Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
11EMIT
ΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
430 Ap φύλλου 10126
Τυή φύλλου 0,75 Ευρώ
www.olympiobima.gr
Σύμφωνα με τα στατιστικά κλιμάκωσης των ορίων
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
μαζοχισμό
της εξαπάτησης
Ε ΣΤΗ ΣΥΝΟΧΟ ΜΑΤ ΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΑΥΞΟΜΕΊΩΣΗ ΣΤΙΣ
Ξεκίνησε η γεώτρηση
στην Κυπριακή ΑΟΖ
E. ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
σε σχολές και τμήματα ΑΕΙ
Too rdus e on,
Την έναρξη των εργασιών ερευνη!κής γεώτρησης σον
ακής ΑΟΖ, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν 75
ove Γάλλος υκούονο
aveρωπολόγος αρχαιολόγος, ιστορικός,
«Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
της ερευνητικής νιώτησης.Onesiphoros West 1
ποκλειστκής Οικονομικής Ζώνη
χαρακτηριστεί και πολιτικός προφήτης. Γιατι ήδη
Cyprus B.WEni Cyprus Limited, η οποία κατέχει Αδεια
επιστημονικού σοσιαλισμού-κομμουνισμού.
στα ypaTT,τών Μαρξ
Προφήτεμε omov ότι ο κομμουνισμός μετά από
κάποιες δεκαετίες θα επικρατήσει σε ικανό Τμήμα
της Υφηλου. Αλλά και ότι δεν θα αντέξει για πολύ
μεγάλο διάστημα παρά θα καταρρεύσα λόγω της
κές εργασίες βρίσκεται ήδη από σήμερα και ώρα 1:30
γεύπρησης, όπου, αφού σΤαθεροΤΟΝ ΑΥΤΟΥΣΤΟ
Τ ΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Νέα ρύθμιση οφειλών
αλά κάρτ προς τα ταμεία
ΣΕΛ. 8
ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΡΧριστοδούλου:
προς κατηγορίες ανάλογα με το ύψ
«Γρηγορόσημο» 150 ευρώ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
σμό. Σύμφωνα μΕ την υπουργική απόφαση του θα
πάνω στον omo
προωθήσε το υπουργείο
mcu αλά καρτ,
κινητρο 1 50 ευρώ μήνα ει ο ΕΦΚΑ στους υπαλλήλους 10u προκειμένου να «τρ45ουν» mo γρήγορα Τις ατ opdσως για περίπου 138.899 συντάξεις που είνα σε οορα
ητα Πάνω από δυόμισι χρόνια.
ου, όπος προβλέπει ο νόμος 4438/2016 πάνω στον οποο
"πάτησε» ο ΕΟΚΑ για να syKpivei Την b τακτη παροχή Των
150 ευρώ το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να apaptoa
ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ DEAIO NOAOY
οφαλέτη το οποίο θα «οχεδιάΟεται» βάσει του διαθέσιμου
Το σχέδιο νόμου γιατον
Διοικητικό Συμβούλιο
ενταχθούν στις ρυθμίσεις
πανικού γιατί ο στόχος είναι να βγαίνουν 20.000 αποφάκίνδυνο απύλειας Των έτομων χρημάτων που δίνει η pot
μόνο όσο eva ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή όσα κατασουν να τα ρυθμίσουν έως και σε 36 δόσεις
Διπλή ξημίο, αν
Αν δεν πιαστούν οι στόχοηημιά θα είναϊ διπλή: Αφενός
εισηγητές και μυητυν ομάδων εργασίας για την έκδοση
ων συνάξεων ένα Τοσ της άξης Τυν 150 ευρώ μήπως
η από 3.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ θα
πιμελητηρίου Περίας
ναεπιστράμει Τα χρήματα από την έκτακτη επ χορήνηση
σύερες αποφάσες κάθε μήνα.
Οσα οφείλουν περοσσότερα από 20.000 ευρώ στα ταμεία
τρόικα για τον σκοπό αυτό και αφετέρ
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών ΕισφΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ
θα πρέπει επιτέλους να αναδειχθεί ο αναπτυξιακός ρόλος
των Επιμελητηρίων αλλά και να αναβ08μιστεί και αυτό
Τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
συνυπολογίζονται
ΣΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΣΕΛ. 3
διαδικασία υπερβολικού ελλειμμαος ε έδωσε η Κομισόν
νομία Μια μακροχρόνια αναπτυ ιακή στρατηγική θα διακαι α ιατρικές δαπάνες θα συνυπολογΚοτα από qér0ς
στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου ποσού εισοδήματος
Αυτό προ λέπει απόφαση TO U υπέγρα με η υφυπαυργός
Σε εξέλιξη εργασίες
καθώς και σταθερ ανάπτυξη και ευημε ία για τομέλλον.
Επιτροπή αποφάσισε να συστήσε στο Συμβούλιο να
κλείσει τη δοοιδικοσία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για
πρόκειοι να δημοσιευθεί σην Εφημερίδα της Κυβερησεως.
Τονηγυρισμούς που meouiς θα ήλευαν ακόμη και
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
λάδα. Η απόφαση αυτή είναι ατοτέλεσμα των
σημαντικών προοποθειών που κατέβαλε η χώρα τα τελευ
ση της Κομισιόν για έ οδο της Ελλάδας από τη δ α
δικασία υπερβολικού ελλείμματος, ο εΤίτροπος Πτέρ Μοσ.
κοΒοσί.
Επανέλαβε όη η Κομσιόν ήταν και θα Topque ειστο πλέ
υρό της Ελλάδας, ενυΟ ανακάνωσεόη θα βρεθεί στην Αθήνα σης 25 Ιουλίου για να έχει επαφές με ον πρωθυποκάμεις σε γιατρούς και τα νοσήλια θα μετρούν για το
αφορολόγο και οιδαπάνες για φαρμακευτικά προϊόντα
κοΒώς και της προόδου που επιτεύχθημε στην υλοποίηση
ου προγράμματος στήρ ης του Ευρωπα ού Μιχα σμού
Σαθερότη ς (ΕΜΕ) για
Αν το Συμβούλιο ακολουθήσα τη σύσταση της Επιτροπής,
μόνο τρία κράτη 1ελη θα παραμένουν στο διορθωτικό
σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας καΑνάτπιξης (rahλία, Ισπανία και Η υ μένο Βασίλειο σε σύν ριση με 24
στον Δεί τη Υγεία της Ελληνικής Στο Τσικής Αρχής ο
οποίος είχε εξαιρεθεί από Τς δαπάνες για αφορολόγητο
Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομιών
κή έκπτυση από τον φόρο ( 10%) για Τςιαρκές δατάνες τους Ωστόσο η φοροαπαλλαγή αυτή καταργήθηκε με
ατο τέλεσμα να προκάμει η ανάγκη κάλυψης του ομέα
αυτού τόσο για τους
υς αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.
Με ξύ άλλων σης δαπάνες αυτές-εκτός από Τςεποκέ
μας σε γιατρούς και τα νοσήλια-που από ρέος θα λαμΕυκλείδη Τσακαλώσο, κατά τη δάρκοα Tuv on0ίων θα
ου ητήσα και την πορεία της Χώρας προς Την t66ο από
Ευρώ και ον Κονυ νικό Διάλογο, δήλυσε: «Οι συστάσεις
μας για ΤΟ κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλευοως για την Ελλάδα είνα ένα άλλο θετικό σημάδι χρηματοατή της Κομισιόν μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να
«Bya» σης αγορές. Τόνισε όη δεν μπορεί να προβλέψει
ΚΝήσας Των αγορών και φυσικά να τις συμβουλεύσει για
Τι θα πράςουν, αλλά προσέθεσε ότιη t5οδος της χώρας
ασοδήματος περναιβάνονται μετα5ύ άλλων και αυτές
του αφορούν Τα ακόλουθα είδη
χώρα καλύ Την Ελλάδα να αξιοπαήσει τα επιτεύγματά
της και να συνεχίσει να ισχύει την εμπιστοσύνη στην
μματος αποτελεί μία
από τη διαδικασία υπερβολικού ελλ
οφείλουν να λάβουν υπόψη, κοιώς-Πάντα KDTά 10v ίδιοστη Χώρα. Την οποία οφείλουν να εμπιστευτούν οι αγορές.
νπροετοιμασία
αντικαταστάσεις ασφαλτικού τάπητα του ο
κού δικτυ
γρήγορη υλοποίηση Των συμφωνημένων, μεταρρυθμίσεων
Οει κοΒορστική σημασία προκειμένου να φανούν ter"Ο ΠΟΝΤΟΣ,,/
ΠΙΕΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΟΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
θηκαν στη Τοπική Κατό
Παραλίας
περιοχή Α' Δημοτικού ΑθλΣυμβασιούχοι-συνδικαλιστικός νόμος στις
δεσμεύσεις προς ΔΝΤ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΗΜΕΡΟ
σεις επικε
1 δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η κυβέρηση έναντι
πας όποιες συμβάσος μετατραπούν από ορισμένου σε
Ταμείο, ώστε να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα
ψυν τους στόχους ιου μεσοπρόθεσμου προγράμματος
βατότηος Τμημάτων του οδικού δικτύου
ματώσεις, λακκούβες κλπ
καλύτερη δυνατή κατάσταση του
ίως Τον Σεπτέ βριο, με την
καλύτε άμε εντατικ άο
οδοστρώμαρηςητου
|άροστ ασυμβάσεις προ μ
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
Κερδίστε ενα μοναδικό
ΠΑΡΚΟ
Περίοδος: από 2013 έως 7/9