Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
eidisis.gr
isis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Σάββατο 8 Ιουλίου 2017-έτος 180
. αρ. φύλλου 4422-0,50 ευρώ
Παλιές φωτογραφίες
από το Κιλκίς του 1916
από το Γάλλο
στρατιωτικο
VITAL MOREL
Επιμέλεια
Τάσος Γιοβανούδης
Σε ιστοσελίδα Τυχαία εντόπισα φωτογραφίες του Κιλκίς και της
γύρω περιοχής, που περιέχονται σε βιβλίο του rάλλου στρατιωτικού
Vital Morel, από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Οι συνολικά 37 φωτογραφίες αφορούν: Κιλκίς 8, Κεντρικό 14,
Μαυροπλογά 1, Μυλοχώρι 1, K. Θεοδο p i 13, Βάθη 1, Μεταλλικό
1, Κρηστώνη 3, Θεσσαλονίκη 1, Λοιπές περίπου 4.
Παραθέτω τέσσερις που έχουν ταυτοποιηθεί, για ενη έρωση Των
συμπολιτών μας. Πολύ πιθανόν
κάυτοι ναοις γνωρίζουν ΣΕ.Η
Iel. 8-9
Κοσμοπλημμύρα στο θερινό
σινεμαδάκι του Κιλκίς
Ενδιαφέρον ξένων ΜΜΕ
για τα μνημεία του Α' Π.Π.
σε Θεσσαλονίκη-Κιλκίς
σελίδα 3
'Εξι σ
Έξι σημαντικές διακρίσεις
για την Τράπεζα Πειραιώς
σελίδα 10
Πρόοδος του ΤΑΡ στην Ελλάδα:
Έναρξη εργασιών στη Δυτική Μα.
κεδονία και το σταθμό συμπίεσης
σελίδα 5
σελίδα 11