Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Σήμα" από το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
t Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
www.naftemporiki.gr
Πεμπτη 13 Ιουλίου 2017/ τιμή: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 930 . Αριθμός φύλλου: 26.400
Δημήτρης Παπαδημητρίου
Παραμένουν οι κίνδυνοι
για την Παγκόσμια οικονομία
Ο υηουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στη «Ν»
Η Ελλάδα θα γίνει γρήγορα
η μεγάλη οικονομική έκπληΕη
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 12
[δημοηρασία]Το αυξημένο ενδιαφέρον ενισχύει τις Προσδοκίεςγια έξοδο στις αγορές
«Σημα» απο το επιτοκιο
των εντόκων γραμματίων
στο ο.aanp ες υγείας
και οι δαπάνες υγείας
στο e αφορολόγητο
Οιδαηάνες για την υγεία Προστίθενται στην κατελάοστο ηοσό nou Πρεπει να πραγματ°nonoouv με
χοι και κατ' επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό
Υπτό τους. Τη σχετική anopoon υπέγραψε χθες η
θεαματική πτώση του επιτοκίου των τρίμηνων εντόκων γραμματίων καταγράφηκε στη χθεσινή δημοπρασία, η ΟΠοία συνοδεύτηκε και από αυξημέ.
νο ενδιαφέρον Ελλήνων αλλά και ξένων θεσμικών
επενδυτών, εξέλιξη Που συντηρεί και ενισχύει τις
Προσδοκίες για έξοδο στις αγορές. Ειδικότερα, το
μεσοσταθμικό επιτόκιο υποχώρησε κατά 37 μονάδες βάσης στο 2,33%, από 2,70% Που ήταν τόσο στην
Προηγούμενη δημοΠρασίαόσο και στοδιάστημα 27-40
μηνών, από τον Μάρτιο του 2015, Παράλληλα, για
Πρώτη φορά έΠειτα από μια διετία οι Προσφορές
υπερκάλυψαν το ζητούμενο Ποσό. Το ύφος της δημοπρασίας ήταν 625 εκατ. ευρώ και οι συνολικές
Εξοδος της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
φωνα με την onoia οι δαηάνες υς Ομάδας 6
(Υγεία)
του Δείκτη Τιμών Κατανολυ τη της ΕΛΣΤΑΤ
σε αυτές nounpo enouva Οτόξες
lood γο Γενκίς ΚΑέρνηοης ως % του ΑΕΠ
του Ν.4446/2016. > 10
«Ξεκλείδωσε» το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ κατ' οίκον»
Avoiya ο δρόμος για την έναΚ του-ΕΕοικονομώ
κατ' οίκον» τον Σεπτέμβριο και την εηιδότηση της
αναβάθμισης δεκάδων Χλιάδων διαμερισμάτων και
ΠΟλυκατοκυν στ χώρα, με τη x8εσινή δημοσευση σε ΦΕΚ της έΥκρισης του νεου Κο ο ομού
Ενεργειακης An°δοσης Kmpuv (KENAK) ano τα
υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Eve80
Προσφορές διαμορφώθηκαν σε 1.154 εκατ. ευρώ.
υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο Ποσό κατά 1 ,85 φοράτο ευνοϊκό κλίμα ενισχύεται και από την έξοδοτης Ελλάδας arlo τη διαδικασία υπερβολικού εχ -16,0
λείμματος και ταυτόχρονα, Προφανώς εν όψει της
σε ano το 2014, an°τελουσε anapa τητη
για να μηορεσε να χρηματοδοτηθεί
εξόδου της χώρας στις αγορές, η Κομισιόν, μέσω
του επιτροΠου Πιερ Μοσκο
Παροτρυνσης των ξένων εΠενδυτών να ΠροσεΥΥεκκρεμο
υξη ηλεονασματος 0 7% του ΑΕΠ στο σ
διαδικασια
ο του ηρουπολο
σμου του 2016 0
ες με ελ ε μα υ
εκ νησε εκστρατεια
Ελλάδα εκτός
περι υπερ ο κού ελ αμματος», στην ono a un
o ται xu
η ότερο του 3% του
μέσω κονοτικων κονδυλίων onooonorE
σουν τη χώρα. >4-5
[νομοσχέδιο] Τι αλλάζει στην επιμελητηριακή νομοθεσία
Πλαφόν οι δύο θητείες
για τους Προεδρος
ΤΩΠΗ ΕΠΙΒΕ
K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
| ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Πιο αισιόδοξοι οι σύμβουλοι
μανατ μεντ για την οικονομία
Αν μάνατ4ιεντ για την οκονομία κατά το επόμενο
δωδεκάμηνο καταδε κνύει η 14η τρμηνοία έρευνα
[Ecofin]
Μήνυμα στήριξης των ΗΠΑ στην Κύπρο
Μάνατ μεντ Ελλάδος), με τον Γενικό Δείκτη GMCCI
ναεμφαίΕται για rpu τη φορά θετικός από το
2014, λα ιβάνοντος ύθηση κυρίως απότις Προοδοκίες των συμβούλων για αναπαξη του ΑΕΠ και
μεί ion uno upou λων για ο amin του ΑΕΠ και
γιατα
κοκκινα»
στη φυτά povan napo δοχή του
ού Τραμπ
Το τεράστιο ύψος (1 τρισ. ευρώ) των μη εξυπηρε.
τούμενων δανείων αλλά και η μεγάλη καθυστέρηou an δουκε εν ουου δως την ηροσκληση για
συνάντηση με Ρωσίδα δικηγόρο nonoo θα του
nopeo ε n nopO ες για τη Χλαρι Κλίντον. Οι anoκαλουες για ος συνανιοες του Τραμη τον ορ
με δκι του Κρεμνου εν εται να εμι τουν
στ na a o n τηςαμερικανικ ε ο κ ς νομοθείος και να ar εουν τον ο το Αμερικα ου
Προέδρου στις έρευνες για ρωσική αναμιξη στις
αμερκα κές η ΟΕ ρκές ε λογές του 2016. >23
ε αιτίας της ελλειψης συντονισμού σε ευρ naio
επίπεδο οδηγεί, με εντολή του συμβουλίου Ecofin.
σε μια Πρωτο νη ΚΙνητοΠοιηση ολων των εμπλε
κομενων θεσμικών οργάνων και κοινοτικών υπη
ρεσι ν με στόχουν αντιμετώΠιση του Προ λματος Σύμφωνα μετο συμ ούλο χρειά ται μί μα
Πολιτικής σε εθνικό και ευρ παϊκό επίΠεδο-3
Υπό τους στο λεονταρσουςτης Τουρ ο τοπ το ε τοσο
«West Cape a m Y οτα κ κονοηροδας Total EN O ετα ο
n τες η ω εςχ εςστο οκ Εδο 11 τη κ rpo AOZOHNA
ano proov οτ στη owano υτως τοδιο ματης Kuro i Δμακρατος να a ono n Ε τους n pou ς της συν ΑΟΖ του νησού >24
για ε αγορες ερμανικώνεπι
χειρήσεων an νους, έΠετα
an σειρα κινε now υμφωί
ΠουεπτέΠουν Προσ αση σε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα