Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Φ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
I. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
άλλου 17.055 Τιμ 0,60 €
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017
Γραφεί
Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Kév po 265 10 25.677 33791-Fax: 255 10 30.350 . http://
proinosi gos gr . email [email protected]
Εάν Αμάραντος και Καβάσιλα συνδεθούν και αναβαθμιστούν.
«ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
σην περιοχή . Προωθείτα η πιστοποιηση Των πηγών μέσω Ε.Ε
Belum οδικής πρόσβασης ζητούνοι ντόπιοι επαγγελματίες
Η Ελλάδα ο μεγαλύτερος
«αιμοδότης» της Αλβανίας!
O Evn Ράμα, ωστόσο συνεχίζει την ανθελληνική πολιτική Του, ζητώντας
και τα «ρέστα» . Χωρίς τέλος οι προκλήσεις των «Τσάμηδων»
Λίγες ημέρες μετά Τις εκλοΑμάραντος και Καβάσιλα μπορούν να αποτελέσουν ένα ιαμοηκό πάρκο μοναδικό στο ε δος rou, ama mou vrou όμως παρεβάσεις βελτίωσης Των διαθέσιμων υποδομών
βανούς ποατικούς, ενίσχνοντας
έτσι τον tevinopo στη χωρα του.
Απεριόριστες δυνατότητες
ρών τουρισμού διαθέτει η Ηπε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κ.α.), αφού Εδώ ΤΟ
να κάνουν
άλλες περοχές (Αιδημός. Λουτράκοριμένο είδος διακοπών δενΕΧα
ανοπτιχθεί στο βαθμό που μπορει.
luovi--11η σελ
Την ίδια ώρα παραμένει σοampocknunweT
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Οι προκλήσεις Τυ.Τοάμηδων) σε βάρος Της Ελλάδος είναι συνε.
: Kro Το ζητημα Της άρση,της Eum.
: στοσύνης
Στον Νομό Ιωανν
του ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
κού κόμματος εννοειτα) από τον
ΕΧλεγέντα με υπόδειξή Του Πρσεδρο
της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα (mou
αναλαμ άνει καθήκοντα υπ κονοΕντι Ράμ, ο οποίος παραβλεπετη μεγάλη συμ ολητηςΧωρας μας
στην ανοικοδόμηση Του σύΥΧΡονου Αλβανικού κράτους
Κλειστο «καμπ» ηχα
που είχε στησει 51χρονος
ηκαιτην ιστορία, δο:
στυχιος όμως ακόμα σήμερα χα.
με τον πο ο όμως κοντ pogumt omolo άλλωστε Είχε Emempued
κηλεση
στο σπτι του!
v Bu ΤΕρεί λες αξιο οίησηους
συγκστερων της ολεονεκτημων :
u e KE εντός TO, louk Ο
θη Επολύ άγρ. την προεκλογική
της πρ μα λογικής ου
1KolmyHegulquiquionia po P ασε τήματα
ο ματικός Τουρισμός αποτελεί
ένα έμπρακτο παραδηγμα ως προς
αυτό. Η φεπνή περίοδος λουπρ0de :
ραπείας έχει ξεκινήσει, όμως η
έμπ μαι κας ορισμος ως προς:
>Μάτουα συνεληφθουνοτη φιλιππιαδ
> 17 άτομα συνελήφθησαν στη Φιλιππιάδα
mwngambl |
ΤΕρ κης ο κυβερνησης ο σχέσεις
της Αλβανίας με την Ελλάδα, θα
είχε διαμορφώσει ένας 51χρονος
Mnapá
rmiEDopial : σιαστικά ως κλειστό "κλαμπ,
σελ. 12| : σιαστικά ως κλειστό "κλαμπ
Η μελέτη για τη Νιάρχου έφτασε
και στο Επιμελητήριο Ιωαννινων
ν «Μαςοδιηεί σε aporiquo», a ταν οι επιχειρηματίες στον Ι. Μήτση
inou τέτοιο καιρ . nniAA noi :
«θάνατος» η υπερβολική ταχύτητα
στους δρόμους της Ηπείρου
v TeiS νεχροί σε 12 ατυχήματα μόνο τον Ιούνιο
Φιλεκπαιδευτικός ΣύλλογοςΠωΥωνιανής
δευτικό Εύλλ
Σχεδόν ένας αιώνας εκπαιδευτικής
και κοινωνικής προσ ροράς
V Η ίδουση, οι δράσεις, οι πράεδοοι χου το σήμερα
αγωνα
κατά της μεΓράφει
ΝΙΚΟΣ Θ' ΥΦΑΝΤΗΣ
ρου για τη μετατροτην
της HnEpou (1913) η αημερινή
μάστηκε σε ΠοΟΕ μέχρι το 1922 να είναι το διοιδρύθΚε το Εθνκηπκό κέντρο της περιοχής.
Επαρχίας Ποινου έγινε το Δελ.
παλιά ονομασία (Βοστίνα) μέχρι το
picTroi0ύντα κατά μήκος της σηΚέντρο Παιδικής Μέρμνας) και το
1924 το Γ
παραμένο, δυστυχώς, Το.κάριο
Στο πλαίσιο αυτό η Συντονιστική
Τους Επιτροπή, την οποία αποτε:
RUKEp1 timpi,10QE
Ηίδρυση και λει.. 4η
Ηπείρου, ΟΤως προκύπτει από
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
γιατον μήνα
Στη «βάση» τους από χθες
1. Πετράκης και θ. Τζημόπουλος
ldylig
: Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ως πότε θα ανεχόμαστε την
Ταράτσα για
ηλιοθεραπεια!
Γάλοςεπ θετ ας.lo was-σε ρή egΚόντε
αναξιοκρατια στη χωρα;
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΡΑΗ
: Τεχνικός του ΠΑΣ Γιάννης Πετρά> Της ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΣΗ, Τομεάρχη
νησε για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για τη νέα
χρονιά, μετά την μία εβδομάδα
επιπλέον άδεια που είχε πάρει
συνήθιζα να πηγοίνω μετά Τις 11 το πρωί Περίπου
γιο έλεγχο ή απλή επίσκεψη στους διαφόρους χώρους Του ΊδρυμαΤος, όπως Τα μαγειρείο, τα πλυνΩς οδιοκραία ορίζεται εκείνη η αρχή, σύμφωνα
με την onoi άξιοι επιλέγονται και προωθούνται
ήμή θέσης ή αξιώματος
χωρίς να εμποδίζονται από την καταγωγή. Την Περουσία. Την πολιτική Τους Ίδεολογία ή άλλους άσχεγια την κατάληψη
τους με την ικανότητά Τους Παράγοντες.
ΕΠίσης επισκεπτόμουν και όλους τους θαλάμους των κληκων
κου ενο ονΤος με τους αρρωστους για Τη νοσηλεία τους ia av t pe
να επέστρεμε και ο θέμης Τ μέ
Toulos, o orolog epknopa olyonτης καθίσταται σημαηκή, κυρίως στον δημόσιο και
ραν δικαιολογητικά απότους ασφαλιστικούς Τους φομερη άδαα μετά Τη Aκαθώς ενισχύεται η δημοκρατία, ovo-:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα