Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 10ΑΙΟΥ 2017
Εχει ξεπεράσει τα όρια ανοχής και αξιοπρέπειας»
ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Είμαστε ακόμα ζωντανοί
αραΗ ΕΤΕΣ Χάθηκαν ολα
OPTH AIKA
ΔΙΚΑΣΤΏΝ
για το «τσεκουρι»
στις επικουρικές
r. ΗΓΕΤΕΣ, ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
re w o
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
κατά του αν. υπουργού Πολάκη
ΚΕΝ Αδι μέρες εν ου στ
Ακόμα ΕΚ Του
Χρόνια 7 000
η) λοτο ας δο με ένο
ά μα ακό ύ πότώ M201
τικό και ε
με απο
νιστικής Αρχής και Διεύθυνσης Ασφάλισης του υπαρσε
και των ιδεών Του. M
όντων Του στις αρχές της δεκαετίας του
νιστική Αρχή ότι δεν είναι διαθέσιμες ο. απαραίτητες
με βλητές (ηλικία TOU επίζώντος συϋγου, μέσο πλήθος
«Επιλέγουμε να πάμε στο φεΥ
αυτή τη δεκαετία. Και να κάνουμε ένα σωρό
οδηγίες για τον νέο τράπο υπολογισμού
ΖΕΛ. 3
επικουρικές για Τους νέους συντφούχους θα είναι χαμΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
816 μόνιμοι και εποχικοί
Συνταξιούχων, α επικουοκές δη μειώθηκαν έως και
80%, φΙΝοντας πΜον καιά μέσο όρο στα 160 mi,
ενώ μελέτη του καθηγητή Σάββα Ρομπόλη προβλέπα ότι
ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΤΕΔΟ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Οι δικηγόροι δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS
ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΕΛ. 3
Αριστούχοι
Οι αριστούχοι
του 4ου Γενικού Λυκείου
στασίας Δεδομένων Προουπικού χαρακτήρα η υπουργική
νεοάος όη η προθασμα που έχει οριστεί για τη συμμόοφωση προς την κυ.a. λήγει σης 27.7 2017, και «mpoocet
σιών, υον οποιων δεν είνα καταναλωτές» που εμπίπτουν
στο πεδίο spαρμογής του νόμου 4448201 6», ανεξάρτητα
εάν η υποχράιση τοποθέτησης POS στα δκηγορικά Ypdθεωρεί σκόπιμο να ανακο ύσει και πρη, ακόμη δημοοο
Toned TO ασκόμενο ήδη υπό σύνταξη απολογικό της
yu μοδάησης, m γνύμη σΤην ΟΤοία κατέληξε ως προς τα
το νέο πρόγραμμα
Ε δικότερα, η Αρχή ορνε ομόφωνα όη
υς στο πεδίο εφαρμογής της, βρίσκεται
44482016, διότι το άρέρο αυτό, ακόμη και μετά την Τροφαρμογή σους δισηνόρους, ο. λήπτες των υπηρεσιών
σεις επεξεργασίας προουπικών δεδομένων (νόμος
D Επιμελητήριο Πιερίας και Το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟΤερίνης
'JΜετά από σχετική αίτηση του Δκγορκού Συλλόγου Αθητός των ορίων
επιχειρήσεων
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 .295
ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ΕΤΩΝ
ε ως προς τη νομιμότητα, Του
όμου για την προστασία των προσωπικών, δεδομένων (ν.
2472/1997) και Την υπ' αριθμ. 4523112042017
υπουργική απόφση (κ.υ.α) με την οποια επιβάλλεται
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και ώρο 19.30
ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
του προγράμματος είναι η δημουργία 1295 νέων θέσεων
Αρχίζουν Τη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιηκές επιχερήσεις,
Με Την ευκαιρία Της δ ενέργειας των θερνυ ν
πτώσεων
μένης ημ ς Των αγαθών και υπηρεσιών που πω ού ται με
κά εργοδότες Του
ουτκού τομ α που ασκούν τακΤΙ
Guam Alaurdan, Προ σταμένη Τμήματος Νομικής Υοστήριξης
mommc, με επιστολή της στις εμπορικές q οοπονδίες και
όλους τους εμτοριούς συλλόγους της χώρας, fD4 σε
οδηγίες και διευκρινίσεις, για Tmt
νυωνία Τοσοστού έκπτωσης.
10 ΓΕΝΙΚΟ ΑΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Σύμφωνα με το άρ600 1 5 του νόμου 41 7712013, o. TaiCTκές θερνές εκπί σεις του παράτος έτους θα αρχίσουν τη
στό έκπτώσης και στην περπιση που υπάρχουν διαφοετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα
| Λυιοίου Κοτερίνης een να συΥΧαφεί θερμά όλους ους
μαθητές του πέτυχ0omx ΑΕ.Ι. και στα Α.Τ.Ε Της χώρέτσι τους στοχους τους και τους εύχε
ΣΕΛ. 3
κοινοχρηστα
οχάρης ΒαρυΤΙμίδης
Μεταφορά επιχείρησης
ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Θα μας βρείτε σΤη νέα μας διεύθυνση
οι ευκαιρίες που θα τους δοΟϊν στη ζυή
κού Διευθυντή στη Συνετιρστική Τράπεζα Πιερίας ανέλαfe, σης 28 buviou 2017, ο Θεοχάρης Βαρυπμίδης με
διετέλεσε Διευθυντής στο
θεσσαλίας Παράλληλα
ου μετείχε ως μέλος στις
Τράπεφ ηερίας με συνέπεια και atomoria ανταποις της εποχής ενεργώντας για την
τηλέφωνο
23510-34411
Διαχείριση πολυκατοικιών-ΜεσΙΤικές
υπηρεσίες Συνεργεία καθαρισμού
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
κού τραπακού στελέχους με μακρά Topeia σον τραπε9κό κλάδο καιδιαίτερηγνώση σης Τοοδοήσεις επιχαρ
με έργο Την έκδοση αποφ
σαν έγκρισης, ανάκλησης,
Συγχαρητήρια
η του Αθανασίου που πήρε επάδα
Τραπεξική ΤΟρεία του κ Βαρυημίδηξεdvnσε ΤΟ 1981 και
επιχορηματικών, δραστηροοτήταν καίς και Του αγροτικού
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Από το 2000 έως το 2010 διετέλεσε Διευθυντής σε TomEawou ών και δ αχείρισης με αγροτικ ς
μεταπταητικές
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ . ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τα αποτελέσματα για την εγγραφή των παιδιών
ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Α Στη Δημοική ΚοΜΊρελή Επιχείρηση του Δήμου Κατε.
ρνης, 2ος όροφος, Ypapdo 20, ώρες 08:00-14:00, Τηλ.
2351037000 και
Β. ΣΤον Οργανσμό Παιδείας, Ποησμού, ΑΑλητομού και
Πράοως Του Δήμου Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφ Ο
ώρες 08:00-14:00, Τηλ 2351350439
Σημειώνετα ότι η Tomoetmpη Των ωφελούμενων παιδών
EETAA τα οριστικά αποτελέσματα των απού των μητέρων
για το σχ, toc 2017-2018 για την εγγραφή των παιδών
Τους σε βρεφονητηκ ούς σταθμούς , ΚΑΠ , KAN-MEA.
ενδιαφερόμενες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους σην ειδική Εφφμογή στην ion)σελίδα της ΕΕΤΑΑ (wwweeaa gr
Προς αυκόλυνση της διαδκασίας τοοθέτησης Τον ωφΕ
ACS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ηση τους από την ΕΕΤΑΑ και όχι σύμφωνα με τον χρόνο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα