Λακωνική
ΟμοσΠονδία, κατόρθωσε να
συγκεντρωσει ένα αξολογο
Χρηματικό Ποσό, με το οποίο
έγινε δυνατή η αγορα μηχανη
μάτων όρως Ένα μοντορ δύο
amb u ενηλίκων και Παίδων
μάσκες τεχνητής αναπνοής και
έναν διφασικό απινιδωτή με
διαθωρακικό Βηματοδότη,
Η συνάντηση Παράδοσης-παραλαΒής του εξοΠλισμού Πραγ
ματση°ήθηκε την
13/7) τουεσ nuepi, στις εΥκατα
στ σεις του Νοσοκομείου
Σάρτης 0 διοικητής του νοσο
κομειου κ. ΣυΤήρης ΜΠότοιος
υ οδεχθηκε τους εκπροουΠους της 0μοσιονδίας, απευθύνοντας τους ευχαριστιες για
τη σΠΟυδαία κίνηση ενίσχυσης
του μεγαλύτερου νοσοκομείου
της Λακωνίας. Παρόντες ήταν ο
Πρόεδρος της Ουοσ Πονδίας K.
Πίτερ Τογκούνης, nYpauuaτέας κ. Λίντα Λέγκα-Τζανετάκου, η Πολιτιστική σύμΒουλος
της 0μοσπονδιας κ. Αναστασια
Διασάκου Αναστασιάδη καθως
και τα μέλη κκ Μαρία Γκλέκα.
Αρθουρ Γκλέκας και Τζούλι
Τσιγκούνη.
Πέμπτη
| KUKA0φορίας.
Ετσι ένα έργοποαποτέλεσε
Βασικό αίτημα της τοι κής
κοινων αςολοκληρω εται και
παραδίδεται στην κυκλοφορια φιλοδο ώντας να απαε.
ντα στην
τουριστική ανάπτυξη, την εξυτουριστική αναπτυ n trvgu
Περιοχής, καθώς και την ταλογισμού 14.620.000 ευρώ.
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λαυ Πρόγραμα
Πηρετηση των κατοικων της
Ειδικότερα, μετά από διεξαγωγή φιλανθρωπικής εκδήλωσυνέχεια σελ 9
εταφορά Προϊόντων
«Γιατί οι χάρτες Πυρκαγιών
και ανεμογεννητριών ταυτίζονται;»
30/4/2013 από την Διεύθυνση
κωνίας. Η χρηματοδότηση κα
τασκευης του εργου εγινε ano
το Επιχειρησιακό Πρόγραυμα
ΔΕΠΙΝ 2007-2013 στο onoo
Απαντήσεις ζητά η Επιτροπή Αγώνα Τσικαλίων Μάνης
Μετά την τελευταια καταστρο χάρτες τον ανεμογεννητριών καετια, σε Πολλές Πεητ σεις
φική Πυρκαγιά Που έπληξε την και αυτοί των Πυρκαγιών ταυ- ταυτίζονται με τις Περιοχές
περιοχή της Μάνης, η Επι- τίζονται
τροή Αγώνα Τσικαλίων «Η ανησυχία μας εντείνεται εγκατάσταση "αιολικών ΠάρM νης Προχωρά σε καταγγε- από το γεγονός ότι οι πληγεί- κων" και έχουν διανοιχθεί
λία κατά της εγκατάστασης σεςπεριακές, τόσο από την τε- δρόμοι Προσπέλασης» επισηανεμογεννητριών στην Πε- λευταία Πυρκαγιά, όσο και απο μαίνουν, μεταξύ άλλων, τα
ριοχή, καλώντας τους αρμόδι- προηγούμενες. Που έχουν μέλη της Ευτροης Αγώνα.
ους να εξηγήσουν γιατί οι λαβει χώρα την τελευταία δεπεριφερειάρχη Πελο ΠΟννή
σου κ. Πέτρου Τατούλη
Που έχουν opL0θετηθεί νια την
Τοξικά και
ραδιενεργά
απόβλητα
στην αυλή μας;
συνέχεια σελ.9
του Μιχάλη Αριδά
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα