Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την πολιτική βιώσιµης
ανάπτυξης για την ποιότητα ζωής των κατοίκων
και χρηµατοδοτεί κι άλλα σηµαντικά έργα.

15 07

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.07.2017
ΕΤΟΣ 22ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1011
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

ΧΡΕΗ
έωςκαι 95%
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

Έτσι,σβήνονται

Γιανα ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜΟ σας
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αλλάζουνόλααπότις3Αυγούστου

Πώς θα ρυθµίσετε
οφειλές µε 120 δόσεις
και χαµηλό επιτόκιο.

1

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ

1970

ΚΑΝΑΠΕΣ PORTO
MAZI ME TΡΑΠΕΖΑΚΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

Τι πρέπει να ξέρετε
για χρέη που δηµιουργήσατε ως 31/12/16.

3

ΤΥΧΕΡΟΙ
ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ

1485

ΡΟΛΟΓΙΑ SECTOR

Οι 70 ηµέρες που
µπορούν να αλλάξουν
τη ζωή σας.

2

Βήµα- βήµα η
διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού.

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

3000

ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
ΑΞΙΑΣ
€
€
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΜΠΑΡΩΜΑΤΑ

Σελίδες

6,7

250€

ΤΥΧΕΡΟI
ΚΕΡ∆ΙΖOYN

AΠΟ ΜΙΑ
∆ΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Κάθε εβδοµάδα ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ µονο 4€ KOYΠΟΝΙ σελ.31
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
KRIDERA OPTICS

3η στην ανακύκλωση
µεταξύ 66 ∆ήµων της
Αττικής η Αγ. Παρασκευή

Κάτιτρέχει
µετονΠάνο,
κάτι«παίζει»
µετηΦώφη
ΝτρίπλεςΤσίπρα

• Αποκαλυπτικό παρασκήνιο για τις κινήσεις του πρωθυπουργού. •Ο ρόλος
Σουλτς-Πιτέλα στην αναδιάταξη του
πολιτικού χάρτη. •Το φλερτ µε τη Γεννηµατά και ο µνηµονιακός ιός του ΠΑΣΟΚ. • Που θα κριθεί η αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών.

Κινήσεις-µατ

Σελίδα 27

5επιπλέονέργαγιατη∆υτικήΑθήνα

Σελίδα 12

Σελίδα 10

Ξεκινούν µετρήσεις
ατµοσφαιρικής
ρύπανσης στον Πειραιά

Σελίδα 5

Τριπλήστόχευση
Κυριάκουγιατην
αποδόµησηΤσίπρα

•Το ηθικό πλεονέκτηµα πρώτη προτεραιότητα
για τον Μητσοτάκη. •Νέα σχέση µε την κοινωνία
µέσω της «Συµφωνίας Αλήθειας». •Ανάδειξη νέων στελεχών που θα δώσουν νέα δυναµική στη
Ν.∆. •Πώς αντιµετωπίζει η Πειραιώς την ευφορία
των δηµοσκοπήσεων.

Παραδόθηκανοι
4νέοι πεζόδροµοι
στοΕµπορικό
ΤρίγωνοτηςΑθήνας

Στους πεζούς αποδόθηκαν τέσσερις ακόµη πεζόδροµοι στο Εµπορικό Τρίγωνο της Αθήνας,
στο πλαίσιο της αποκατάστασης που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Αθηναίων.

ΕυρωπαϊκήΗµερίδα
γιατηνεφαρµογήτης
ΑστικήςΑτζένταςτηςΕ.Ε.

Κλειδί για την εθνική ανάπτυξη,
η αποκέντρωση του κράτους.

Σελίδα 8

Σελίδα 3

Σελίδα 4