Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website Website







Recognized text:
Ο,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΑνατροΠή ΙΧ
κοντά στο Μαυροβούνι
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Δήμου Μονεμβασίας >σελ 10
Στον ΟΦΗ
| ο «πρώην» της ΑΕ Σπάρτη
A. Σιώπης, σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 | Έτος 21° | Αριθμός 5189 | Τιμή φύλλου 0,50€ | Τηλ: 2731 081253 Fax: 2731 081 250 . e-mail:[email protected] . www.lakonikosgr
Σήμερα
τα αποτελέσματα
για τους παιδικούς
μέσω ΕΣΠΑ
Κάηκαν σπίτια και εκατοντάδες στρέμματα γης
Πύρινη κόλαση στη Μάνη
Σήμερα 4 Ιουλίου θα εκδο
θούν από την ΕΕΤΑΑ ο τελικο.
Πινακες και τα οριστικα αΠοτε
λεσματα για το Προγραμμα
των Παιδικών σταθμών μέσω
ΕΣΠΑ για το 2017-2018
Συγκεκριμένα, στο eelaagr
και το paldikoi.eetaa.gr θα
καιούχοι του Προγραμματος
Εναρμόνιση της οικογενειOU
Zong» Που δίνει επιδότησηvoucner για την δωρεάν φιλοξενία Παιδιών σε Παιδικούς
σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ για την
Περίοδο 2017-2018
Μετα και την ολοκληρωση
των ενστασε ν η ανακοινωση
των οριστικών αΠοτελεσμα
Κρανίου τόΠος η Περιοχή από Κότρωνα έως Σκουτάρι
Που 100.000 από
Υπό έλεγχο είχε τεθεί [μέχρι τοικοι της Περιοχής μετρούν Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά
το απόγευμα της Δευτέρας], n τις ηληγές τους από την nu- ndppuxo, Κότρωνα, Φλουοφωτια Που ξέσπασε το μεση- pivn λαίλαπα
μέρι του Περασμένου ΣαΒΒ -Η φωτιά κατέκαψε μια τερ6- pao upo
του (1/7) στον Πύρρχο Αν. στια ορεινή-ημιορεινή και Δροσοπηγή, Σκουτάρι κ.α.
Μάνης, την ίδια ώρα που κά- παραθαλάσσια έκταση Που ΥΠήρχαν δύο μέτωπα Πυρκα
γιάς, το Βόρειο τμήμα του
ΟΠΟΙΟ υκάλυπτε την Περιοχη
τους 150.000 Που a
την συμμετοχή στο Πρό[OUC 150.000 Που ατήθηκαν
onciou κάλυπτε
από Παρασυρό Προς Σκουτάρι
και το νότιο ανάμεσα σε Κότρωνα και Λουκάδικα.
την Περιοχή
χώρι. Αργ λια, Χειμάρρα, ΠαΛουκαδικα,
γραμμα θα λάθουν το voucher
για να προχωρησουν στην εγγραφή των Παιδιών τους σε
ιδιωτικούς αλλά και δημοτι
κούς Παιδικούς σταθμούς της
συνέχεια σελ. 8 & 9
Επιχορήγηση επιχειρήσεων
για Προσλήψεις νέων 25-29 ετών
Ωστοσο, μετά την ανακοίνωση των αΠοτελεσματων, ο
γονείς-εφόσον δεν το έχουν
κάνει ήδη-θα Πρεπει να επ
δοθούν σε μαραθώνιο για να
εξασφαλίσουν θέση, αφού οι
o-one.witE
επαρκουν για την καλυψη των
ενδιαφερομένων
Προσεχώς το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
Επιχορήγηση η οποία ανέρχεται στο Ποσό των 14,40 ευρώ
την ημέρα και όχι Πέραν τον
25ημερών αν μήνα θα καταΒάλει ο ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις οι οιοίες θα
συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα
για την Πρόσληψη 1.295 ανέρΥων νέων ηλικίας 25-29 ετών.
Το πρόγραμμα αφορ τους
ανέργους εκείνους οι οποίοι
συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν
τα Προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας για
ανέργους ηλικίας 25-29 ετών
(Δημόσια
Νο9/2016] n για ανέργους 1 824 ετών (Δημόσια Πρόσκληση
Νο8/2016.
Οι οριστικοί Πίνακες θα ανα
γράφουν καδικο non μένα τα
στοχεία κάθε ωφελούμενου
τα στοχεία του παιδιού/
καθώς και ο κωδικο Που μέ
νος αριθμός της «Αξίας τοΠΟθέτησης» [Voucher) Που θα
πρέπει να προσκομιστεί στον
Οι αποδοχές
της Παναγιώτη Τζονάκου
συνέχεια σελ.8
>σελ.5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα