Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ς-Ισραηλ-Αιγυπτου για 10ουση εκπαιοεντικου τεχνοηογιχου κεντοου
>>> TEA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A Φ. 5006 Παρασκευή 07.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Επένδυση 49 εκατ. ευρώ
Εγκαινιάστηκε η πρώτη ολοκληρωμένη
ΕΒΕΑ για
συμμετοχή με
περίπτερο στην
82η ΔΕΘ
Στην Energean Oil & Gas όλο το
«οικόπεδο»
μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων
ο Εμπορικό και Βομήχανιχ
Επιμελητήριο Αθηών, σε συνε
e-,ασία με την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων
πλαίσιο στή0%ης των rngeg ή
βάλλοντας τις υπηρεσίες τα
τοοϊόντα τους, παρεχει τη
δυνατότητα
με διχό τους
16δισ. από την οικονομία
περίπτερο στη ΔΕΘ, με το χαμ
ηλότερο δυνατό κόστος, σύμφωνα με σχετική ανακονωση
ΔΕΘ, όπου θα βρίσκονται και
τον Επιμελητηρίου, διατίθεται
διορεάν ίχνος Εδάφους, με μόνη
επιβάρυνση το κόστος evotxaσμο
ανέρχεται στα 17€ ανά τμ
πλέον ΦΠΑ.
ΊΔημοο ατη
Προαιρετική
Δημόσια
. Εφιχτότοτέλοςτου,προγράμματος
από Ανεμο
γασάκης ανέφερε γενικότερα,
ότι «δεν επιτρεπετου εφησιχα«Η Επίλυση του προβλήματος
TOOV KOOLwow δανείων είναι
απαQ0e(τητη συνθήκη για να
αναχτήσουν οι τράπεζες το ΟΟλο
τους στην οκονομία», δήλαο eo
αντιπρόεδρο, της xup
Γιάννης Δραγασάκης, μεταδίδει
ιός ή παραγνοουσητανουσκολιών και των εμποδίων που είναι
μπροστά», επισημαίνοντας ότι
°°ανοίγει όμας σημαντικό παράθυρο evnoUQ(ας για τη χώρα»
και σημείο)σe ότα μετά το τελευ.
ταίο Eurogroup το ενδιαφέρον
EQv'ησης
Ποοαιρετική Δημόσια προταση για την απόχτηση όλον
|το ΑΠΕ.
Αποφασισμένες να τραβήξουν την πρίζα από μη βιώσιμες
μετά Ψήφου μετοχών των
μετόχων της Γαλαξίδι
Μιλώντας σε avouxm πολιτική εστιάζεται στην ανάπτυξη,
τις επιχειρήσεις εμμανίζονται πλέον οι τράπεζες. Ο στόχος
ΧΟήλωση της νομ
exonM1ση της νομα αυαχής επιτρατή του ΣΥΡΙΖΑ, χρηματοεπενδύσεις, τη δημιουργία véerv
0toewv eeraotg wou στη μείο.
ση της ανεργίας.
Θαλάσσιες Καλλιέργειες,
Ο..to
ανάκτησης πόρων μεσω ρευστοποίησης περιουσια%ών
στοιχείων. Στο στόχαστρο 20αι οι ελεύθ 001 επαγγελματίες.
τομέα,
πιστωτικού
«Εξωδιχαστιχός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών ΕπιχΕυοή. «Η ουμαωνία για σταθερές
σεων», ο Δραγασάκης τόνισε δαπάνες ε υπηρέτησης χρέους
ότι «με τη ρύθμιση των κόκκινων
δανείων θα απελευθερωθούν
ευρώ ανά μeτοχή, κατέθεσε η
'Οποος avoeq έρεται στο πλη
«Παγιδευμένα»
Ετιχής δημόσιας πρότασης,
το ποιεχόμενο το οποίο
é ει ήδη er ebec o τό my
Ettp0πή Kep αλαιαγοράς, η
TEQ(οδος αποδοχής, χατά τη
ucee*εια
κάτω από 15% του ΑΕΠ χαι η
ρ τρα ανάπτυ ηςπροστατεύουν
τηχ α από Εξ τ, χασο στο
μέλλον» είπε ο Δραγασάκ
και παόσθεσε: «Μετά το τελευταίο Eurogroup γίνεται Εφιχτό
το τελος του TQ°γράμματος σε
ένα χρόνο, η é
δανΕΚΧά
κεφαλα α που ξεπερνουν τα
10 δισ ευ002ecz1 δύναται να
απελευθαρίσουν φρέσκο
άνω των 6 δισ. ευρώ
δεν μπο ούν να εξυπηρτσουν τα ανευ. Τους, ειναι
ζημιογόνες εδώ και χρόνια
οαι στερούν από τη χεηματοδότηση της οικονομίας
παρα oorwes au νάμεις από
βάρη που για χρόνια εμπόδι αν
τη δυναμικη της ανάπτυξής»,
Ενώ σημείωσε ότι με τον εξωδικαστικό μηχανισμό για πράση
ΨΟά τα "κόΧΧινα" Ροη αντιμεχρήμα
βράσχονται στα κουφάρια τών παραγωγικών εταιρειών
οποίας
τον επυχειρήσεων-ζόμα, οι
οποίες είναι μη βιώσιμες,
τα εν λόγω χεφάλαυα.
oooS στις αγορ
ρα 6 Ιουλίου 2017 σις 8 το ταστ ονται συνολικά με τρόπο
TQ()( και θα λήξel στις 3 διαφανή,δωαιοχαι βιώσιμο.
Αυγούστου 2017 με το τελος
του οΟαρίου λειτονγίας των | Στην ίδια eorwoon, ο κ. Apoeτραπεζον.
και το τέλος της Ειδικής επιτοπείας».