Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 -ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26838 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Εργανη: Αυζηση
Άμεση και χωρις εΛΕΥΧΟ
επιστροφη ΦΠΑ σε
συνεπεις επιχειρησεις
10ιωτικο τομεα τον
Ιούνιο
Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης
δημιουργούν συστηματι
χα πιστωτιχο υπο/οιπ
ούνιο, καθώς προκύπτει θετικό ισοζ
προσλήψεων-αποχω!ήσεων κατά 40.599
θέσεις ε07ασίας, συμ4ονα με τα αποτ
λέσματα του πληροφο!ιακού συστήμα
ος «ΕΡΓΑΝΗ»
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακο
(Α.Ε.Ο
Economic Operator
δειών απλουστευμένων
του Ιουνίου 2017 είναι η υψηλότ
ερη Χατα
γεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός!ουνίου, από το 2001 έως σήμερα.
αξιοχορηγηθεί κατόπιν
λόγησοθέσεων. Τελωαπασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έ
τους 2017 διαμορφώνεται στις 255.903 νέ
ες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υ
του Ενωσιαχ
λότερη
yMAU από το
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθε
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Η αυξηση της
βαρύνονται με Φ.Π.Α. σε
π οσοστό
50% του κύκλο
ουλάχιστον Εφη Αχτα
Δημοσίων Εσόδων, Γιώ07ος Πιτσιλής.
τους για σκοπούς Φ.Π.Α., το τελευ
ην άμεση χαι χωρίς έλεγχο επιστρο.
της ανεργίας, που καταγρά
Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση,
αυτή η διαδικασία ακολουθείται για αιτή
σεις με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοί
που, οι οποίες υποβάλλονται από επιχει
ταίο ημερολογιακό έτος
φή του ΦΠΑ σε συγκεχριμένες Χατηγορίες επιχειρήσεων που είναι φορολογικά
συνεπείς, για την αύξηση της ρευστότητά τους, προβλέπει απόφαση που υπέγQuΑπαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις
υψηλά
βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης. Δηλαδή
ανοοος στις
ελληνικές
ρήσεις, που:
σωρευτικα :
Από τη φύση της δραστηριότητάς τους
Επτά οι τηλεοπτικές άδειες, αποφάνθηκε το ΕΣΡ
Ν.Παππας:« Να προχωρήσει τάχιστα ο διαγωνισμός
Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη από Δ. Τζανακόπουλο
Αλματώδη αύξηση κατέγραψαν οι ελ
αγωγές, τόσο τον Μάιο, όσο
αι σε επιπε00 πενταμήνου, συμφωνα με
τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου
κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών
που θα πρέπει να δημοπρατηθούν στον ερνητ κός εχπρόσωπος, Δημήτρης πανακόπου
κών αδειών οι οποίες θα δοθούν, σύμφω
να με την απόφαση που έλαβε το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεώρασης (ΕΣΡ).
λος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό
ό σταθμό Εξαγωγέων
«Η ανεξάρτητη αρχή μπορεί και οφεί
λει πλέον να προχωρήσει τάχιστα τη διαδικασία και να εξασφαλίσει το τίμημα, το
οποίο το δημόσιο δικαιούται να εισπρά
ξει. Ο τρόπος είναι γνωστός» συμπλήρωσε
ο κ. Παππάς. «Τα επι
πολίτευσης περί απεριόριστου αριθμού ατης βελ
κλιματος απεναντι στις
ματιεδρίαση, κατέληξε στον αριθμό των επτά
να ενημερώσουν τα μέλη του τον αρμόδιο
νωνιών χαι Ενημέρωσης, Νίκο Παππά
°νομικές προοπτικές
χή οικονομία. Σήμερα(σ.σ. Παρασκευή) α
τους πρώτου εξαμήνου του 2017 έχουμε έ
κατά 260.000 και αυτό που
οικονομίας,
ποίηση θετικών συγκυριών που εχτείνοται από τις αυξήσεις στις τιμές τ
ση της ζήτησης από την ευρωN. Παππάς: Να προχωρήσει τάχιστα
το ΕΣΡ τον διαγωνισμό για τις τ
ν στο καλάθι
χρηστων, οριστικα» σχοΛιασε.
Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη από Δ.
«Η απόφαση του ΕΣΡ είναι ένα πρώτο
δότηση των τηλεοπτικών σταθμών, η οπο
ντας από το Δημόσιο χρήματα τα οποία έ
Τζαναχόπουλο
Ελλάδα
Την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομί
ενεκρινε τα 8,5 01ς.Π
ας και την εμπεόωση της εμπιστοσύνης
στην πραγματική οικονομία δείχνουν τα
Την έγχουση της τ!ίτης δόσης του προγ!άμματος ύψους 8,5 δισ. από το Διοικητικό
του Συμβούλιο ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας μεσω Twitt
«Το ΔΣ του ESM μόλις ενέκρινε την τρίτη δόση 8,5 δισ. της οικονομικής βοήθειας προς την
Ελλάδα ήταν η ανάρτηση του ESM στο Twitt
στοιχεια που ανακοινωσε σημε
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι
κοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπ
πάς, κατόπιν της γνωμοδότησης του Εθνι
νη, σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εξάμηνο του 2017 έχουμε θετικό ισοζύγιο
260.000 θέσε ων εργασίας. Αυτό επισημα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα