Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 13/07/2017
25.000 ευρώ ο επιλέξιμος Προϋπολογισμός. «ΑΤΟΚΟ» ΤΟ
σεις επιδοτούνται. Ποια εισοδηματικά κριτήρια λαμβάKow μιση ΕΙΤ Εργιοςη«Ε οκοδοχή
Των ΜυΕ στην Ελλάδα