Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα καμένα της Μάνης επισκέφτηκε ο μητροπολίτης
Χρυσόστομος >σελ
Επιτυχημένο το «3ο Μουσικοχορευτικό οδοιπορικό»
στην Κοκκινόραχη >σελ. 10
Κορυφαίο θέαμα στον
αγώνα ανοιχτής θαλάσσης
στο Οίτυλο» σελ 15
A 0,τι Ψάχνειςείναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
(1) στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017! Έτος 21° | Αριθμός 51921 Τμή φύλλου 0,50€ | Τηλ: 2731 081253 Fax: 2731 081 250-e-mailinfo @lakonikosgr . www.lakonikosgr
Προσλήψεις
20 εργατών
στο Δ. Σπάρτης
Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες:
"Πράσινο φως από Φάμελλο
για ΒΑΠΕίτη Μάνη"
Σε Πρόσληψη εργατοτεχνι
κού Προσωπικού 20 ατόμων
μήνα Ιούλιο, θα Προχώρησε
ο Δ Σπαρτης,προκειμένου να
καλυφθούν πρόσκαιρες και
κατεπείγουσες ανάγκες (α
θαρισμός κοινοχρήστων
χωρων Πρασινου, Παιδικων
χαρών και Βοτανίσματα). Η ει
δικότητα που ζητείται είναι ΥΕ
Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οΠΟία δεν απαι
του τα εακ τυπικα
προσοντα
Βαριές κατηγορίες κατά του αν. υπουργού Περιβάλλοντος
ξει τη συνέχιση του έργου,
νανία να μεινει Bou3n ο κρα
«Κόκκινο ιανι τους Μανιά
τες ο, οΠοίοι ανθίσταντασθε- προεξοφλίοντας σκανδαλα- τικός μηχανισμός υΠάκουος, η Φάμελλο, στην Πολιτεία και
ναρά στην εγκατάσταση δώς τη θετική γνωμοδότηση Πολιτεία χωρις Πολιτική Βου στην κοινωνια το σαφές μή
Βιομηχανικών αιολικών Πάρ- τονυπηρεσιών του ΥΠΟυρ- ληση. Καποιος λο.nov έπρεπε νυμα ότι δεν εισπράττει το μάκων στην Περιοχή τους, αποτε- γείου Περιβαλλοντος
λεί ο ον. υπαυργός ΟΠως Προσθέτει η Επιτροπή θέση τους και να θυμίσει σε παθητικότητας Που θέλουν να
Περιβάλλοντος, Σωκράτης Da- «Κάτι έπρεπε να γίνει για να όλους τον Πραγματικό μας μας δώσουν» και συμπληρώμελλος. KLa υτό γιατί,
υποστηρίζει η ΕΠιτροπή Παλιά καλή τους κατάσταση, ρητή και του Πειθαρχημένου αγώνας συνεχίζεται: στα
Αγώνα ενάντια στις ανεμογεν- ξεπερνώντας το δυσάρεστο Χρηματοδότη Και Βρέθηκε στο υΠουργεία και στη δικαιοσύνη,
νήτριες στη Μ vn, σε συνάνron με μέλη της, ο υΠουργός
ενημέρωσε ότι «θα υποστηρί<<μεταφέρει σε όλους, στον κ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζ με
την αίτησή τους ιρειει να
να αναβάλει τα Πράγματα στη θημα
υποταγής
υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
τοαντ γραφο των δύο όψεων
τητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση
επανελθουν τα Πράγματα στην
ρόλο του Παθητικού παρατηVEL 011 Lnd τα δε χάθηκε ο
ότι δεν έχουν καλυμα κατά το
διάλειμμα όταν σταμάτησε η
"επένδυση στη Μάνη" από τον
ΑΠρλιο έως τον Ιούνιο: η κοιΠρόσωΠΟ του Αν. ΥΠουργού
Περιβάλλοντος, κ. Φάμελλου»,
Τέλος, η ΕΠιτροη Αγώνα
στην κοινωνία στο δρόμο και
στα Βουνά!»
κώδικα [καταδίκη, ur100tkia,
δικαστική συμπαράσταση).
συνέχεια σελ.9
«Μένουμε-νωρίζουμε
τον Ευρώτα» και το 2017
Οι ενδιαφερόμενοι url
να υΠΟ Βάλλουν αίτηση, αυτο
Προσωπα, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο
με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής από Δημόσια
Apxń.
Πλούσιες Πολιτιστικές εκδηλώσεις και φέτος στο Δ. Ευρώτα
Η υ ΠΟ βολή των αιτήσεων θα
γίνει στο Τμήμα Avepanvou
Δυναμικού, της Δ εύθυνσης
Διοικητικών ΥΠηρεσιών του
Δήμου Σάρης(οδός Ευαγ.
γελιστρίας 85-87), από 4 Ιουλίου έως και 10 Ιουλίου 2017
Σειρ Πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργανώνει και φέτος το
καλοκαίρι η Κοινωφελής Δημοστην παραλία Βαλάκ και υπόσχονται να ικανοουήσουν και τα
Πιο απαιτητικά γούστα. Η Πρε
μιέρα των εκδηλώσεων έγινε την
Κυριακή 27 στο Βοτανικό κηη
Με τίτλο «Μένουμε-Γνωρίζουμε τον Ευρώτα», το φετινό
υΒαλ Περιλαμβάνει συναυ
λες και θεατρικές Παραστάσεις
ιου θα ΠραγματοΠοηθούν στο
Ευδαύριο θέατρο Βλαχιώτη και
ρινο κινηματογραφο και συνεχι.
στηκε την Τετάρτη 5/7με.n | Ανθρωπιά,
Που εισαι;
του Γιωργου Ανωγειάτη
στο ΕΠιδαύρο θέατρο Βλαχιώτη,
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα