Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εργαλεία και δεσμεύσεις για την έξοδο στις αγορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
www.naftemporiki.gr
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 ,
1.30 €
Ο'ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ'ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 930 . Αριθμός φύλλου: 26.393
«Σωσίβιο» ο τουρισμός
για τα εμπορικά καταστήματα
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Πρόταση σύστασης εξεταστικής
για τον Πάνο Καμμένο
! [ESHIT Προβλέπει ο κανονισμόςγιατην Προληπτική Πιστωτική Υραμμη-Τα έξι σενάρια
Εργαλεία και δεσμεύσεις
uma omN-για την εςοοο στις ανορες
Atlantis
Ολοκληρωμένο, Σταθερο, rp vopo. Επεκτάσιμο
Το μεγάλο «στοίχημα» εξόδου της χώ
ρας στις αγορές επεξεργάζονται Πυρε έρηστο κανο κόράπλεί σε
eng poon,αποτ mou ma nou
Vitor Const ncio
ρνησης καθώς, Παρά τον δοκEuropeanSait Medaisn μέτρηση
European abityMohamm μέτριοτροορη
apan ann
Πρώτη φάση, από την επιτυχία του
ΕΥΧειρήματος θα σταλούν Πολλαπλά
σήματα εντός και εκτός συνόρων. Για
"θέμα ημερ in» θεωρούν στις
Βρυξελλες τη λήψη αΠόφασης
μετά τη λήξη του Προγράμματος
(8/2018), ο σχεδιασμός ΠροΒλέΠει mv
πλήρη έξοδο στις αγορά. αλλά με c6e
κανίκι, μια Προληπτική Υραμμή συΣταθερότητας για υνοαμίευon της δόσης των 7,7 δισ. ευρώ
στην Ελλάδα, επισημαίνοντας
ΕΕΑΓΟΡΕ 31,7 ΔΙΣ ΔΟΛ.
ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ FUND
Σταθερότητας. Το πλάνο του ΕΜΣ ε922
τες. Σύμφωνα με αξιωματούχο
της Προληπτικής Υραμμης στήριξης
τα οΠΟία Προσαρμόζονται
τις ανάγκες της χώρας Που χρειάζ
έχουν εκυληρωθεί από ελληνκής πλευράς όλες οι σημαντικές
ΣΕ ΙΣΧΥ ΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8090
Ιται στήριξη:Σεό,τι αφορά την Ελλάδα
θα υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας
από κεφάλαια Που θα περισσέψουν
(περίου 30 δισ. ευρώ) από το δανε
ακό Πρόγραμμα των 86 δισ. ευρώ, ως
eyyunon Ya m χώρα. >4-5
ΣΤΗΝ ALTRIDGE Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΑΝΕΙΩΝ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΤΗΣ ATTICA BANK
υλοΠοιηθούν για να εκταμιευθεί η δόση. >4-5
νεοπρογραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας ΝίωνΤουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
Ψηλά η Ελλάδα στη λίστα
120 εκατ. ευρώγιατουριστικέςεπενδύσεις
w εται η Ελλάδα, συμφυνα με νέα ηογκομα έρευνα
του Οργανομού Οκοομιση ΣΛΕργοσίος και Ανοπτυξης (ΟΟΣΑ) σε συνεροοία με το γραφείο
Είδότ on έως και 200.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι επενδυτές Που επιθυμούν να δραστη.
ΔιαγραφήOffice-EUIPO), αο ,φαίεταισ η
Ειδικότερα, με ένα στοχευμένο πρό
ΙΟΠΟΙηθούν στον του
Ειδικοτερα. με ένα στοχευμένο Πρό
ΕΝουηλά στηλάτα
«Wartebeled
Υραμμα Προυπολογισμού 120 εκατ.
ευρώ τα συναρμόδια υπουργεία
Προστίμων
>12-13
μίας και Ανάπτυξης και Τουρσμού επιδιώκουν να ανοίξουν τον
τουριστικό χάρτη της χώρας, Παρέ.
FAIRFAX:ΛΗΡΕΤΟΝ ΕΛΕΧΟΜΕ 51.4%
ΤΗΣ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ >11
χοντας τα κίνητρα και δημιουργώντας τις συνθήκες για την ίδρυση νέ.
ων επιχειρησεων Που θα έχουν ως
βάση το τουριστικό Προϊόν. Το Π
Υραμμα Που αναμένεται να Προκριχθεί τον Σεπτέμβριο εΠονομάζεται «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λετουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». >3
βολής Που τυχόν επιβλήθηκαν
στις δηλώσεις έναρξης ή μετοβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών από 1/1/2017 στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι onor
ες υποβλήθηκαν έως και τις
ΣΤΟ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα