Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4588/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΤΟ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΤΗΣ ∆ΗΜ. ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΟΚ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

«ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ…»

- ΘΥΜΑ 22ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
- ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ

Αποµακρύνθηκαν
4.100 τόνοι σκουπιδιών

Ξυλοκοπήθηκε
µέχρι θανάτου!

/ ΣΕΛ. 7

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗΣ

Χειρουργήθηκε
ο Αλέξης Τσίπρας
/ ΣΕΛ. 33

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

/ ΣΕΛ. 5

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ

Λουκέτο

στο αχαϊκό ποδόσφαιρο

n Απόφαση να µην ξεκινήσει

κανένα τοπικό πρωτάθληµα
εάν δεν ανακατασκευαστεί
έγκαιρα το «Α. Κάνιστρας»
n Κ. Ντάσιος: «∆εν θα γίνουµε
έρµαια κανενός και τα
σωµατεία µας τσιγγάνοι…»

Προς αγιοποίηση
ο γέροντας Γερ.
Παρασκευόπουλος
/ ΣΕΛ. 10

ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
– ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ Η «ΕΡΓΑΝΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Ρεκόρ προσλήψεων…
ηµιαπασχόλησης!
/ ΣΕΛ. 2

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15.000 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

∆ιαρκείς οι αφίξεις τουριστών στην Πάτρα

Αναστάτωση
από πυρκαγιά
σε ξενοδοχείο
στοΛόγγοΑιγίου

/ ΣΕΛ. 3

/ ΣΕΛ. 4

Νέα διόδια στην
Κορίνθου-Πατρών
/ ΣΕΛ. 3

O ESM ΑΝΑΨΕ
ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ»

ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τελικά, πήραµε…
τη δόση µας
/ ΣΕΛ. 2
C M
Y K

Ecocity:
Τελεσίγραφο
για την
ΑΜΙΑΝΤΙΤ
/ ΣΕΛ. 6