Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
χαί Θάνου
Ίσχνοο οηγμα εμπιστοσυνης
μεταξύ κοινωνίας-Δικαιοσύνης
por δεν
"Ολα-Κυβέρνησις. δχαστές, κόμματα-λα ομένοι άπό τόν πόλεμο
| Συνταγή του ΤΤΤΟΧΟάτους ngus
1.500 έτών στο Σινο!
ένδιαφέρον γιά το σπάνιο παλίμψηστο
Της ήμερας
Τό 'Ηρώδειο άντέχει το νέο
:4000