Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΈΤΟΙΔΡΥΣΗ:1886
Σαν σήμερα, 2004: Ο Πατρινός
Που θα γινόταν Πρωταθλητής
Νοσοκομείο
«Amo Ανδρέα, Να μην κα.
noY ΖΗΣΑΜΕ, ΑΛΛΑ
matvaranpoopcvo και aniosnoepiapa Που όμως δεν
24-25
σιον ooeot).
Μαχαίρι «στον λαιμό»
ΕΤΕΕ για λεία 700 ευρώ
«ΠΙΑΣΑΤΕ
ΜΗΔΕΝ ΣΤΑ 5,
K. ΤΣΙΠΡΑ»
ΚΑΤΑΚΟΙΤΟΣ
°άνδρας.
εντρομη
nYuvaixa
ενέδωσε
στη θέα
λεπίδας
ΝΕΑ ΑΝΑΝΔΡΗ
επίθεση κατά
ζεύγους
Νέα θλιβ4nenieton με στόχο ηλικιωμένους nou μάλκ
cisav torpdEatn σύνταεη
touc, και trw είχαν στο oni.
nY1ακαλύτερα. Οικος Περι.
ανήμΠΟρων
ηλικιωμένων
στην Πάτρα
με στόχο
τη σύνταξη
οι δράστες 1ης «κόλλησαν,
το μαχαίρι στο κεφάλι για
va mv monoouv. Δεν όταν
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ
ΠΙΟ ΜΑΚΡΥ
TOYNEA
και nolu δύσκολο.
«H», 50 Συνέδριο:
Τομείς
και θέματα
manc 14ης και 15ης Ιουttpo μήκος umoraonoinΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «n»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟ
ΠΥΡΟΣ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
«ΣΩΡΙΑΖΕΙ»
A. ΣΟΡΡΑ
Πρώιμη Πρεμιέρα θρίλερ στη Μαγούλα
outh η δημοκρατία nou
Μονομελούς nou tou cixe
beta 600 δισεκα.
pa»: Τί άλλο θα δούμε φέ0e
> ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ 2
Καθαρό
το Δρέπανο
από αμίαντο
Οι ηρωες
εκτιμησεις
To unoupycio avaxof
ocow ους
Ya τις βάσεις
Δήμος. ΦΩΤ: ΑΠΟΧίες
poopara.