Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3554O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Απολογισµός
έργου
∆ηµόσια ειδική Συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Νέας Φιλαδέλφειας
- Νέας Χαλκηδόνας

>> ΣΕΛ. 5

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ
ΕΙ∆Η ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ανοίγει ξανά το
«Σπίτι του Φοιτητή»
Συνεχίζεται και φέτος, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών (ΠΕΒΤΑ), η συγκέντρωση ειδών οργάνωσης σπιτιού για τους φοιτητές/τριες που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. Η προσπάθεια
αφορά αφενός στην προσφορά των υλικών
αγαθών και αφετέρου στη διάθεσή τους
στους ενδιαφερόµενους.
Τα είδη θα συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του διαµετακοµιστικού κέντρου συλλογής ειδών υλικής συνδροµής της ΠΕΒΤΑ
στην Αγία Παρασκευή (Μεσογείων 448, είσοδος από Ευαγγελιστρίας). Οι φοιτητές/τριες
θα παραλαµβάνουν τα είδη προσκοµίζοντας
οποιοδήποτε δικαιολογητικό εγγραφής ή
συµµετοχής στις Σχολές φοίτησης.

Όαση δροσιάς
µέσα στον
καύσωνα
∆ράση καθαρισµού του
ποταµού Κηφισού.

>> ΣΕΛ. 3

Αναβαθµίζεται η
εικόνα της πόλης
Ασφαλτοστρώσεις
συνολικής επιφάνειας 16.000
τ.µ. στο Μαρούσι.

>>ΣΕΛI∆Α 3

>> ΣΕΛ. 9

Συνεχίζονται οι
παρεµβάσεις στα σχολεία
στο Ηράκλειο Αττικής
«Στις γειτονιές
των Μικρασιατών
Προσφύγων»
3ος Λα κός Αγώνας ∆ρόµου σε
Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα
Χαλκηδόνα και Νέα Ιωνία .

>> ΣΕΛ. 15

Σύσκεψη µε τους διευθυντές νηπιαγωγείων και δηµοτικών µετά την λήξη της σχολικής χρονιάς πραγµατοποίησε η δηµοτική αρχή της πόλης .

>> ΣΕΛ. 4

«Μεγάλη γιορτή του
πολιτισµού των από κάτω»
Ξεκινά το τριήµερο Φεστιβάλ της Εργατικής
Λέσχης Νέας Ιωνίας «Υδραγωγείο»

>> ΣΕΛ. 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα