Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 11.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Οι πελάτες της θα εξυπηQετούνται από ελληνικό υποκατάστημα της HSBC France
Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της HSBC Ελλάδας
Διψήφια ποσοστά ανόδου καταγQάφουν οι οκτώ στους 10 κλάδους
ΠΣΕ: Γιατί είχαμε έκση η εξαγωγών
φουν οι! Το ΣτΕ ακύρωσε
Διψήφια ποσοστά ανόδου καταγρά
οκτώ στους 10 κλάδους, σύμφονα με την αναλνση του Συνδέσμου. Ποιες είναι ο κύριες αγοoéc των προϊόντων. Ζωντανεύει
αύξηση εξαγωγών και εισαγωγών, τονίζει.
απόφαση για
Ι Με νό
αγορά, με
μο ή με ποοεδοικό διά.
ταγμαθα έπQεπε να είχαν ουφυμαχείων σύμφωνα με την
Ολομέλεια του ΣτΕ η οποία
Exgnxto oC Qu θμοί αν ησης e oryor co woel e|σαγωγών σημευάθηκαν
τον περασμένο Μάιο, τον ει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ε αυγών,
με αφορμή τα σχεπκά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Εκτιμά ότι éexetoet ως συνέπεια της βελτίο)σης του Χλίματος απέκή απόφαση επισημαίνοντας
ότι το ίδιο πεΟιεχομενο θα πρέ
πει να θεσμοθετηθεί με άλλο
Eurobank: 11000 μπορεί να
μεωθεί φέτος η ανε07ία
Η Ολομέλεια του Ανωτάτου
Μουρο το ού Au20αστηρίου με τις
υπ' αριθμ. 1804-1807/2017 αποέχανε δεκτές τις
αιτήσεις του Πανελλήνιου Φοuoeuro0ύ Συλλόγου και των
Φαημαχεντυοον Συλλόγων
της ελληνιχής οιχονομίας.
αλλά και την we4αλαιοπο€ηση θετικών συγχυοιών που exte(ονται
από τς αυξήσεις στις τιμές του δυλυσμένου πετοελαίου, την π
τέρω αύξηση της ζήτησης ατό την eugortolic μεταποίηση, Χαθώς
και την προετοιμασία της αγοράς για την καλοκαιρινή περίοδο, με
000e( η από 20.5.2016 απόφασης
Υγείας για «τις Qu0μίσεις επαγEurobank
ιπΛασια ονται τα 0φέΛ
απόφαση προέβλεπε, μεταξύ
απο τη συμ αση
με Hellas Sat
σαν να
ιδουθούν φαουαχεία από μη
αδειούχους φαρμαχοποιούς
υποχρεωτικά υπό ετανυκή
Το ποσοστό ανεργίας στην ελλήνική Ο Χονομία διαμορ
QWEr xe στο 21,7% τον ΑΤΟΟυο 2017 από 22,0% tov
Μάρτυο 2017 xcu 23,6% τον Amp(λιο 2016, umeveu tzel η
Eurobank στην εβδομα δοία επισκόπηση της
'Οπως τονίζει ο αρθμός των απασχολούμενων ενυοχύθη
xe oe emua βάση οετά 2,2% (ovyηλάτοος ρυθμός τους
τελευταίους 9 μήνες) ή 79,9 χιλ άτομα και
μειώθηκε χατά-9,2% ή-92,7 χιλ άτομα. Τέλος, το εΕΤαακό δυναμυκό, δηλαδή το άθροισμα των απασχολούμε
νων και τον ανέργων, συρρικνώθηκε χατά-0,3% ή-12,8
1000 η Κυβέονηση ooo χαιο
ελλην"κός λαός οφεαουν τις
«encourtgn τους στον Αντίνη
Σαμαρά, που με δοτή του uTorpαφή -to 2013-ξεπουλήθηκε σε
σήμβασης, με αποτέλεσμα
-καθώς η ζοιή του δοου4ooou
éqtave στο τέλος του. viz
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
απώλειας της τοχιαοής θέσης
ης Ευθύνης) αοκεί ένα μέλος να
είναι Ταρμαχοποιός 2ου να έχει
μετοχχό μερίδιο 20%.
Με τις αποφάσεις της η Ολομέλεια του ΣτΕ equve ότι θέματα
άσκησης επαγγα ματος φαουα.
των ανέργων
επένδυση, ο ελληνο ός δο uopoeθα έμενε χωρις σχετικές une.
neou 3edEL δεοντολογίας 40ομα.
οι πολίτες, ανατέουν χυβερνητιχές πηΥές.Ξεπερνα αχόμαχαι
το ό?ιο της rgepex0τητας να
την παρούσα σύμβαση (μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου χαι της
t:[email protected]είας Hellas Sat ) , το.πλαΤα αντίστοιχα μεγεθη για τον μη ενεργό
πληθυσμό ήταν-0,7% ή-22,8 χιλ άτομα
ή μe lleeoQ1χό Διάταγμα 20αι
Να θυμίοουμε ότι επί Σαμαρά
bevéyivecertolinengxaμία eveeγεια για την ανανέωση της
eou,βατικά ανταλλάγματα για το
ελληνικό Δημόουο, τονίζουν οι
KupE°νητικές πηγες.
είσας υπου07 κής απόφασης