Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
υστηρότερα μέτρα για επιχειρήσεις με «απενεργοποιημένο» ΑΦ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 5009 Τρίτη 11.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πωλούνται τα |
ιχθυοτροφεία |
ΣΕΛΟΝΤΑ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα
>>> TEA.
«Τσιμπάει, ο αλιευτικός
Οι Κινέζοι χυνητήρια δύναμη ανάτου
πτυξης στον παγκόσμιο τουρισμό
χοινώνΕι στο επενδυτικό nows
on με τη συνδοομή τοον Lazard
Alvarez & Marsal, ως χρηματοοιχονομουον συμβούλων, Χου της
δικηγοΟυκής Εταιρείας Κου.
όσον αφορά την αξιοποίηση της
συμμετοχής της ποσοστού
32.92% στο μετοχο°
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα
Πειραιώς ανέθΕσε στους ανοτέρω ανα4Eees,τες συμβούλους
συνόλου ή μέρους της κατά
32,92% συμμετοχής της στην
ταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ».
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΤοχή ΤΡΟΦΕΙΑ
ΦΑΓΕ:
Εκπαιδευτική επίσκευή του Α
Συνάντηση Κουντουρά
με τον πρόεδρο του Ελληνο
Αμερικανικού Ινστιτούτου
Ζημιές
εκατ.
Η Υπουργός ενημέρι σε αντιτοοσοπεία ελληνοαμερικνών
φοιτητές για την υλοπουόμενη
Εθνική του Ευσυχή πολιτική και
τα θεποά αποτελοματα στην
TOQΕία του ελληνικού
σμού, την e Ecev η επιδόσεωνgen00 την
eenOQ την προηγούμενη διετΕα,
Ελενα Κουντουρά συναντήθη
με τον πρόεδρο του ΕλληνοΑμεριχανικού Ινστιτούτου
(A111) x. Nick Langakis καί
pexog την ποΤούμένη διετία
και τη θεαματική cri ηση που
χαταΤ2aqeralTO 2017 σε όλα τα
τουριστικά μεγέθη. Επίσης,
παρουσίασε το σχέδι) των
στοχευματον Οάσεων για την
δυναμική προίθηση Μαι TQofoλή του ελληνοού τουριστικού
της εταιρείας ανλθε στα 159,1 ΕΧατ. ευρώ
πέρυσι, ενώ το 2015 είχε διαμορ4ube( στα 182,5 ex
Αναφέρθηκε στις ενέργειες που
υλοποιήθηκαν με αποτέλεσμα
την ενίσχνση των απευθείας
αεροποριχών συνδεσεων Χαι
σημαντιχού
Ξεχνούν από τον Αύγουστο οι χληρασεις της εφορίας
για τα χρηματικά έπαθλα που θα χερδίζουν οι φ0Qoυογουμενου με βαση τις οαπανες τους με πλαστυχο
χρήμα.
Ζημιές ύψους 12,3 εκατ. Ιαντιποσοστεία Ελληνοαμεριευρώ χατέραψε η ΦΑΤΕ το
2016, έναντι ΧΕοδών 751.000
το 2015, σύμφωνα με τις
δημοσιευμένες λογιστ,χές
κανών 4οτητών Χατάτην Χα01eτην
προσέλκυση
eationceur του ΑΗΙ στην ΕΑάδα
για τηγιουμίαχαιεξουχείωοή
τους με τους θεσμούς της
Ελληνικής Πολιτείας, σύμταν α
με σχετική αναχοίνοση.
Αμεριχανιχούς Ομίλους για
τουριστικές επενδύσεις στην
Ελλάδα Ο οιτητές συμμετείαν
μεενδ αφέρον στη συ ήτηση και
ele4pacxzv το θαυμασμό τοις
για τις ομορφες της Ελάδας,
που όπως τόνυσαν απ οτελεί
από τους πλεον δημοφιλεις
προορισμούς στις ποοτ|κήσεις
το επιτελείοτης upuroueou
Οχονομνών Κατερινας
1 ατα ατοιον, στις ασκες
του πλευΕς εχει δα oepo ει
ατι εχοεμεί η ορισαχοποίησή του.
Στη συνΕχευχαιέωςτο τέλος
του μήνα, θα εχδοθεί η σχετeexv σουν οι διαδαουσας
Το σχεδιο ποβλεΤΕι τη
νεο εια μηνιαυονχηοσεων
επί ταν απδείξεων δαπανον
που θα χανουν οι φο ολογούμενου με χάρτες ή άλλες
μοφέςπλασιχού χρήματος.
Ο τζίρος της εταρείας ανίΗ Υπουργός Ενημέρα σε τους
φοιτητές για την υλοποιούμενη
Εθνυκή τουριστική πολιτική και
ενώ το 2015 είχε δ.quoQQW6ναν
στα 182,5 e>ort. eu00),
40,4 εκατ. από 61,2 εκατ. το