Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 12.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
596 FAX
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειοι!ματικότητας
Αυξηση τζίρου 5% πέριμένει το λιανεμπ0Q10 από τις εκπτώσεις
l TS100U 5% TEQ1μενει τΟΛιανεμπ0010 απο τις εκπτωσεις
Μέσα στο 2016 είχαμε αύξηση και των επενδύσεων και των εξαγωγών
Παππάς. Πρώτα η ανάπτυ η και μετά το χρέος
Μέσα στο 2016 είχαμε αύξηση και των επενΠροσφυγές στο
σεων και των εξαγωγών, δήλωσε ο Ν. Παππάς. Ποόσθεσε πως για πρώτη φορά η Ελλάδα
2015 βγήκε πρώτη στην απορροφητικότητα! σης αποβλήτων
κονδυλίων.
ΣτΕ κατά του
σχεδίου διαχείρι.
της Πελοποννή
«Με την αποφαση του Eurogroup εγινε μια πολυ
σοβαρή μεταβολή. Η προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής μετατοπίστηκε Στα δύο προ τα
μνημόνια εφαρμόστηκαν δημοσιονομικές πολιτικές για να εξυπηρετηθεί το χρέος ενώ με την
απόφαση του Eurogroup θα εξυπηρετείται το
χρέος μόνο εάν έχουμε ανάπτυξη
Πελοποννήσου, πέντε Δήμο,
τρία Σοματεία και δύο πολίτες
Ευο τεία στΕ μου ζητούν
να αηρωθεί ως παράνομη η
προσεφιηαν στο Συμβούλιο της
Απο σιτα λ0γω κοστου
πολλα νησια για τον
μέσο Ελληνα
από 12.6.2017 υπουργική απόφ.
αση με την οποια κνοώνεται η
απόφαση για την
υση του
περιφεοειαχού σχεδίου διαχείισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
περιφέρειας Πελοποννήσου
Διευη ΝΌεται ότι οι Δήμοι που
éxouv TQ00φύγει στο ΣτΕ είναι:
Ο δήμος Κ0owedow, 'AQyoug.
Μυκηνών, Τοιπόλαος, Σπάρτης
και Βόοειας Κυνουρίας,
μεταδίδει το ΑΠΕ.
Τέρνα EveQγειακή: Νέος
στοχος στα 5,5 ευρω απ0
Euroxx
Στην αίτησή τους υποοτη0%ουν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι μη νόμιμη
λίγα χρόνια στα νηουά του Αιγαίου μπορεί να χάνουν
διαχοπές μόνον οι ξΕνοι. Υπερβολή; Ίσως, αλλά Χαταλόγω μη πιστοανα pegel δημοσίευμα πΚεφημερώας «Καθημερινή»
'Ηδη, σε ogiouévoe νησιά, όπους η Μύχονος, αυτή είναι η
mpa-Υματικότητα Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο eemo
grit, η εικόνα δ1ewiveta χαι σε λιγίτοο αναγνωρίσιμους δεθνώς ποοοουομούς, όπιος η Φολέϊανδοος ή και η
Nea, υψηλότερηημή-στόχο
για τη μετοχή της Τέρνα
ΤΕΝΕΡΓ
0,00%ς, στα 5,5 από 3,6 eu0ώ
δενει η Euroxx XQηματιστηοιακή για τον τίτλο σε éveeon
της στην οποία διατήρεί
GW, που θα της επιτρέψει να
βελυώσει τιςδωινομές στους
μετόχους της Χαι παράλληλα, να αξιοποί σει π θα.
νές νέες επενδυτικές euxcuQCeg.
Η Euroxx ποοχωρά σε αναπο ησης σε αυτην της
υυμβατότητας του ΠΕΣΔΑ, Ενώ
επισημαίνουν ότι η ΠΕΣΔΑ
είναι μη νόμιμη χαι ελαττωμα.
τιχή.
Ενεργειακή
Επίσης, αναφέρουν ότι η
ΠΕΣΔΑ πάσχει από έλλειψη
συμβατότητας με το eOvuwo
σχέδιο διαχείρισης απορμμά.
τον (ΕΣΔΑ) και την στρατηγι.
κή μελέτη πεΟιβαλλονειχών
eπιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
σχεδίου ΠΕΣΔΑ, που ε?qiemre
με την πφοσβαλλόμενη υπονοr1χή απόφαση.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Εδώ υπάοχουν υΡΙλές πληρ
ότητες και τιμές, από τα τέλη Ιουνίου. Η ΠάΤος δυσχο
λεύεται να φιλοξενήσει σε υψηλής ποιότητας κατολίμα
Χρηματιστηριακή
σημειώνει ότι η εισηΥμένη
συνεχίζει να πετυχαίνει τους
στόχους της, ενώ βρίσκεται
κοντά στο ορόσημο της
τα χέρδη μετά το 2017 Ενώ
βλΕΤΕιτεοθώριο απόδοσης
άνω του 45% σε συνδ ασμό
και με την αναμενόμενη διανομή μερίσματος 0,19 eu00
για τη φετινή χρήση.
ETORTES ήδη από τις αρχές του Χαλοκα4ur,
εγκατεστημένης
ισχύος