Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26837 ΕΤΟΣ 88ον
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
Την εΥκριση της
συνοηίκης τριτης
δόσης
Είσηραςη
προτείνει ο ESM
έως το 2018 yia το ΤΑΙΠΕΔ
ην εγκQ1ση της συνολικης τριτης 00
σης του ελληνικού προγ!άμματος ύψους
8,5 δισ. ευοώ θα προτ
Μηχανισμός Σταθεροτητας στην αυρια
νήσ.σ.Πα!ασκευή) τηλ
κπροσώπων των υπουργείων Οικονομι
Συνολικά έσοδα 6 δισ. εν
έως το 2018 προγράμμα
ΠΕΔ από το πρόγραμμα αποι ο Ευρωπαϊκός
κρατικοποιήσεων και αξιο
με το «καπέλο» των μελών του ΔΣ του
ESM. Από το συνολικό ποσό των 8,5 δισ
τα 6,9 δισ. θα εκταμιευθούν για την εξυ
πη!έτηση του χ!έους, ενώ τα 1,6 δισ. για
την αποπληρωμή των ληξιπρθεσμων ο
δημόσια
Q1ουσιας, τα οποια κατανε
ε 500
ευρώ για το 2018.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το έγγραφο
νής (σ.σ. Παρασκευης) τηλεδιάσκεψης
φως», θα προχωρήσει η πρώτη εκταμίευση
Από αυτά το ποσό των 6,9 δισ
καταβληθεί στον ξεχωριστό λογαριασμό
ανα ένεται να π
ΔΣτον ESM δώσει το «πράσινο
θουν από τη Frapor
ΤΑΙΠΕΔ
ισπραχθεί), το Ελληνυκό, την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τον ΟΛΘ, την Α
φάντο, στη Ρόδο, τη ΔΕΣΦΑ
από ακίνητα του Δημοσίου, από κάποια α
δίδεται στα 10 μεγάλα
περιφερειακά λιμάνια, τα οποία θα
προιχι στούν" με ολοκληρωμένη μελέτη
(Εεχωριστά ή σε
ποιηθεί για την χροναζιέρα.
που προορίζεται για την εξυπηρέτηση του
Μετά τη μελέτη θα προχωρήσει η πώλη
πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εταιρε
ε ποια λιμάνια έχουν επενδυτικό ε
διαφέρον) και στη συνέχεια το Ταμείο θα
ποσοστό των μετοχών του
ΤΑανο ιοιωτικοποιησης
ληξιπρόθεσμων οφειλών στο πλαίσιο της
πρώτης εχταμίευσης θα γίνει υπό την προ
υπόθεση ότι η Ελλάδα έχει
- Αλ. Τσιπρας: «Φετος Πάμε να σπάσουμε το φράνυα
εκατ.
επισκεπτών»
ος παμε για να σπασουμε το
άγμα των 30 εκατ. επισκεπτών» τόνισε
ο Αλέξης Τσιπ!ας, στη συνάντησή του
υποδεχόμενος το πρ
ΕΚΤ νια την
διάρκειας ώστε να εμπλουτισθεί η προστι
θέμενη αξία που
ο του ΣΕΤΕ στο Μέγαρο Μαξίμ
Τσίπρας χαρακτηρισ
«Πάμε χαλά, ναι» συμπλήρωσε ο Χ. Ρέ
χε η θετική πορεία που είχε προαναγγελ
γωγικό κλάδο της οικονομίας
σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή
ς του ΣΕΤΕ, Γιάννης
είπε ότι «αυτή η καλή συγκυρία πρέπει
Σε αναρτήσεις του στο Twitter αναφορι
κά με τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός ση
σμος για τα επομενα χρονια, γιατι σκοπος
ναι αυτη η οραστηριοτητα και η επιτυχί
α της να μην είναι ένα πυροτέχνημα, αλ
λάνα αποτελέσει τη βάση πάνω στην ο
ποία θα στηριχθεί η οικονομία. Μπορεί να
υρωπαϊκής Κε
ζας στη συνεδιαση του
μείωσε ότι «ο κλάδος
ότην α
ξαιρετικά επίπεδα χα
μως, με δήλωση του πρώην προέδρου του
θανο για πρωτη φορά να υπερβεί το ρεχόρ
νδεχόμενο να αποσύρουν τη δέσμευσή
ους για αύξηση του προγ!άμματος αγοχρειαστει, συμφωνα
ΣΕΤΕ, Ανδρέα Ανδρεάδη, τον Μάρτιο α
γραμμισει οτι «στοχος τωρα, να μετατρέ
ραπανω τουριστες, ο
πως φαινόταν τότε α
πό τις προκρατήσεις χαι τις προγραμματι
θηκαν σήμε!α στη δημοσιότητα.
ς των αεροπλάνων
Οι διαμορφω)τές της πολιτικής της συζή
τησαν το ενδεχόμενο να αφαιρέσουν την
Φαίνεται τώρα πια που είμαστε στην
καρδιά της περιόδου, συνέχισε, επισημαί
τον ΑΠρ1n10
ο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανε07ίας, τον Απρίλιο του 2017, ανήλθε στο 21,7%
ναντι 23,6%, τον Απρίλιο του 2016 και του αναθεω!ημένου προς τα κάτω 22,0%, τ
πρόσημο στην αύξηση των εσόδων και εκ
ση ότι αυτό θα
νουν προς το παάκαμψη
υρυνθεί
να στοιχεία, του Μαΐου και του Ιουνίου
Μάρτιο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
, 2017, εκτιμάται ότι ανήλ
Έτσι, το σύνολο των
θε σε 3.749.975 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.040.909 άτομα, ενώ ο ο
νεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.228.062 άτομα.
απασχολου
ξηση του πληθωρισμού
ανοοο του τουρισμου την
Επιβεβαιώνοντας, ωστόσο, προηγούμε
δημοσίευμα το
στην Αθήνα
πρά τοι 2
Απότα στοιχεία της ΕΑΣ θακατά 79 833
είπεοπτο
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προχύπτει ότι:
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.833 άτομα σε σχέση με τον Α
τομα σε σχέση με τον Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα