Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Επίσκεψη Παππα στο Τεχνολογικό Πάρκο «Smart Village» στο Κάιρο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email [email protected] Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 07/07/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64
τηλ.:23 10-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E-Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Handelsblatt:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Η Ελλάδα Προκαλεί μόνιμα μπελάδες
Για Την εΚΤαμίευση Της εκκρεμούσας δόσης
Φόροι
πρεπει να προσεζουν οι φορολογουμενοι
Φορολογικές δηλώσεις 2017:
Ta SOS Της τελευταίας στιγμής
Epyclcoi,
για start upsanoT0
ΤΙ Πρέπει να προσέξουν ο φορολογούμενοι για να anoφύγουν έξτρα φόρους και να κερδίσουν όλες ης φοροε
λαφρύνσεις Που δικαιούνται. Τα SOS για νέους ιατρικά
Εοδα, τεκμήρια και ανείσηρακτα ενοίκια
ΕΠιμελητήριο
Η ΠΟρόταση Της προθεσμίας των
ολογικών δηλώσεων nou όλοι
ζητούσαν δύθηκε και τώρα Πάνω
από 1 εκατ. φορολογούμενο και
λογιστές βροκοντα ανηνέτώηοι με
το χρόνο γα να
andu10 om ηΚΕ και τώρα now
ΤΤΕ: Τέλος τα νέα συμβόλαια
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
UV va Un17 Ιουλίου. ΣΤΟ Παρά ηέντε της
συμπλήρωσης Των ηλεκτρονικών
φορολογικών εντύιων, οι φορολοΣΤαματά να εκδίδα νέα ουμβόλαα η οοφαλιστική
Elite Insurance Company Limited, Οπως γνωστοποι
η Tpanga Της Ελλάδος. Η εταιρεία nou εδρεύο στο
Γιβραλτάρ λεΤουργεί στην χώρα μας με κοΑεστώς
ελεύθερης Παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ).ΟΠως αναφέρει
στην Ευρωπαϊκή Ενωση".«Σύμφωνα με Την ave
κοίνωση Της ασφαλιστικής επιχείρησης η απόφοση
σχυο από οήμερο, όλα Τα εκδοθέντα συμβόλαια θα
napaμείνουν σε ισχύ και od anam0ες an°ζημίωσης
θα συνεχίσουν να un°βάλλονται στους Ειδικούς ανpa np00EKTIKOI ηροΚΕ μενου νο μην
πληρώσουν έξτρα φόρους ή για να
τυχουν κάηας ελάφρυνσης.
ΤΡΟΠή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσκυν του Γιβροληάρ (Gibraltar Financial Services Commission GFSC) ονακοινυσε σήμερα όπ η ασφαλιστική
επιχείρηση Eite Insurance Company Limited anopoσισε να σταματήσει την ανάληψη νέων εργασιών
ασφαλιστήρια έγγραφα. ΣΤην Ελλάδα, η εν λόγω
ασφαλιστική en1χείρηση δραστηρ°noltrai με κοθεστώς ελεύθερης Παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ)»
60ΑΤ. Της
Ετοιμη eivainent- κής n|στωσης nou ούτε καν έκθεση Γιαννης Στουρνάρστολή ηροθέσεων Προβλέπει κεφάλαια βιωσιμότητας από ας.
(letter of Intent) do 2 δισ. δολάρια Τους Ευρωηαίους Σημειώνεται&mTo
noueaan°στείλει, γιατην Αθήνα ερό. Την επιστολή, η μνημόνιο nou8a
η ελληνική κυβέρν- σον τηθούν
ηση στο dNT npo. Το ποσο αυτό, θα μέχρι
κειμένου η ΚοσΤν εναι σε θεση να συνυπογράφουν ο έχει διάρκεια 14
onoia θα έχει σταλεί unoypayo η Ελλά.
αυριο, δο με το ΔΝΤ θα
Φάμελλος:
ΕΠΙΤακτική ανάγκη
η an άρτηση της χώρας
από το μοντέλο τα
να διαθέσΕΙ Το Ταμείο πρωθυπουργός μηνων και θα λήξε
προχωρήσει στη μόλις ξεκαθαρίσει Αλέςης Τσίηρα9ο μα με ευρωταϊκό TEinm
σύναψη Του νέου ΤΟ Tonio με το υηουργός Οικονο- τον Αύγουστο του κε η Του ESM για
Μνημονίου με την ΧΡέος για Toonoio μικών Ευκλείδης 2018
Ελλάδα. Πρόκειται ακόμη
για Την Περίφημη υηάρχουν συγκεκρι- Δοκητής της Tpa- aupio Παρασκευή Προς Την Ελλάδα
γραμμή ΠροληΠΤ- μένες ano paσεις ηεζοςτης Ελλάδας έχει προγραμμαπ.
στεί η Τηλεδιάστην έγκριση της δοδεν Τσακαλώτος και ο Εν τω μεταξύ, για θεσης της δόσης