Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3558O • ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΜΕΓΑΛΗ ∆ΡAΣΗ ΕΝΗΜEΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Α∆EΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ποτέ δεν
είναι αργά
>> ΣΕΛ. 8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ

«Κατάργηση
του Καλλικράτη
τώρα!»

>> ΣΕΛ. 4

Προσέφεραν ένα
µπουκέτο µελωδίες
Η Ορχήστρα Νέων Ακουσµάτων
του ∆ηµοτικού
Ωδείου Περιστερίου στο Λιδωρίκι

Απόδειξη
πολιτισµού
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, για τρίτη συνεχή χρονιά, η δράση ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης σε όλα τα ∆ηµοτικά
Σχολεία του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού µε θέµα «Προστατεύουµε τα Ζώα
– ∆ηµιουργούµε Πολιτισµό» στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας του ∆ήµου για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στα
θέµατα της πόλης. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε εκπαιδευτή ζώων
και κτηνίατρο, µε την υποστήριξη του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Με τον συντονισµό της Αντιδηµάρχου κας
Παπαναγιωτάκη Μαρίας και του Γραφείου
Προγραµµατισµού του ∆ήµου, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 15 οµιλίες σε αντίστοιχα ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου. Τις
οµιλίες παρακολούθησαν συνολικά 1.000
µαθητές της Γ' και ∆' τάξης. Κατά τη διάρκεια των οµιλιών παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό µε θέµα τα ζώα της πόλης, δίνοντας περισσότερη έµφαση στα

11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

«Ο χρόνος και οι 12 µήνες»

>> ΣΕΛ.8

Η µεγαλύτερη
γιορτή της πόλης
Το αδιαχώρητο δηµιουργήθηκε στις πλατείες, τους πεζόδροµους
και τους δρόµους του εµπορικού κέντρου του Ιλίου, όπου πληµµύρισε από επισκέπτες, οι οποίοι συνέρρεαν µέχρι τις πρωινές
ώρες, κατά τη διάρκεια της «Λευκής Νύχτας», που διοργάνωσε
για 5η συνεχή χρονιά ο ∆ήµος.

>>ΣΕΛ. 7

>>ΣΕΛ. 7

ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

αδέσποτα και τον τρόπο διαχείρισής τους
ενώ οι µαθητές ενηµερώθηκαν για το ολοκληρωµένο πρόγραµµα που υλοποιεί ο
∆ήµος στο θέµα των αδέσποτων ζώων.
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής σε συνεργασία µε τον κτηνίατρο ενθάρρυναν τα
παιδιά να συµµετάσχουν σε συζήτηση
θέτοντας όλες τις απορίες που έχουν γύρω από τη φροντίδα, εκπαίδευση, διαχείριση των ζώων.

>>ΣΕΛI∆Α 4

«Να κλείσει άµεσα η
χωµατερή της Φυλής»
Συγκέντρωση µε
αίτηµα «να κλείσει
άµεσα η χωµατερή της
Φυλής» και «διαχείριση
των απορριµµάτων σε
όφελος του λαού»,
πραγµατοποιήθηκε,
στην είσοδο του ΧΥΤΑ,
µε πρωτοβουλία της
δηµοτικής αρχής
Πετρούπολης.

>>ΣΕΛ. 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα