Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΠΡΩΙΝΗ
eidisis.gr
Εηαγγελμαηκός Οδηγός
KIAKIE
disis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4426-0,50 ευρώ
Ούτε νερό βάλαμε,
ούτε μυαλό βάζουμε
Συνεχίζεται το πρό
Υραμμα "Στέγαση
και Επανένταξη
σελίδα 5
Συνελήφθησαν μεταφορείς
λαθρομετανάστη
και φυγόδικη
σελίδα 5
«Η Ρωμανία κι' αν
επέρασεν ανθεί
και φέρει άλλο»
Η Τόλη TOULUDWIGSHAFEN
υποδέχεται τα ξενιτεμένα
κάτα Του ποντιακού ελληνΠότε πλημμυραε πότε δ 4 η Αρτζάν Αματ ου πο ά τα έργα κα τα δεκάδες εκατομμ po που δοπα
θηκαν είτε σε έργα ημιτελή είτε κακώς αξιοποιημένα Διαμαρτυρίες αγροτών-παραγο γών για αλιεμα νερού
μετά την (αναμενόμενη) πτώση της στάθμης των νερών του Αξιού ΣΤΟ και πέντε τρέχουν ο υπηρεσίες για να
αυξήσουν την παροχή νερού στα κανάλια και το τρ ηικό: Η λμ οδεξομεν στο ύφος Βου ε οχα ρίου δεν εκπλη
ρώνει τον οκοπό για τον οποίο καταοκευάστηκε επειδή δεν τη γίμιαν τον χειμαννα
Του Νίκου Σιάνα
σελίδα
σελίδα 3
Γιορτή
ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ,
ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΚΑΙ Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Του Θεόδωρου Ε. Παυλίδη Δικηγόρου
των ανθρώπων, της Γης,
του Μετανάστη & της Παράδοσης
23 Ιουλίου
21:00
Πλατεία
Σ.Σ. Μουριών
σελίδα 7
Ηδιατήρηση καιενίσχυση της ΕνικήςΣτρατηγικής για
τηνΑνυταπ
κπαι ευση και οι προτασεις για Τηνανασυστασητης
MH am "PLL oc
reipa ο Σταμάτης Παπουλ ης Συντονιστής Νομαρχιακού Συνονοστικού
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κλοίς. rρομματέας ΝΕ ΠΑΣΟΚ Κιλκίς, Σελ 5
Λαϊκό, Παραδοσιακό γλέντι
με γνωστοές τραγουδιστές