Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

4 ΣΤΟΥΣ 10 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 2011

ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Απόφοιτοι και
µακροχρόνια
...άνεργοι!

Μονιµοποίηση
όλων των
συµβασιούχων

/ ΣΕΛ. 34

/ ΣΕΛ. 7

ΠΑΤΡΑ: 2.774 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.956 ΘΕΣΕΙΣ

24.059 ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ

818 παιδιά

εκτός παιδικών σταθµών

∆ύο κατασχέσεις
κάθε λεπτό!
/ ΣΕΛ. 9

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΚΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Υποψήφιος
πρόεδρος
στον ∆ικηγορικό
/ ΣΕΛ. 4

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΠ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ

Χρόνος 16ος / Αριθµ. φύλλου 4586/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

n Πανικός από χθες τα
ξηµερώµατα στην Γούναρη,
στον Κοινωνικό Οργανισµό
n ∆ήµος: «Ευθύνεται η
κυβέρνηση, ανοίξαµε
επιπλέον 250 θέσεις και
νέα βρεφικά τµήµατα αλλά
δεν αρκούν µε τίποτα!»

n Πάνω από 37.000
νήπια θα µείνουν
χωρίς «στέγη»
σε όλη τη χώρα,
σύµφωνα
µε το στέλεχος
της ΕΕΤΑΑ, Θ.
Γκοτσόπουλο
/ ΣΕΛ. 5

ΣΤΟΝ ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗ
ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σαράντα µέρες χωρίς τον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
/ ΣΕΛ. 4

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΛΗΚΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

«Θερµά» εγκαίνια στον «Αγ. Ανδρέα»
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

Κόντρα για την
καταλληλότητα
των νερών
/ ΣΕΛ. 4

ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
/ ΣΕΛ. 3

«Ζωντανό»
το αίτηµα της
Νότιας Χάραξης
/ ΣΕΛ. 7
C M
Y K

ΣΠΟΡ

Η ΕΞΑΣΕΛΙ∆Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΚΛΗΣΗ ΚΑΜΙΣΗ ΣΕ ΒΕΡΒΙΤΑ

Κρίσιµες ώρες
στον Απόλλωνα

ΤΕΝΝΙΣ:
ΣΤΟΝ 3ο ΓΥΡΟ
ΤΟΥ WIMBLEDON

H Μαρία
Σάκαρη
έγραψε
ιστορία
/ ΣΕΛ. 27-32

Η «ΓΝΩΜΗ» ΜΑΣ
«Η ΝΙΚΗ έχει πολλούς πατεράδες, η
ήττα κανέναν» λέει ένα γνωστό απόφθεγµα που ενίοτε επαληθεύεται και
στην πολιτική, µετά από κάποια επιτυχία ή αποτυχία, µετά από κάποιο
έργο που ολοκληρώνεται ή µένει…
µισό επί δεκαετίες.
Η ΟΥΣΙΑ είναι πως το νοσοκοµείο «Αγ.
Ανδρέας» ξεκίνησε να λειτουργεί.
Με προβλήµατα και ελλείψεις ίσως,
αλλά λειτουργεί. Κάποιοι έδωσαν
αγώνα για να γίνει. Και τους αξίζουν
συγχαρητήρια. Χθες, έγιναν και τα εγκαίνια. Καλορίζικο, λοιπόν! Ποτέ όµως
δεν έχουν τόση σηµασία τα εγκαίνια,
όσο η λειτουργία ενός νοσοκοµείου
προς όφελος της κοινωνίας. Και αυτό
δεν πρέπει να ξεχνιέται, ποτέ και
από κανέναν…