Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Διαδικασία κατάρτισης
&προσβολής διαθήκης
άρθρο του Χρήστου Ηλ Τοχλη>σελ 8
Συζήτησαν για την ενεργειακή! Αστείρευτο κέφι και χορός
αξιοποίηση αγροτικών
κλαδεμάτων>σελ.10
μέχρι πρωίας στο Αφυσσού
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017
τος 21
Αριθμός 51 96
Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax 2731 081 250 . e-mail info lakonikos gr . www lakonikos gr
ΑΠλήρωτους χιλιάδες αγρότες 30 move ma
αφήνουν οι δασικοί χάρτες
Ξεκίνησαν οι
αιτήσεις δικαιούχων
για το Πρόγραμμα
ΛΑΕ/OTA
Εως 25/7 n υΠοβολή
υποβολή αιτήσεων συυυετο
κής στα Προγραμματα
ΛΑΕΟΓΑ έτους 2017. 0ιατήσεις θα υποβάλλονται έως και
την Τρίτη 25/7 στο ΚΕΠ Δήμου
Σπαρτης (8.00 Π.μ. έως 14:00)
και στα ΚΕΠ των Δημοτικών
Ενοτήτων (8:00 Πυ έως 15.00]
Για την uno Βολή της αίτησης,
0 δικαιουχος Προσερχεται στο
ΚΕΠ προσκομίζοντας. Οπα
00η Ποτε έγγραφο από το
ΟΠΟΙΟ να Προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφα
Μεγάλο Πρόβλημα στη Λακωνία ΟΠου τα αγροκτήματα ταυτίζονται με τους χάρτες | λισης(ΑΜΚΑ) του καθώς και
ΌΠως γράφει το agronews gr, γάλους κοινοτικούς καταλογι
το θέμα συζητηθηκεπρόσφατα σμούς, εφόσον δεν ρεθεί μια
και στο Μέγαρο Μαξίμου, συμΒ.Βασική λύση, Που θα
χώρις ώστόσο να ρεθει λύση Βρισκει σύμφωνη και την ΕΕ
Αυτό έχειας συνεπεια, δι Σεπε οχες οιως η Λακα ν
καιούχοπαραγωγοι κοινοτι- το Πρόβλημα ειναι ακόμη Πιο
δεν συνάδουν με τους δασι- κών ενισχύσεων να κινδυ- οξυμένο, καθώς η φύση των αποτυπώσεις των δασικών
κούς χάρτες και τα όσα Προ- νεύουν να μεινουν φέτος καλλιεργειών και οχαρακτή- Χαρτών ξεπερνούν τους 10.000
Εκτός του καθεστώτος με
σων ενισχύσεων, κινδυνεύουν
να Βρεθούν σχεδόν 130.000
αγρότες ou une αλανδή
doon ΟΣΔΕ 2017, καθως τα
στοχεια Που έχουν δηλώσει
λυτη ταύτιση των αγροκτημα
τον με τους δασικούς χάρτες.
Σύμφωνα με το agronews.gr,
μόνο στο Δασαρχείο Πατρων,
υ ενιστ μενοι αγροτες Που αν
τιμετωτιζουν ΠρόΒλημα με τις
τον Προστατευομένων μελών
του [n.x Bu λαο ο υνεια eBacoon ΑΜΚΑ κλη ή ono_
οδήΠοτε έγγραφο από το
orouo vapoumeoAuBu s
Μητρ ου Α του ΟΓΑ .
ενημερωτικό σημείωμα συν
ταξευν ή απόκομμα κατα Βο
ής εισφορων κ.λ.), καθώς
δικαιούχους ενισχυσεων.
Βλεπονται στους αντιστοχους απλήρωτο ενώ Παράλληλα η
χώρα απειλείται με νέους με.
ρας ο εκτ σεων ειναι τετοος
Που φαίνεται ότι υπάρχει από1 και Δελτίο Αστυνομικής Ταυουνέχειασελ9
τοτητας
Τα Προγράμματα ΛΑΕ έτους
Νέες καταγγελίες για τις Πρόσφατες φωτιές σε Λακωνία-Μεσσηνία
ερ λαμβάνουν
«Χωρίς νερό και φαγητό
οι πυροσβέστες στις Πυρκαγιές»
τουρισμού για δια κοιές διάρLa
διανυκτερεύσεις-σε
βλημένα καταλύματα
συμΒε
2. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού για διακοπές διάρΓια ελλιπή διοικητική μέριμνα κάνει λόγο η ΕΥΠΣ Πελ/σου
κειας μέχρι έξι ημερών-Πέντε
διανυκτερεύσεις-με Παρόλ
ληλη δυνατότητα δωρεάν
Χωρίςνερό και φαγητό έμειναν
01 ΠυροσΒέστες Που επιχειρούσαν στην Πυρκαγιά της Μεσση
νίας, ενώ από θερμοπληξία
κινδύνεψαν και οι Πυροσβέστες
Πελ/σου στη Μεσσηνία δεν | αραγματοο ησης έως Πέντε
| στάσεις συμβεβλημένα,ν
ίας καταγγέλλει η ΕΥΠΣ
απλών λούσεων σε εγκατα
Πήρχε δακητική μέριμνα για
την τροφοδοσία των Πυροσβεστών, ενώ στη Λακωνία παρατη
Υδροθεραπευτηρίωνή αματι.
της Λακωνίας
σύμφωνα με καταγγελίες της
Ενωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας
ΠελοΠοννήσου
θερμο ιληξίας και τραυματισμοι
από τη συνεχή επιφυλακή και την
καταπόνηση των Πυροσ Βεστον.
συνέχεια οελ7
Μια γατούλα
στο Παράθυρο
του Βαγγέλη Μητράκου,σε,3
-> σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα