Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OPAKIKH
ΠΕΜΠΤΗ 13 louNou 2017
Ετος 240
A. φύλλου 1145 .
Eupoo 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
rpopeia r. MKaldou 3, 69100 Kaoegd Τηλ
fac : 25310-26500, ematinfostrakk agoragr, www.thrakikiagoragr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Ικανοποίηση της "Βεργίνας
poopars.. , για Την απόφαση του
Tan, 7,7 δισ. ευρώ.
ΠρόΚΕΙΤαι γα την
πρώτη δόση του ουΔιοικητικού Εφετείου
Kora Της θογα ικής της Heineken "Αθηναϊκή ΖυΟποια"
ob owe oravu v
Το Εμα-1, ΣΕΛ 3
Ελλάδα και Περιφέρεια
Α.Μ.-9, θέλουν ένα "θαύμα",
για να αποφυγουν τα
πρόσημα στη διαχείριση
IBEPITNA
ΒΕΡΓΙΝΑ
φού (κτός από την
των απορριμμάτων !
Ένα "Βαύμα" πρέπει να πετύχουν
Too Eurogroup η Ελ.
η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης και η Ελλάδα έως το έτος 2020
στον Τομεα της διαχείρ,σης των αστικών
Των θεμάτων Του
και άλλων αποβλήταν
ΚΕΔΟΝΊ
Από Το ποσό
TEA 19
Τον 7,7 δια. Eupth,
6,9 δισ. ευρώ θα
Επιβεβαιο θηκε η κατάχρηση δεσπόζουσας
σης στην ελληνική
χρησιμοπο
γο ανάγκες αυτη
ρέτησης Του, χρόας
αγορά για διάστημα Τουλάχιστον 16 ετών από Την Τοπική
θυγατρική της πολυεθνικής Heineken
"Το πρόβλημα με την υδροδότηση τη
παραλιακής ζώνης συνεχίζει να υφισταται"
Μια δοούρετη έκπληξη περιμενε Τους κατοκους Της
Κομοτηνής, καθώς ταν άνοιξαν Τις βρύσες Των σΤΤΙΠολιτική, ΣΕΛ. 5
κοινωνία, ΣΕΛ 8
Τι συζητούν Ελλάδα-Βυλγορο
να την "Παράκαμιμη"
Του Βοσπόρου
T.O.P.A-ΠΡΑΤΤΩ:
Συμβούλιο Της
Διίκο, αλλά ελκυπική από εμπορικής
πλευράς, θεωρείται η σιδηροδρομική
Εκδήλωση για την παραγωγική
ανασυγκρότηση στη Μαρώνεια
Ακυρη η
υπουργική
αποφαση για
ίδρυση
φαρμακείων
σύνδεση της ΑλεΕανδροοπολης με
Μπουργκάς στη Βου1rupia.
Η Τοπική Οικονομία Ροδόπης Αλλα.
της Κομισιόν που "καλοβλέπει" Το
Πετυχημένο το 7ο αντάμωμα
Ιδεών ΠΡΑΤΤΩ δύο ενημερωτικές υκδηλώσεις
3ranat χρώμα παράδοσης και Θράκης, η
mporeiowa Της Κομοτηνή, από Το έβδομο
:i.we
Ποιος ο κερδισμένος!
του Φεστιβάλ
Φαναρίου;;
Ποιος ο δείκτης
αξιολογησης της
"paruoooaTRE
πανελλήνιο Αντίμαμα
Οι θεραπευτικές
ιδιότητες της
λεβάντας
Οικονομία, ΣΕΛ 1 9
Οικονομια, ΣΕΛ 20
Konearvia, ΣΕΛ. 2
Korvwv10, ΣΕΛ 7