Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
Η χώρα βρίσκεται στην επιτακτική
ανάγκη να τροποποιήσει το σχέ.
διο διαχείρισης αποβλήτων και να
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
Στη γεωγραφική επέκταση του FF
Group, σε Ρουμανία και Βουλγαρία
και διευρυνση χαρτοφυλακίου,
αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Τζώρτζης Κουτσο.
ια την αναγκη συνεργασιας
μεταξύ δήμων στον Τομέα της
διαχείρισης απορριμματων.
οναφέρθηκε ο Yn0υργός Περι.
βάλλοντος και Ενέργειας
neproS Σταθάκης
διο δια
απεξαρτηθεί απο το μονοδρομο
οφής, ανέφερε ον. ΥΠΕΝ Σω.
κράτης Φάμελλος.
Σελ. 4
.Σελ 11
Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 . Αριθμός φύλλου 861 . 0,50 ευρω
ΟΙΚΟΝΟΜ A
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΣΟ Η ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΔΊΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
Hxupa bei μΠΟπλέον σε τροχιά ανοπτυξης , ανέφερε ο διευθύνων σύμΓια τα συνολικά έσοδα ύψους 6 δισ
ευρώ rrou ηρογραμματίζει να ει.
σπράξα το ΤΑΙΠΕΔ έως το 2018 από
στος Μεγάλου. ΕΠ σημαίνοντος Την ανη
πτυξιακή nopeia της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας .Το 2017 ο ουκονομολογο μας Περιμένουν avamuEn
Πανω απο 1%-.
ων και αξιοποίησης της δημόσιας
περιουσίας, αναφέρθηκε η πρόε.
δρος του Ταμείου, Λίλα ΤσίτσοΑνοδική πορεία με
τις τραπεζικές μετοχές
ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στην καταπληκτική διοργάνωση rou
δείχνε ξεκάθαρα ntuc οι μεχρι σημε.
ρα προσπαθεες του ΟΠΑΠ για την
του αθλήματος στη χυρα αποδίδουν καρηούς, αναφέρθηκε
ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανι
σμού και πρόεδρος της irm0δρομίες
-Ο Ομιλος Ελλάκτυο αναλαμβάνει κη.
δυνους. Επενδυει μακροπροθεσμα στην
Ελλάδα κόντρα στην κρίση, κατασκευαζει και λεπουρνει Υποδομές δημιουρ.
γωντας θέσεις εργασίας. an0δεκνύοντας έμπρακτα on πίστευα στο μέλλον
της χώρας μας" είπε ο πρόεδρος της
Νταμαν Kourt.
Σελ 11
. Σελ. 9
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr