Πρωτοσέλιδο Εστία:







Recognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Γι ζητήσατε
Μεγάλη Αλβανία