Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:
Παρασκευή 07.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Σε πλήQη εξέλιξη το ελεγκτικό σχέδιο «Αιγαίο-ΆργοσαQ(ονικός»
Τα πρώτα λουκέτα από την απόβαση των εφ00ιακών στα νησιά
Θα ανέΟΧεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%
EBEA: Η διαδικασία απόκτησης νηφιαχής υπογραφής
Η διά0%εια των Ψηφια ιών πιστοπουητικοον και της
vmQεσίας/άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης
Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος
θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
24%, αναφέρει το ΕΒΕΑ.
Πρώτιά της
Eurobank
Equities στην
κατάταξη των
Την ποώτη θέση στην Χατά.
ταξη των χοηματιστηριαχών ως
προς τις συναλλαγές στο ΧΑ
τον Ιουνιου 20ατέλαβε η
Το ΕΒΕΑ προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΑ μια
σύγχρονη Χαι ιδιαίτερα ανταγωνιστική λύση απομαχουσμένης ψηφιακής υπογράφης, συμα ωνα με σχετχη αναχονωση.Ο ιδιοκτήτης του Ψηφιαχού πιστοποιηταχου του ΕΒΕΑ
δεν χρειάζεται να éχει στην Χατοχή του κάποια ειδική
συσκευή δημιουργίας υπογραφής, αλλά χρησιμοποιεί μια
αυκη οιαταζη ασφα/ειας η οποια ειναι ασισμενη σε προτυπα (Public Key Infrastructure-PKI)
Eurobank Equities, με ποσοστό
16,93%.
Την τουία συμπληρώνουν η
Euroxx Χοηματιστήριακή
(12%) 20αι η 11e0ιός ΑΕΠΕΥ
με ποσοστό 9,50%.
Αχολουθούν οι Alpha Finance
ΑΕΠΕΥ (8,88%), Εθν κή
Χοηματιστήριακή (8,50%)
Citigroup Global Markets
(8,20%), Επενδυτική Τράπεζα
της Ελλάδος (5,66%), και UBS
Limited (4,66%)
Μίχαλος: Ισχν0ή
η παρουσία των ελληνικών
ετα1DEWY στη Ρουμανία
ΩςτονΙούνιο του201801 πληρώμές 11χ ατιστου 13,5% 201
Επιπλεον
Τυμπληρί νουν οι Παντελάκης
Χοηματιστ
Merv ΔΕπόλας Χρηματιστήρια.
κή (2,98%)
εΧΧ0ευων συνταξεων
TAeove>τήματα xcu τις δυνατότητες της e0υμανιχής αγο
ράς, Εχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή παρυ
σία στη χώρα, υπογράμμισε σε ομιλία του ο πρόεδρος του
TOe0ος της ΚΕΕ και, του ΕΒΕΑ x. Κωνσταντίν°S
Μίχαλος είχε σήμερα συνάντηση με τον υφωπουργό
Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου & Περιβάλλοντος Χ.
Gabriel Gheorghe, με την euxcuota της διοργάνωσης στο
EBEA επιχειρηματικής ημερίδας με θεμα πς επιχειρ
ημοετοας χαι επενδι nxfc Ευκαιρίες στην αγορά της
Εως τις 30 Ιουνίου του 2018
αντί της 31 ΟΧτωβρίου του
2016 θα τρέχει η διαδικασία
εκχαθάρισης των exx ομών
συνταξιοδοτήσεων, όπως
προβλέπει κουνή υπουργική
αποφαση της ΕΤης Αχταόγλου και του Γιώerou Χουαπό τη λή της σχετικής
επιχορΥησης,ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μετά από αυτιολογ.
ημένο αίτημα του υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προυπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης το, Γενικού ΛογιΑντίστοιχα, στο εξάμηνο,
πρώτη ειναι η Eurobank
Equities με ποσοστό 15,41%,
δεύτεQη ακολουθεί η Euroxx
Χοηματιστηριακή με ποσοστό
13,33% Ηαι τρίτη η Εθνική
Χοηματιστηριαχή με 10,26%.
Τέλος ακολουθούν οι Περαιώς
ΑΕΠΕΥ (9,85%), Citigroup
(8,86%), Επενδυτική Τράπεζα
της Ελλάδος (6,16%), Alpha
Finance (5,66%), UBS (4,21%)
Παντελάκης Χρηματιστηριακή
(3,21%) Χαι Λίων Δεπόλας
Στην νέα απόΤαση TQome_
τετα, ότι «οι ΟΚΑ οφείλουν
να ολοκληρώσουν την αποτληρωμή των σχετιών αυτή.
σεων συντα ιοδότησης μΕΧΟι
το τέλος του δεύτερου μήνα
της οιχείας ΔΟΥ. Το πρά
αμμα Εεταχτης Emyogfr
ησης για την ΕΧΧαθαυση
EXnqeluov αιτήσεων συνταΣτην ομιλία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Μίχαho
οδότησης ολοκληρώνεται
την 30.6.2018».
Χρηματιστηριακή (3,19%)