Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
AS halllineP ma σει»
wwwalithia.g
o i ΟΥΑΙΟΥ 201
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Ν.Ο. ΧΊΟΥ: Και τη νέα σεζόν πετάει με Astra
κλαδί ήταν να «στά
το φράγμα Κατράρη;
του Ν.Ο. Χίου με την Astra Airlines στο
θέμα των μετακινήσεων της ανδρικής
ομάδας πόλο, που Ba συμμετάσ® στην
ΑΙ Εθηκή κατηγορία. Οκ ώτικος σύλλο.
να δούμε θα το καταπιούμε και αυτό, οπως τα yuto.
νατο σύμμαχο στην προσπαθε
που Βο
κάνει στο νέο πρωτάθλημα!
φορμα κο που μας «μπουκωνουν» κοι κονομε 0ημ 0010 KOταγγελία, αλλά εοογγελική ποΡογγελία για έρευνα δεν
Ν.Ο..BOYALATMENHE: Και επίσημα θέλει
να τον αρπάξει
0 N.0. BOYILAFM ΕΝΗΣ μέσα στοσελίδας που δραστηρ omol Elται στο χώρο του υγρού στίΒου γνωστοΤΟΙησε ότι Eival Τολύ
κοντά σεσυμμώνα με τον Κώστα Γαουβ Etgn, τη στιΥμη κατα
EKOVE
ηρόεδΡος της ΔΕΥΑΧ, Πατ ελης Νετμονίτης, οτι
ono Χίος διψά, ο κάμπος της Καλαμωτής και οχ μόνο ξερα
λογούμενοι πλήρωσαν «ένο οκοομό λερτο», ο ενας από τους
δύο πνεύμονες νερού, χωρίς τους οποίους Π Χίος θα «οκά.
1.950.000 κ.μ. νερού, EXODEro 1 ΕΚατομμυριο;
Είναι η αντίδραση του Ν.Ο. Χιου που θα φτάσει το θέμα στα
άκρα προΚΕιμένου να μην uyE10 VE4ρός παίκτης!
Κοι καλά, ποτΕ Ε νοι που κάναμε εγκαινια, πότε του κομομΕ
r!ΑΝΝΗΣ ΠΙΠΙΝΙΑΕ: Ασημένιος
στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα
ΕΝΤΥΠΩΣΤΑΚΗ εμι dndn απο τον ΧΙ Τη πρωτα
Ομάδα σκυταλοδρομιας 4x100 μ. ετ1paveids
κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετά
«λόγοι οιμΕΥάλοι»ότί
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! ποιζν καν tax papi Daingxpoap
τον ποεί po της ΔΕΥΑΧ, και πόσο xponaextr την ευθυνΠ
οωοτής λεπουΡΥιος του, μετά τπν κατοκευπ και παΡο δοση;
ποτε πηκαν οι Dunr
Daya την ap
D, που
μυριζαν νερό το χώράφιο, ποο ος xpovoc πέραοεπότότΕ που
Π nEP1φερειο παΡΕδωσε το ΕΡΥο που κατοκευοοε οτη ΔΕΥΑΧ
Αν δεν κ νουμε λάθος αυτά έ ν το 2016 το δε y p Υμα
Ποιες υπηρεσιες και ποιοι υπεΥΡαψον για να παραληφθα
Τ λος, ποα θα κοτία Π ατοκατάοτ n, TOIO 60 t Tin
Ρώσει και ποιος θα οπο ζημιώοει τους παΡαγωγούς που DTmpl
xtnkav oto vepo του φράγρατος, πληρώνουν τα
ΒΕβαιως κατο ο κευαστικά λάθηγίνονται, ανθΡώπινο έργο
λιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΕΜ κής ΚολυμΒησης ΑνδρώνΓυναικων με εκπληκτική επίδοση!
του-pp ηματος, πληρώνουν
«μαλλιοκέφαλά» τυκ
Κοντο ογις, επειδή ovo priDOUIE ro θέμα να περ002 fun,
Όλα υπο τα ΕΡωτήματα θα πΡέπει να οταντηθούν τώρα,
Ραθούμε εμείς, γιατί το
πάρτι θα ουνεχιζεται και δεν μας
Εφύο» δεν τελειώνει, οχ γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά
80 παιδιά εκτός
Παιδικών Σταθμών
4-5 μήνες ακόμα για
το «Κόρης Γεφύρι»
Μέχρι το Μάρτη στο Δήμο
48 συμβασιούχοι
Ο ΔΗΜΟΣ θα το πολέμε μέχρι
σάδιο»
EKpIVE ομοφωνα την ο
έωση των συμβά
arto Ells τ 5 κτνητο οι σΕ 5 των ΕΡγο ομένων το προ γου
μΕνο διάστημα πο pouo10 των ΜΑΤ Ε τηδιοκοτ της α e"Drageo ue o a τητη σΤΙ μ α ους του, στα μούς στο μ στε ar, ε
prou 300, απο τους οπαου ς or 100στους δημοτικούς π κούς στα ούς του
χρηση στο Δημο για apDE στοέ
«Κάρης reppu
ύτου φραγμστ
15προκάλεσΕ Πλεκπκηδαμάχη μετοΕύ του Απόστολου
ικού Προσωπου ενώ πέρστ συνολικά έλαβαν voucher 388 παιδιά. Η εκημέ
Τζιώτη και του ΣτΕΝου Καμπούρη, οταν πρώτος δήλωσε
υπηρ Ετη
χρειαστει κατ Λυτε
σύνολο των αιτήσεων των
εγγραφή παι ιών και βρε ών στις βαμές του ΕΤΕ με νο ucher Ε τε με τρολωσε ο κ ΤΕημε i n
MUDr θΕΟΔΟΣΙΟΣ I. ΑΡΤΥΡΟΥΔΗΕ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Ενίσχυση της
μαστιχοπαραγωγης μεσω
του προγραμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης
Univerzn3Kalova.2LE Praa,C
Σηφάρκανα . Τηλ: 227 10 81 981