Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣΙ 876
Ανδρέου tmo κ. Κρήτης, morro τοο μεΥόλου κανόνος
Σελήνη 1 1 ήμερών Ι Ανατολή ηλίου 6.08-Δύος 851
Αριθμ φύλ. 40794 ΙΈτος 14 Ιον ΙΤιμή 1,50
ΔΕΝ egel Περάσει καί Πολύς χρόνος άπό τότε
Αθλιότητες
χώρίς τέλος
Σκηνιχο εντασεως
νησε πώςα ranou τους ένονουν evare
τεραάπό αύτά nou τούς χωρίζουν, evaneboei
Αΐδήμων σιγή Τσίπρα-Νίκη Κυρια
μαχώρακαίμαήπε porou δημογραφικό
τής βίας ewl τής
στά νο τήλια το «Ερρίκος ΝτοτήνΕξέγερση τής Κ.Ο.
ΣΥΡΙ.
ματικότητα, ol ΣΥΡΙΖΑ-ANEA
πρωτοστάτησε τόσο στην ύπερψήφσητοονοσας
ένημερώσει την βόση της ΝΔ ότ.τάτεμένηάηοΡεύμα ύπέρ Τραμπ
στήν Έλλάδα!
συμπάθειας 5 μονάδων
Οι άριστερίζουσες τοοθετήσεις μπορον
της αεύθερης οίκονομίας.
καί έν γίνει υπέρ ένος
φιλελεύθερου προγράμματος. Από τό βήμα τοο
Economist, nano. δέντόλμησε σε καμμια στκοθαριότητας. Απλος μλησε περί ousnb ως
για τις ΗΠΑ
Parrouyop
e vompoow"af voeomdUp άμα Τήν 4άδα
τίςαλλοτεδημοφιλεις.ltévea
Η οικονομική άνελευθερία αύτης της
μας καί δχι Ολά μέον συνδιαλλα ης
μνάδυνάπό τότε moavila e
aoooona
στην κεντροδεξιά Ηάριστερήτο
ΠΟθέτηση στά κονωνικά ζητήματα καί ή κε0vονή τοοθέτηση στο οικονομικό καθιστά κόΤης ημέρας
Δαμάζοντας τα
άθε είδους
ύματα
κάλυψε ότι elval αύτός
στε τό άρθρο