Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26834 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
οριακα ετικη η
καταναηωση και
το οικονομικο
ΚΛΙμα τον Ιουνιο
ΠΑηΥων της κρισης α φέρει n
αναπτυ n»
Εντονοι διαξιφισμοί στη Βουλή στη συζήτηση Υια την οικονομία
κλίμα τον Ιούνιο
τος σημειώθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα
με εQευνα οικονομικης συγκυριας του 1
δQuματος Οικονομικών και Βιομηχαν
υνών (ΙΟΒΕ)
υμε έναν
Συγκεχριμένα, μετά την πτώση που χα
ταγράφηκε τον Μάιο, ο Δείκτης Οικονομι
από 93.2
να εφαρμόζο
νται αμέσως
κλήρωση του προγράμματος.
ερυσινό (90,2 μονάδες)
μείς, Χαταγράφεται βελτίωση προσδοκιών
στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές χαι τις
Υπηρεσ
το κλίμα στο Λιανικό Εμπόριο. Στην πλευ
τάνε στο χαλάθι των αχρη
στων την καταστροφ°
και το επιχείρημα ότι δήθε
οχυοιων, η χατανα ωτική
μπιστοσύνη κινείται ανοδικά.
Είναι εύλογο πως η ολοκλήρωση της α
η από
rogroup αποτελεί θετικό ορόσημο για
την πορεία ολοκλήρωσης του ελληνικού
προγράμματος. Η απόφαση απαντά δε θε
τικα στις επιφυΛαξεις των αγορων για
βιώσιμο χρέος, τόνισε ο
ληψη της απόφασης του 2012», επιχείρημα
που, όπως είπε έχει χρησιμοποιήσει χατ
ματικό
αν και όχι 22NA
υτοί που πρέπει να απολογηθούν είναι οι ψευδοπ ?οφήτες της καταστροφής
και όχι η κνβέQvηση, που πέτυχε τη συμφωνία και
πρωθυ
ηΨη η αντιπολίτ
«αγγίζειτα όρια της ανοησίας
Μειωση των
φοροηογικων
συντεηε στων
επιχειρησεων Υια
ΝΑ, τόνισε πως πίσω από
τον ορυμαγδό των δηλώσεων χαι των δη
Η σταθερότητα έχει αποκατασταθεί χαι
πιστοσύνη στην ελληνι
τε, υπάρχει η εικόνα που προσπαθε
αποχού
ετε μιας Ελλάδας ταλαιπωρημε
ξεως συζήτηση για την οικονομία. Τόνισ
ότι «η συμφωνία έχει θετικό ορόσημο στην
πορεία ολοκλήρωσης του προγράμματος»,
Οπρωθυπουργός τόνισε ότι τα θεμελιοστρας στην προ ημερησίας οατα
προσεηκυση αμεσων δ
ξένων επενδύσεων
συμφωνα με την ΕΥ
λάδας όμως που γυρίζει επιτέλους σελίδα,
που χάνει σταθερά βήματα προς τα μπρο
στα προς την έξοδο από την χρίση και την
ναι θετικοί και όλοι οι δείκτες της ελληνι
σε, για πρώτη φορά
ααχόλ
εξαγωγές έχουν θετική προοπτική. Οπως
είπε ο κ. Τσίπρας η απόφαση του
μνημον
απλά υποσχέσεις, για τη ρύθμιση του ελ
ηνικού
ι φορολογικές μετα00υθμίσεις πα
γκοσμίως και η συνεχιζόμενη υποτονική
Ντ. Κοστέλο: «Ρεαλιστικό το πλεόνασμα 2%
για τα έτη μετά το 2022»
μετασχηματίζουν δ!αστικά το φορολογι
κό τοπίο, οδηγώντας πολλές χώρες στην
υιοθέτηση νέων ή στη βελτίωση υφιστά
μενων επιχειρηματικων κινητουν για να
ν ανταγωνιστικές
Το συμπέρασμα αυτό προχύπτει από
1 ην πεποίθησή του πως η Ελλάδα
εκπρόσωπος της ΕΕ στο xouAQτέτο, Ντέ
του στην ΕΡΤ , ο ευρωπαίος α
προσπάθειες που έκανε η Ελλάδα για να
υλοποιήσει τα 140 προαπαιτούμενα προσιονομιχά μέτρα, επειδή η Ελλάδα ε
αποκ ειστ
οντέλο
ατης ΕΥ
του π00γ!άμματος για να το ολοκλη
σει τον Αύγουστο του 2018, ex4ράζει ο
γράμματ
γράμματος. Είμαι
ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και θα
Περαιτέρω
αποκλιμάκωση της ανεργίας
ενα π00αι
κειμένου να κλείσει
α ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του
Στο 22,5% μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2017, σε σχέση με το Φε
PeouaQlo (22,9%), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής ΥπηQεσίας
(Eurostat) που δόθηκαν σήμε!α στη δημοσιότητα. Ενα χρόνο π0% το Μάρτιο του 2016,
σταθεί «στα πόδια της»
2018 ώστε η χώρα να μπορέσει να στηρι
Ο Ντέκλαν Κοστέλο αναφέρεται στις
εραστες προσπάθειες που έκανε η Ελ
λάδα για το-κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την
χταμίευση της δόσης: «Οι ελληνικές αρχές έκαναν εχπληχτικές προσπάθειες για
να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν τα 140
προαπαιτούμενα που απα
τούνταν για το κλείσιμο της
Ντέκλαν Κοστέλο και τονίζει ότι «μετά το
η ανε07ία ήταν στο 23,8%
ην τρίτη
αξιολόγηση Αφορά κυρίως την εφαρμογη
θα επιστρέψουμε για τ
Στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» η ανεργία παρέμεινε σταθερή το Μάιο, έναντι
του Απριλίου στο 9,3% και 7,8% αντίστοιχα. Ενα χρόνο πριν το Μάιο του 2016, η ανεογία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 10,2% και 8,7% αντίστοιχα (δεν υπάρ
ιστηχαν στη
χουν στοιχεία για την Ελλάδα τον Μάιο και τον Απρίλιο
πολύ λίγα που πρέπει να νομοθετηθούν
01 στην ΕΕ
και 15,03 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα αΥπάρχουν πολύ λίγα όσον αφορά τα δημο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα