Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΗ «Γ»
ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ
ΕΝΘΕΤΟ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4592/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΦΑΝΕΡΗ Η ΓΥΜΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Πολιτική παράγκα
µε λάσπη και ψέµατα»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟ∆Ε
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Άδωνις και Πλακιωτάκης
αύριο στην Πάτρα / ΣΕΛ. 8

/ ΣΕΛ. 8, 34

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ

Γλίτωσαν
πρώτη κατοικία από «σφυρί»
9 ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
10 ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ
1 ΚΑΝΑΛΙ
ΕΝΩΝΟΥΝ
ΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

n Οκτώ

n Β. Σαµούρη:

συµβολαιογράφοι
εµφανίστηκαν, αλλά
τους παρεµπόδισαν
και αποχώρησαν

«Κλοπή της
περιουσίας
και των κόπων
µιας ζωής»

ΑΙΓΙΟ: ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΥ

Φούντωσαν...
κοντέινερ

∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
Η ∆ΕΥΑ∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ

Ο 64ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ

/ ΣΕΛ. 11

/ ΣΕΛ. 4

∆υτική Αχαΐα: Σε
απόγνωση τα χωριά

/ ΣΕΛ. 34

Ψάχνουν... κατοχικές λίρες

Στην Πάτρα η ∆ιοίκηση
της Attica Bank

/ ΣΕΛ. 7

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: 18 ΙΟΥΛΙΟΥ Η «ΠΡΩΤΗ»

ΣΠΟΡ

/ ΣΕΛ. 34

C M
Y K

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που επέλεξαν την περιοχή για τη δραστηριοποίησή τους, δικαιολογηµένα βρίσκονται σε αναµµένα
κάρβουνα, καθώς εξαιτίας της
πλήρους εγκατάλειψής της, οι
κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.

/ ΣΕΛ. 9

/ ΣΕΛ. 6

Στη φυλακή για τη
διπλή χασισοφυτεία

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ µετά το θόρυβο
που δηµιουργήθηκε για την εικόνα που επικρατεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο, στο Γλαύκο, η εκδήλωση της πυρκαγιάς, που ευτυχώς έσβησε άµεσα, προκαλεί
νέα ερωτηµατικά.

Οι δεσµεύσεις
Τσίπρα στο ∆ΝΤ

∆ηµόσιο:
1.267 υπάλληλοι
-«µπουµπούκια»

τη ∆ευτέρα
και στο
Περιφερειακό
Συµβούλιο
/ ΣΕΛ. 5

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΕΣ,
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

n Συζήτηση

Γ. Κοντοθόδωρος για
πρόεδρος στην ΠΑΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ;
n Προµηθέας: Τιµές... διαρκείας για όλους
n Απόλλωνας: Με σχέδιο ενότητας
/ ΣΕΛ. 27-33

ΘΕΩΡΟΥΜΕ επιβεβληµένη την
ανάγκη να συνεργασθούν άµεσα,
∆ήµος, Περιφέρεια, φορείς και το
∆.Σ. του ΒΙΟ.ΠΑ., προκειµένου να
αναληφθούν πρωτοβουλίες, που
θα συµβάλλουν στην επίλυση
των εκκρεµοτήτων και στην αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του.