Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΠΡΩΙΝΗ
eidisis.gr
KIAKIE
isis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017-έτος 18ο-αρ. φύλλου 4419-0,50 ευρώ
Αγρότες όλης της κ. Μακεδονίας, ενισχυμένοι με
συναδέλφους τους από Δ Μακεδονία και Θεσσαλα συσκέφθηκαν στις Σέρρες και έστειλαν
μήνυμα στον ΥΠΑΑΤ Βαγγέλη Αποστόλου να
ξεχάσει τα περί ΠΣΕΑ και να τους αποζημιώσει
άμεσα, όπως έπραξε με τους κτηνοτρόφους
της εκλογικής του περιφέρειας Εύβοιας:
Στο Δημαρχείο Κιλκίς
Υπουργέ, απαιτούμε
ίση μεταχείριση
Ενημερυ τική σύσκε4 η υπό τον υφ
Μεταναστευτικής Πολιτικής
σελίδα 3
"κυτίο ιδεών',
σελίδα 7
Ναμηντοχαρούνοι νυχτερίδες! owstrigte
Ο καθηγητής και
αθεράπευτος Κλκι.
σιώτης Σωτήρης χροσάφης προτείνει ιδέες !
γιανα ομορφυνει το
Κιλκίς και προτρέπει
τους Κιλκισιώτες να
πράξουν το διο
σελίδα 5
"ΠολΙΤική ουρά"
του ΣΥΡΙΖΑ
η δημοτική
πλειοψηφία Κιλκίς
Ο πρόεδρος της Τ.Κ ΤερΤύλλ
Αλα νδρος Σημαιοφορίδης επικ αλούμενος το γραπτό αίτημα 33 Y
ν μαθητών ζήτησε
και dprtEpa δοιμορφώΟ ΚΕ ΟΕ Δημαρχείο Με ελά στο κόστος μπορεί να στεγά Εισε a org €πείς ου ο κες τους 75 μοθητές Τ Ο Τώρα στεγίζοντα στο ημ ocioEu apmi ς α ουσες Του οπο ουκρ ηκαν ακατάλλ εςμετά τις πρ ο ατες
οεισμικές δους. Θα το εξετό ουν ο" τεχν κές υπηρεσίες m pimp pe στο μαλοντοαμα ο Δήμαρχος Δημ Σισμανίδης
σελίδα 3
Γράφει ο Γιάννης Τοογγίδης
Τέως Πρόεδρος Δημ Συμ ουλ ου
Δημοτικός Σύμ ουλος Δ μου κ
σελίδα 6
P. Το Επιμελητήριο ενη.
Με επιτυχία
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
πραγματο
ποιήθηκε η πρώτη δημοπρα.
μερώνει για το νεο
καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων-s
σία ιδιόκτητων ακινήτων
από την Τράπεζα Πειραιώς
κων 0ικαιωματων
σελ.5
one-10
σελίδα 10