Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3551O • ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡIΟΥ ΑΠΟΦAΣΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠOΚΤΗΣΗ
∆YΟ ΑΚΙΝHΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ανακατασκευή
του δικτύου
αποχέτευσης
>> ΣΕΛ. 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

∆ιαβούλευση για
θέµατα ισότητας
των φύλων

Επεκτείνεται
το Άλσος
Στην επέκταση του Άλσους Περιστερίου µέσω της αγοράς γειτονικού ακινήτου θα προχωρήσει ο δήµος, όπως
ενηµερώνει µε ανακοίνωση που υπογράφει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, κ.
Παναγιώτης Λύκος.
Πρόσφατα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφάσισε την απόκτηση δύο δεσµευµένων – εδώ και εικοσιπέντε
χρόνια – οικοπέδων για την δηµιουργία χώρων πρασίνου. Το ένα από τα

δύο οικόπεδα είναι προέκταση του
Άλσους της Πόλης, άρα το σηµερινό
Άλσος θα επεκταθεί και θα γίνει ακόµη µεγαλύτερο. Θα αναπτυχθούν πράσινες διαδροµές, καθιστικά, και θα
φυτευτούν µεγάλα δένδρα.
Το ακίνητο αυτό αποτελεί συνεχές τµήµα του άλσους και η απόκτηση του θα
αναβαθµίσει τοπικά την περιοχή αλλά
και την ευρύτερη του Περιστερίου,
αφού το Άλσος αποτελεί χώρο συνά-

>>ΣΕΛI∆Α 8

>> ΣΕΛ. 4

1η Παιδική Χαρά 9 Μούσες, Πάρκο
Νέας Ζωής,
Πάρκο Χωράφας Άγιος Ιερόθεος
>> ΣΕΛ. 9

Στους δρόµους
της πόλης τα
νέα οχήµατα
καθαριότητας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑ ∆ΑΡΙΟΥ

Καλοκαιρινή Εκστρατεία
Ανάγνωσης
και ∆ηµιουργικότητας
>>ΣΕΛ. 6

Τρία νέα οχήµατα απέκτησε ο δήµος Χα δαρίου. ∆ύο
από αυτά να είναι ήδη στους δρόµους της πόλης και
το τρίτο να αναµένεται σε λίγες ηµέρες.

>>ΣΕΛ. 5

Καλοκαίρι στα πάρκα
του Περιστερίου

θροισης κοινού Περιστεριωτών, αλλά
και κατοίκων γειτονικών ∆ήµων.
Ο δεύτερος χώρος είναι στην πίσω
πλευρά του Κοιµητηρίου. Η απόκτηση
του στόχο έχει τη δηµιουργία µιας περιµετρικής ζώνης, µε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που θα µειώσει την
οπτική αρχιτεκτονική ρύπανση και θα
αναβαθµίσει περιβαλλοντικά την περιοχή. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε φύτευση υψηλών δένδρων και πρασίνου.

«Καυτά» θέµατα
Η έγκριση της
συνεργασίας µε την
Ύπατη Αρµοστεία του
ΟΗΕ για την υλοποίηση
προγράµµατος στέγασης
προσφύγων σε
ενοικιαζόµενες οικίες και
η έγκριση της µελέτης
για την κατασκευή νέου
∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου
στο Άλσος θα τεθούν
στην αυριανή συνεδρίαση
του δηµοτικού
συµβουλίου.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα