Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΕΒΕΠ: «Καλή αρχή» η νέα διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 14/07/2017
Email [email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64
τηλ.:23 10-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E-Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Οι επενδύσεις και η κατανάλωση κινητήριες δυνάμεις
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
TANEA AHMA Ανάπτυξη 1,5% βλέπει για Ελλάδα η Moody's
<<ΑΥκάθΡ> ΤΟ Χρέος και ο αδύναμος Τραπεζικός Τομέας
Εξασφαλίσεις
Ξεκινά η διαδικα σία συγκρότησης short list
Στο στόχαστρο 22 funds
AZ notunukurn
τέλοςτηςδιαδικασίας
Τα κόκκινα δάνεια της Eurobank
Ξεκινά η διαδικασία συγκρότησης short list για τον αγοραση καταναλωτικών δανείων 1,5 δισ. ευρώ χωρίς εξα
σφαλίσεις. Πού κινείται το arm μο Που Προσφέρουν. Το
σήμα Περιμένουν οι υπόλοιπες συ τημικές Τράπεζες για
ανάλογες κινήσεις.
έλλει
Eurobank
yotio no mo ικό 20100 | Αποχωρεί από Πρόεδρος του ΤΧΣ
KOKKIVEO ΟΝαλωσεις Των npo10 της
κόκκινες χορΙΜσεις Τωνnp010 Των
της καταναλωπας Πίστης της
Eurobank και αίμ4υο με Πληροφορίες Του Euro2day.gr, η Τραπεία
1 ο Γιώργος Μιχελής
νέο Πρόεδρο, ο οποίος θα οριστεί με απόφαση του ΥΠΟυργού Οικονομικών
Συμφωνα με Τον Νόμο του ΤΧΣ (Ν
3864/2010, άρθρο 4A), η ΕΠΙΤροΠή ΕΠιλογής
είναι αρμόδια να επιλέξει και να προτείνει
στον ΥΠουργό Οικονομικών λιστα με unou
ηφίους για τη θέση του ΠΡοέδρου Του ΤΧΣ
Από την λίστα αυτή ΟΥΠουργός Οικονομικών
διορίζει τον υποψήφιο της επιλογής του
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(TXE) ανακοινώνει ότι ο κ. Γιώργος Μιχελής,
Πρόεδρος Του ΤΧΣ, έθεσε την Παραίτησή του
στη διάθεση του ΥΠουργού Οικονομικών
δικασία επλογής με στόχο τη
κραΤΕΟΤερους
«μνηστηρες»,
Epopic:
ιατρικές απανες
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, ο κ.
Μιχελής Παραμένει στη θέση Του Προέδρου
έως Την ανάληψη των καθηκόντων από τον
του αφορολόγητου
σιμότητας Του Πολ Τόμσεν, η Εκτελεστικό Του έως Τς 21 Ιουλίου, να σταθεί στα
ελληνικού χρέους συνεδρίαση Του Συμβουλίο το με απαλλαγή Των πόδια Της να μην
έχει ήδη σταλεί Εκτελεστικού oncio «ea ormm- nererov ολο- έχει ανάγκη το
στο εΚΤΕλεσηκό Συμβουλίου Του σε ΤΟθέμα σης 20 γων Του Απριλίου ΔΝΤ ήτον ESM.
συμβούλιο Του ΑΝΤ για Την Ελλά- Ιουλίου».
ΑΝΤ. Αυτό nou δα. Σύμφωνα με
ΕΧεισμοα είναι TO Bloomberg ο κ. Αναλυτικές από 4,75% έως Ελλάδα μΠΟρεί va
η χώρα να μηορεί Τόμσεν ειπε ηως συνδέουν Το θέμα 4,8596. Σύμφωνα apdoei Την επαφή
να σταθεί στα ΤΟ ΕυρωΠαϊκό μετη φημολογία με TO Bloomberg, με Τις αγορές
πόδια Της χωας Το Τμήμα Του ΔΝΤ nou υπόρχει ηώς η οκ.Τουσεν avep- auo ήταν σίγουρα
ΑΝΤ ήΤΟν ESM, έχει ήδη στείλει Ελλαδαενδεχομέ- ερε ακόμα om ευπρόσδεκΤο»
δή σε ο n. Τομ- την Ανάλυση Βιο- νος να επιχειρήσε αυτό που έχει
σεν.ΕΠισπευδετα, σιμότηταχρέους μια δοκιμαστική σημαία είναι «n
Στις 20 Ιουλίου
του 2014 και Αυτό θέλουμε
στόχο για επιτόκιο πετύχουμε. Αν η
Παρουσιάστηκε στη Δυο.
υργική το ν/σ για τα οπτικοακουστικα μεσα
TOU ANT