Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Φάμελλος: ΣημανΤικός ο ρόλος της νανοτεχνολογίας στη νέα οικονομία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 08/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64
Τηλ.:23 10-232536
FAX:2310-243896
-T. Φ.:
1.00 EΕτος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Ο Μάριο Ντράγκι σε σχετική ερώτηση που
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Κενό 31,3% στην ελληνική αγορά εργασίας
Βορείου Ελλάδος
Τεράστιο πρόβλημα στην εγχώρια αγορα
κοστος χρησης του καταπ στευτικου Λογαριασμου
Πιστώθηκε η Πρώτη
escrow account
ΕΕ: Πρόταση για αντι
μετωπισητών κοκκινων
δανειων θα συ τήσουν
οι ΥΠΟΙΚ
Ποςοι δικαιούχοι μΠορούν να λάβουν Προκατα.
οι οικαιοιχ
μΠΟρουν να
ουν Προκατα
βολή, χωρίς την υποβολή εγγυητικής επιστολής.
Ο Τρόπος εξόφλησης των ημολογίων. Το κόστος
χρήσης του καταπιστευτικού λογαριασμού
Τα πρώτα 20 εκαΤ. ευρώ, Πίστωσε
στον Ανοικτό Kon TEUTIKO AoYopr
σμό (escrow account) Το υπουργείο
Οικοναμίας και Ανάπτυής οοντος
με αυτόν τον ανάσα ρευστότητας σε άσους n°σσονται
στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
owe orowac nunan Kurorm
Ανοδο 0,23% κατέγρα με
Θεπκό ήταν το κλείσιμο στο χρηματιστήριο
Αθηνών, το onoio κατάφερε ναυπερκεράσε ης
Πιέσεις Που δέχΤηκαν δεκτοβαρείς μετοχές,
δείκτης υψηλής κεφαλαιοΠοίησης σημείωσε
Πτώση σε Ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της
μεσαίας κεφαλαιοΠοίησης uno (ώρησε σε noooΠαρά ΤΟ Υεγονός ΟΤΙ έως ουτή η
στιγμή μπορούν νο τον aEjonor
σουν μόνο όσοι έχουν υαχθεί στο
πρόγραμμα επιδότησης της αυτοοπασχόλησης Των πτυχιούχων TpToβαθμος arn0ίδευσης
0,26%.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 843,25
μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Από Τις μετοχές της υψηλής κεφαλα moinons
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
(+3,25%) και του ΟΛΠ (+2,87%).
Η αξία Τον συναλλαγών ανήλθε στα 92,7 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 110 εκατ. μετοχές
Motor
(+3,99%),
Της Σαράντης
τών Δικαστηρίων
γίνο ται σεβαστές
από την κυβέρνηση
Αντώνης Κώστας Σωτηρ- σε σχετική ave είναι
Ποταμίτης είναι ούδης. Μέλη Του ΔΣ κοίνωση, ολάμπρος cvSuvaμώσουμε ΤΟ
νέος Πρόεδρος του οι
ΑΣΤΟυ ΙΠΕ σύμαΡω. Τεομίδης, Περικλής δωσε>> την προε- δημιουργήσουμε
να με ς πρόσφατες Κανέλλος, Βαγγέλης δρια στον νέοΠρόε- έναν οχυρό οργανιεκλογές για την Καλαμπόκας, δρο δηλύνοντας ΟΤΙ σμό nou θα Προα.
ανάδειξη του νέου Κώστας Βαλκάνας θα είναι navra σπίξει με Tpono
ΑΣ, ενώ Avmpoe- ΑνΥελος Μαρκου, δίπλα στο ΙΠΕ και
δρος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παρασ- Ba Τοστηρίζε με τόσο τα συμφέρονΓιώργος Ευσταθό- κευοηουλος και κάθε Προση θεια τατών μελών του
Πουλος, Γενικός Αντώνης Κου- ενώ ευχήθηκε να όσο και της Koror
Γραμματέας Ηλίας Τσουμηης.
Πολυχρονόηουλος
και Ταμίας ο Οπως αναφέρεται μέλλον.«Οραμα μας ουμε με σκοπό να
Γιαννης Γιαννούχος nape- 1στΙΤούτο και να
είναι navra σπιξει με τρόπο
TAIN EA:
Το 2017 κλείνουν
ΟΙ Εκκρεμότητες ΤΟ 2018
νέα διαγωνισμοί
αποτελεσματικο, εξελίξεων και να
ηγουμαστε
Αέτουμε συνεχώς
νέα όρια » δηλώνει
μεταξύ άλλων
Αντώνης Ποταμίτης
αναπτυχθεί ακόμη ητας των Πωλήσεων
στο συνολικά. Προχωρ- ως νέος πρόεδρος
του ΔΣ Του 1nE