Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ε ουαου/ ευση το οχε010 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθυνη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A. 5012 Παρασκευή 14.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Κληρονομιά
>>> TEA.
«λουκέτο» στο
ουλιχείο του
νοσοκομείου
Βλέπει αύξηση καταθέσεων, χτυπά χαμπα
νάκι για τα κόΧΧυνα δάνεια
Το Ecofin αναμένεται να εγκρίνει την
στρατηγική για τα κόκ2υνα δάνεια
επιβάλλοντας οόστιμα Χα
βρίσχοντου ακόμη και τα
νοσοκομεία στα νησιά
esinow. ? , on me στις ασφαλιστικές εταιοειες
Μετά από éARVX0 TOV TQcy
ΑΑΔΕ στο %uuxelo στο
νοσοκομειο
διαποτυσαν ότι δεν είχαν
ewio0e( 36 αποδείξεις.
Ρόδου
Έσπευσαν να το κλείσουν
για 48 ώρες.
| Δάνειο ΕΤΕπ τρό.cosmoteμετη
στήριξη του «Σχεδίου Γιούνκερ»
romana
στο Χρηματιστήριο
Ari λεια τον
Τη σύναψη σύμβασης δανείου Ο επίτροπος Οικονομικών και
της Ευροπαϊκής ΤράπΕζας Δημοσιονομ κών Υποθέσεων
Ετενδύσουν (ΕΤΕπ), ύψους 150 φορολογίας χαι TeAcoveGoy
εκατ. ενρί, με τον ελληνικό Π1éQ Μοσκοβισί, αναφερόμε
τηλεπιχουνοονιών
ήλιοσε:
Cosmote αναχοίνισε, από τις
BQt éλλες, η Ευροπαική Επιτοοπή, τονίζοντας ότι αυτή η
σύμβαση éγινε δυνατή χοη
στην υποστ eu η του Ευ ο πανχού . Ταμείου Στρατηγικάν
νος στο θεμα,
«Αυτή η συμΤουνίακαταδεικνύει
για άλλη μία φορά τον
0όλο που μπορεί να διοιδουματίσει το Σχεδιο noovxeg για
την κινητοπο ηση emev0oeco ,
με σκοπό την υποστήοξη χαι
πολύτιμο
Θεαχές οι τελευταίες ειδ ήσεις για την ασφαλιστική βιομηχανία. Οι επισημάνεις της Τραπέζης της Ελλάδος, ητόνυση της παραγιγής στον κλαδο οχηματον και οι υπεραξίες
από την Ε χωρια αγορά ΧΧηχων ομολ γων. Δυναμικό το
ταρόν τον ξένων
Μικρή πτώση σημειώνουν οι
τομές των μeτοχών στη
οποία cr0UIe» πτωτικά,
μετά την αρχική της άνοδο
προς τις 850 μονάδες.
Ο Γενικός Δε(κτης Τιμώ
στις 15:35, διαμορφωνεται
στις 841,88 μονάδες
σημειώνοντας πτώση 0,23%.
levotoedov, δηλαδή του λey6μενου
επέχταση αναγκαίων για
την εποτα
την ανάπτυξη υποδομών στην
«Σχεδου
Γιούν"Xeo»
Θετικά σχόλια για την α
πιστα και τη peger vom τα
Εποπτεύουσα ΑΟΧή, «παρά
το δυσμενές ouxoouxo
S Τιμων
» Η συμφωνία αποτελεί, επίσης
Οπως ανα4eetal σε σχετική
ανακονοση, η σύμβαση θα απόδειξη του ευρύτερου στοrt- wveyXoQuuv ασαλιστιχουν ιβάλλον, η ελληνική ασ4αλι
συμβάλει στη χρηματοδότηση ηγιχού στόχου της Επιτροπής, ετα1euov περιλαμβάνει η ουκή αγορά εμφανίζει
των σχεδίων της Cosmote για που Είνου η re0στάθεια να Etuotom|ση του Ελληνοού ertoeetnequaatov anis
ενίσχυση και ΕΤΕΧταση του δ xαξιο τοτηθούν πλήοκ οι ενηαιρως οι ευκαι- Χρηματοπιστωτικού Συστή- ποιότη τ.c καθώς το 92%
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψΕ
vyporEgn πμή στις 850,96
μονάδων (+0,84%) και
xcurEen στις 838,85
δες (-0,59%)
τύουτον κινητών Ε
ματος (Ιούλιος 2017) που ταον επλέξιμαν κεφαλαίων
εξί,δωσε χθες η ΤΟάπεζα της ταξινομείται στην Ψηλάτε
ΕΜαος.
επικοινωνιών, αυξάνοντας
σημαντικά τις επιδόσεις του δυτου όσον αφορά την ταχύτητα,
την ιοανότητα χαι την Χάλι"m.
Ειδκότερα, θα βελτιώσει τις
επιδόσεις τον διχτύων σε αγρο.
κές τεχνολογίες για την
προώθηση της καινοτομίας, της
παραγωγικότητας χαι της ανάπτυξης. Η Επιτοοτή παραμένει
παοσηλα μένη στη στήριξη ταν
επενδύσeow που θα βοηθήσουν
en χατηγορία
(Κατ ΙΥοία 1).
ποιότητας
Σύμφωνα λοιπόν με την
Η αξία των συναλλαΥών
ανέρχετου στα 57,85 ex
αχές της Χίος.
αναχαμιμη της