Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ο ενταφιασμός
Σισόη όσίου τοο μεγάλου. Λουκίας. Απολλωνίου
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017
Αριθμ φώλ. 40796 rEroS 141 ον Ι Τ
προαύλιο χορο της ΕΡΤ, μέ μορο φόρεμα καί
κρούς»
! Παρουσία μΕρυών δεκάδων "άγιοΠάνω στά κάγκελα της ΕΡΤ, παρέα μέ την Ζωή
οαπραγματική τηλεόραση". Ο Πρόεδρος της
τις Βρυξελλες elvailav άκοκα:ής ΕΑΕΤΑ
°μένος στην ήγεσία της
μως. αύτός ό βαθύτατα-δημοκρατικός
διάλογος», βγαλμένος μέσα άπό τις καλύτεΗνης)σέσυνο άση napay
μτο ουθηκεμίο rplaiieqion yta σήμ prrplaxa news
wdAEr ESMOlaisib keτά
δεν είναι τίποτε μηροστάσεαύτό
αης τής δεύτερης άξιολό
όφιλοκερδος (rpo|
Zintopo
ou ζήτησαναίσης ri,
.loollo.Akv40ivel mO ήΈλλη
uurt olgavriade, atkom1ις
wd ΤΑΙΠΕλ (Tape o Awzeti5νομοθετήσει μέΤραγυάτάΕτη 2019νική Δημο.ptrin!
Δέν μος φτάνει ό "άνθρωπος μέ τό Yapo.
αντιποοεοοος των
στον Διάλογο Άδ0ιατικής
Υποστηρίζει την ένταξη τών δυτ. Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ
τόν ήρωικό θάνατό του, rap,ότι ήσύ4nds
Δέν μός φτάνουν ό
Βελουχ
χαρόδης, Πού άφ00 λοιδορήθηκαν μέχριπλ -I
θρύλους καί lepa-τοτέμ. της άριστερος.
στό ΝΑΤΟ ηροτίθενται νά δ6ουν οί Ην μένες Πολιτε1ις καί
προετοιμασίες της Συνόδου το
Αυλότου τής Αδριατικής
πουηθεί στις 22 A rodatoort
nov γκορίτσα τοΟ Ma po
Δέν μος φτάνει τό Πολυτεχνειο (τόν χορο
umiτόβ(
στερά Υιά νά κάνει τό nolmά της παχνίδια
Τώρα 1χουμε και τους-εκρούς tis E
yoid ουνεχίοουν τους μύθους της dp0Te
καί νά δαιωνίσουν ένα άπό τά παραμύθ.a
Σήμερα
Τής ήμερας
ΕΙΧονες εν μεσω χαυσωνος
Διαβάστε το άρθρο
οοονο μου (σελ.3)