Πρωτοσέλιδο Πολιτεία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:@ΠΟΔΙ201AS
καταχωρ στε την αγγελία
του γάμου σας στην ΠΟΑΖΕΙΑ
μόνο με 25€
Τιμή Φύλλου : 1 ευρώ
2790 Τετάρτη 5
ου 201
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς ΦΟΔΣΑ.
Κλείστε 10)RTA ΚατερίνηςΤώρι!
Μετά από έλεΥχο που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώθηκε μεγάλη υπέρβαση στις
ποσότητες απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης, χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα
υγειονομικής ταφής. Ορατός ο κίνδυνος κατολίσθησης, αλλά και πυρκαγιάς λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων,
τα οποία δεν σκεπάζονται!
Κλειστός εδώ και μέρες ο ΧΥΤΑ» απαντά ο Δήμος Κατερίνης
Σελ. 5
. Εκκίνηση θερινών
Ενθουσίασε η συναυλία-αφιέρωμα
στον Σταύρο Ξαρχάκο, από το Μουσικό
Σχολείο Κατερίνης
Η αντιδημαρχεία καθαριότητας του
Δήμου Κατερίνης για την αποκομιδή
των απορριμμάτων
εκπτώσεων τη Δευτέρα
Νότες, ευαισθησία | Οι εκπτώσεις
«Η κατάστασις
βελΤΙούται σταδιακά »
και αλληλεγγύη
HT.Κ. ολεξασφάλισεμαθητες πουδεν
Κανείς μαθητής
των προσδοκιών
Σελ.13
Σελ. 7
Η Π.Κ.Μ. εξασφάλισε την πρόσβαση
στο σχολείο για 173 μαθητές που δεν
Με την ευκαιρία της διενέργειας των
θερινών εκπτώσεων, η ΕΣΕΕ με επιστολή
της στις Εμπορικές Ομοσπονδίες και
Ερώτηση rou K. Κουκοδήμου για
όλους τυμπ μορικούς Συλλόγουνίσεις,
roug λλοδαπούς εργάτες γης
χώουςΤους Εμπορικούς Συλλόγουςτης
χώρας, έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις,
για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων
όσο και για τη λειτουργία των
καταστημάτων την πρώτη Κυριακή αυτών
καθυστερει
εκτός εκπαίδευσης
σοκαι για τη λεονΒΕ ΟΤΚυριακή αυτών
η μετάκληση τους
ΕΚΤΟ ΕΚπαιοευσ
Σελ. 6
Σελ. 4
Σελ. 7
τυπογραφείο
PRINTXPRESS
και βάπτιση
Ανίας Λαύρας 33, Κατερίνη, τηλ.: 23510 36411
fax: 23510 36412, e-mail: eptanewsa otenet.gr
eptanews

Τελευταία νέα από την εφημερίδα