Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

27oC, 12.00

32oC, 8.00 μ.μ.

24oC - Υγρασία 47%-88% - Άνεμοι: Δ 2 μπ - ΑΠΝΟΙΑ Ανατολή ηλίου: 6:12 - Δύση ηλίου: 20:48

€0.60

*

Ôïýôï ôï êáøüíé ìïéÜæåé íÜíáé ïëüêëçñç ç æùÞ!

Ì

ε την επιφύλαξη του παροιμιώδους περί της αστείρευτης γνώσης πλήθους τραγουδιών έξω όμως από τον χορό, επισημαίνεται ότι εκείνο που μας έλειπε είναι η ίντριγκα στο εσωτερικό της δημοτικής πλειοψηφίας. Κι η αναφορά γίνεται στην ίντριγκα διότι
εξακολουθεί να εκκρεμεί η δημόσια κριτική επί των πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής, όπως πολιτικώς επιβάλλεται και άλλωστε ο νομοθέτης προέβλεψε, και πάντως για τη μετατροπή της γκρίνιας σε χρήσιμο, πολιτικό λόγο. Η συγκυρία, της συμπλήρωσης του
μισού χρόνου της μακρύτερης για πρώτη φορά, δημοτικής θητείας, μπορεί να αποδειχθεί η καλύτερη ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του
διοικητικού έργου και ίσως να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις για την επόμενη εκλογική αντιπαράθεση. Κυρίως για τα όσα θα
ακολουθήσουν την επόμενη εκλογική νίκη, όποιου θα επιθυμούσε να δοκιμάσει το ...ποτήριον τούτο. 3 >>

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4450

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Íéêïëïýæïò: Ðáñáéôïýìáé áí...

ÁëâáíéêÝò áåñïãñáììÝò
ìå ôçí áñùãÞ ôùí
Ôïýñêùí, áíáêïßíùóå
ï Å. ÑÜìá áð’ ôçí Ðüëç!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε ατμόσφαιρα έντασης εξελίχθηκε η συνάντηση
της δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας, τη Δευτέρα το βράδυ.
Κλήθηκε από τον επικεφαλής,
δήμαρχο, Κ. Νικολούζο, με αφορμή την εικόνα που παρουσιάστηκε κατά την τελευταία
πρόσκληση για συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, όταν διαπιστώθηκε έλλειψη απαρτίας
λόγω του πλήθους των απουσιών και μετατράπηκε έτσι η συνεδρίαση σε ενημέρωση για την
υπόθεση της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας. Ήταν τέτοια η ένταση
στην συνάντηση, που έφτασε ο
δήμαρχος να θέσει στη διάθεση
των μελών της, την παραίτησή
του εάν η αποχή από τις υποχρεώσεις τους, κάποιων εκ των
αξιωματούχων της δημοτικής
Αρχής, αποδοθεί εντέλει στον ίδιο και τη διοίκησή του. 4 >>

Óå ÅéóáããåëÝá
êáé ÁíáêñéôÞ
ï 55÷ñïíïò
êáé ç ìÜíá

Óêïéíß, êïñäüíé Ï Ðáíáãéþôçò ÊïíôïãéÜííçò
ôï ðÞñáìå ìå
íÝïò ðñïðïíçôÞò óôïí Öáßáêá
ôéò... âüìâåò
óôï Äçìáñ÷åßï!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σήμερα θα παραστεί εκ νέου ενώπιον του Εισαγγελέα ο 55χρονος Βολιώτης, ο οποίος κατηγορείται για
ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.
Στην Αστυνομική Δ/νση κρατείται και η μάνα που
5 >>
αύριο πάει Ανακριτή.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εκκενώθηκε για
τρίτη φορά σε διάστημα οκτώ
ημερών, το Μαράσλειο. Το
πρώτο τηλέφωνημα-φάρσα έγινε στις 3 Ιουλίου ενώ ακολούθησε και δεύτερο στις 5 Ιουλίου. Η αστυνομία εκκέ5 >>
νωσε το κτήριο...

ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 14 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα