Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:Πέμπτη 13.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Τι αναφέρεται στην εγκύκλιο του επικεφαλής της ΑΑΑΕ
Μεβ00ιές καμπάνες ποοειδοποιειο Πιτσιλής επ100χους εφ00ιακούς
Ευθύνες σε κυβέοηση και θεσμούς αποδίδει ο Σύνδεσμος
θέατρό παουλάγου με το άνοιγμα καταστημάτων Κυουχές
Ευθύνες σε κυβέρνηση και θεσμούς! Αναπτυξιακή
αποδίδει ο Σύνδεσμος με αφορμή τις
εντός του 20180
Κυριακές. Ποιες είναι οι βασικές ενστά
θμίσεις για το άνοιγμα καταστημάτων
υοιαχε
της κυβέρνησης
Η Ελλάδα στοχεύει στη δημιο.
υργία μιας αναπτυξιαχής του
πεζας ως τα μέσα του 2018, με
στόχο τον δανεισμό των μΧΟών
χαι μεσαίο" επιχειρήσεων
δήλωσε στο Reuters xvfeqv.
Ο χευυσμός της διάσωσης
ιταλικών τ!απεζών
προβληματίζει το
Eurogroup
Η χριτήριακή επιχειρηματολόγηση υπέρ του ανοίγμα
τος των χαταστημάτων τις Κυριακές κατ εφαΟμογή της
εξουσιοδοτικής διάταξης της πας. 1 του άρθρου 16 του
νόμου 4177/2013 στέρείται σοβαρής τεκμηρίωσης, Irexgagu ματ
υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ ΕΛΠΕ 0,00%) σε ανακοίνωσή του με αφορμή την απόφαση για το άνουγμα
καταστημάτων Κυριακές.
ητικός α υοματούχος.
«Στόχος μας είναι να απελεν0epe,σουμε Qa-στότητα που είναι
παγιδευμένη ε αιτίας του ά.
λου όγχου των μη εξυπηρέτούμενων t.ανείων Χαι να
τονώσουμε το δΟΙΤυο τον συνεταουστικοών τραπεζών» δήλιοσε
Το Κυβεονητικό Συμβούλιο
Οικονομικής Πολιτικής αναμένεται να συζητήσει τη δομή της
αναπτυξιακής τοίπεζας α07bτΕΟι αυτον τον μηνα και η
Βαρουφάκης:
Ναι, παοουσιασα το παοαΑ| | Χυβέρνηση έχει σαν
νομοσχέδιο
Σεπτέμβου, σημείωσε ο αξιοηηλο συστημα πληρωμων
Me το θεμα της ηρατικής διάσωσης ιταλικών TQaTeGov
να χει διχάσει, με πολλούς να μιλούν για παραβίαση των
Χανόνων της ΕΕ, το ζήτημα δεν μποοοσε να λείπει από
το σημερινό Eurogroup. Ίσως οι κανονισμοί της ΕΕ περί
χρατικής βοήθειας θα TQE5τει να αλλάξουν, ARI ο Γ.ΝτάLOελμπλουμ. Υποστηριχτχός πάντως απέναντι στη Ρώμη
ο Σόιμπλε λΕει ότι «τα πήγε πολύ καλά» στη διαχε(un
tuy mp°βλημάτων με τις τράπεζες χαι τως οι ενέργειές
της ουτοτεούν καλή βάση για περαιτέρω βελτιώσεις
Ειδικότερα ο επκεφαλής turv υπουργών Οικονομικών
της ευρωζώνης δήλα σε πας η εκκαθάριση τον Ιούνιο
στην Ιταλία δύο τραυτεζών της TEQupEQE1ας του Βενετο
δημιουργει το ερωτημα αν οι χανονισμοί της ΕΕ TEOL
χρατικής βοήθειας θα πρέπει να αλλάξουν
Οι ελληνι%2S αοχές έχουν αναζ.
ητήσει τεχνική βοήθεια από
την Παγκόσμια Τράπεζα 20αι
από ευρώ παϊκούς θεσμούς
σύμφωνα με δύο αυοματούχο.
Ο π&ώην υπουργός Οικονοπαράλληλο νόμισμα, ο x.
ταραδΕΧτηκε ότι είχε παρ. Twitter:
ουσίασε στο υπουοΥικό Kcalfeβαια ανέπτυξα στο
Συμβουλιο ένα παράλληλο Υπ. Συμβ. το παράλληλο
σύστημα πληρωμών
ΑΛαντούντας σε δήλωση του ατόπημα είνου ότι δεν χει
αναπληροτή υπουργού Αγρ. eqoey0TeC ακόμα. Ex των
σύστημα πληρωμών. Το
Η αναπτυξιακή τράπε5α είναι
πιθανό να δωοείται από 20ουνού
από τα υπο Ογεία 04 20ονομιχών
ανάπτυξης Ηαι ενέργειας, ανέφ
EQE ένας αξυουατούχος. Σύμφφιμων, Γιάννη Τσιρώνη ότι
είχε παρουσιάσει σε Υπουο.
γικό Συμβούλιο το 2015 to
(@yanisvaroufakis) July
Yanis Varoufakis
με τον
προύπολογισμό για τις επενδύσεις Ενδ
ούν στην νέα τράπεζα
Εδιο για