Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ηγμα για τους συνταξιουχους που εργαζονται
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5010 Τετάρτη 12.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Υπ. Ψηιφιακής Πολιτικής.
Ο Γ. Κατσάμπας
νέο μέλος του
Διοικητού
Συμβουλίου
Αυξάνονται φέτος τα εταιρικά
Διατηρείται το 15% υπέρ
κινηματογράφου,
Αντίστροφη μέτρησηγι POS
Μετά από απόφαση
Διαχηαχού Συμβουλίου της
Χαλκόe XAKOP 0,00%
στικό μέλος του Διοικητ
Συμβουλίου της εταιρίας Ο Χ
Aguate
ση του απο 'σαντος
Συμβούλου Κωνσταντίνου
θητείας το υπόλοιπο της
Συμβούλου
Χωρίς έλεγχο 01 επιστροφές φόρου ως€10.000
Παραθετουμε το v60 ΔΣ της
ΘΕΟΔΟΣΊΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος, εκτελεστ ό
μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, Αντιπρόε
δρος, εχτελεστικό μέλος
Με διάταξη νόμου που παο- τον δε ΦΠΑ είναι 35% σε
θείται από τον Γ. Χουλιαράκη πλήθος σε ποσό 4,5 τοις
οι επιστοσφές φόρου θα χιλίους»
Π Ε Ρ Ι Κ Λ Η Σ γινονται αμεσα. Στοχος να
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελε-1 μειωθείτο σοκ τον ληξιπο- Είναι εντελώς δυσανάλογο
11α χαι για τους
E Y T Y X 1 Ο ΣΙ Δημοσίου και το διοικητικό πολίτες να τους ταλαιπιοΟούμε για τέτοια ποσ. Εχουμε
Οι εΧΧρεμείς επιστροφές υποχρέωση 2ου επιθυμία ως
Θέμα παράτασης της Χαταληκτικής προθεσμίας για την
εγχατάσταση POS επί του παρόντος δεν τίθεται. Ωστόσο,
στικό μελος
όθεσμων οφε
ηδη γινονται συσκεψεις τα ν αρμοδυο υπηρεσών ποοοειμε
νου να γίνει ομαλή μετάβαση στο νέο 2αθεστώς.
ΑΜΠΑΚΗΣετεβά005 για τις αρμόδιες ας χές,
Μαι επιθυμία ας
το τέλος του 2018 να έχουμε
τΕλευσει με το στοκ τον λη+
ποοθεσμων, και στο πλαισ ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΣ. μη Ιγεους έλεοο. Την Λ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ
μη e%τελεστικό μελος
ΕΧτελεστικό μέλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ μη | μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, qogow για ποσά έως 10.000
ευρο θα γνονται άμεσα καί
χαους έλε χο. Την παούθηση
της σχετικής ούθμισης για τς
επιχειρήσεις, που συντάσσεΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ μη τα σε συνεργασια με τον
Γιώργο Χουλιαοακή προαΙ Ω Α Ν Ν Η ΣΙνηγ reus o 1 . IIITOIATS ( poro)
Σας 27 του μήνα θα ανου. Στο στοχαστρο θα βρeBouv
στουν α τΕλευταίες προειδο- περιπου 25.000-30.000
ποιητι
πέρίπου 420.000 επιχειρήσεις
υαι ελεύθεους επαγγε24ιατίες οι οποίο, με βάση την
Κουνή Υπου ονική Αποφαση
τον υπουργών Οικονομι?cov
και Οικονομίας, moxeeούνται νο,
POS ως τότε.
αυτό εντάσσεται η ρύθμιση.
agicGunéc επιχειρήσεις,
ΧώΟο του λιανιχού εμπορίου,
οιοτοίες σύμφωνα με πληροφορίες,δεν érouv προμηθευτεί αΜόμα το ειδικό μηχάνημα
πληρομών με χρεωστικές καί
πιστοαχες χαρτες, συμφωνα
με το 0εποοτάζ της «Ελευθε
κές «Χαμπάνες» σε
υτος ειπε η σχετική οιατα η
νόμου
ποοωθείται
εκαμησε οτι αφορά περι τους
50.000 δικαιούχους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣΊ Όπως είτε έχει μελετηθεί η
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό επίπτώση του μέτρου. «Σε
επίπεδο πλήΒους στον μεν
φόρο e1σοδήματος νομιχάν
προσώπων είναι περίπου 90%
αι σε ποσό είναι 1,24% για
Τελος δήλασε ότι η συνολική
εικόνα σταεσοδα είναι θετική
Ναι παράλληλα με το ποσό της
δόσης που αφού ταλι πρ
όθεσμα , αλύπτονται οι ανάγεχουν εγκαταστησει
ΓΑΛΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ανε άρτητο μη εκτελε
μέλος