Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ Ο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
DYMO 6851
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΕΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ
Α ΛΗΤΙΚΗ 8 ΣΕΛΊΔΕΣ
ABAHTIKHE Ent KHET | Κολλημένοι με το
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΟ: Πάει να τον πάρει με το έτσι θέλω!
ΠΟΝΙΑ Ερωτημα κά Εκουν δημιουργηθεί υπό τη
στάση του Ν.Ο. Βουλιαγμένης va BEAd va ξει
τον διεΡνή πολίστα του Ν.Ο. Χίου, Κίστα ΓκιουΒΕ
ton, προΚΕ μένου να τονεντάξε στο δυναμικό
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΩΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ 01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΟΥΓΕΣ
Ενέργε ες των κυπελλούχων Ελλάδος δεν πρόΚΕ τα, όπως του.
ξετα από το ΝΟΧ,να μείνουν στο ατυροΒλητο, ξεκο Ba ρίζοντας
τη δυσαρέσκεια που υπάρκε na το ΥΕγονός ότηαθπναϊκή ομάδα
δεν προχωρησε σε κάποια Ετασημη κρούση για την απόκτηση του
17χρονου πολίστα, όπως έηνε με τον Ολυμπτιακό και τη Rupaoa
δενική άφιξη μετονο στών-προ σφίγων, ξαφνικά όλοι
σνακάλυψαν πως μεταξύ του 17 του 19 μ20ολαβεί
ΑναφεΡόμαστε στην επιστολή του Νικολάου ΤΟσκο στον Δήμ apXD, TTDU TDKDAULpE η «AAHBELA» στην ηλεκτρονική της
EKOD on, τD πΡωί της Παρασκευης 30 [DuviDu 2017, ΠΡόγμα
E00KED T Trna u νο κολο 8 σει πάντηση. ΤυΑμα
μάpXD υ στον αν. υπ. Π"στο σίας του Πολίτη και ακολούθως
άλλη «κοινή» οπάντηση μετά την έκτακτη συνάντηση TTDU
του Επίσης
διεκδικούν!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ένας δουλευταράς
στον πάγκο του Ν.Ο. Χίου
«ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ βημα συν καριέρα μου η ανά.
θέματος των «τέσσερων» αιρετών του Νομού μας
ληψη της τονικής nygg14ς του Ν.0. Χίου»,
στην ανδρικη ομάδα του ομίλου. ΠρόΚΕπαι
ΕΝματα Υραφής τον τελευταίο ένα χρόνο Ε
Αναλυτικά D DY. υπ. ΠΡ00τασίας του Πολίτη μετά από apΚΕτή σιωπή ομολDyo υμένως έστειλε στο Δήμ apXD την ΠΟΡΟ.
ομάδα του Ισραήλ
ως Βοηθός προπονητής και υπευθυνος
το σκοπο που
ας κοινοποιη σατε το υΠ.
ε απάντηση του υπ.
στη διακριτική ευχέρεια τρίτον opra
ως προκύπτει από α
Βροντάδου
στα οιοικητ
ρην χαρακτηριστει ασικ
Κωπηλατώντας
1ου, εχει κατα
Be OKERII Areed nera oriorimgpa ου ε κατά com Kwinong
ές προϋπο
on Beda'n n αξοποιησή της για την εγκατάσταση
Ειναι σαφες ύστερα από αυτό οτι
προηγούμενη επ&epya
te , and pou m κ ε όλο mpéemaoπρόταση συνιστά η απλή αυτή «
τη Ναυτική εβδομάδα
και οΠασδήποτε δεν μπορεί
ταση» έναντι της αρχικά επιλεγείσας ακτασης από 4ος, κα.
τάλληλης κα, άμεσα διαθέσψης για το σκοπό αυτό
vaBeapneEr
καλοκαιρινό
ωράριο περικοπών νερού
γραμμα Εκ περτροπής υδροδότησης.
οναλυτικές πληροφοΡίες οι δημότες μπορούν
OAOKAH PREH KAN χθες στο Κορδάμυλα οι εκ ηλώσεις της
Ναυτικής Εβίαμάδας, που ργάνωσε το ρυμα ΤσάκουΑ
να ETTI σκέπτοντα την ιστοσελίου της ΔΕΥΑΧ
http://www.deyaxiou.gr
Αναλυτικά 0T ημέρες και ώρες υδροδότησης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΥ ΜΗΝΑ
Ταυτόχρονα μΕναλη Επιτυχ
σημείωσαν το απόγευμα της Πο
ΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΙΟΥ
«ΚΕντρικός τομέας, . Ανατολικά οπό σύνοΡο
Βροντάδου ποτημός Αρμένης, Βουρου Κο
στΕΛΟ, ΛΕτσοινο, Anos IOKL2005
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ
τές νο διΕξάγουν 3 σειρές αγώνων για να μπορέσει νο v00E1
Γάλα κος.
υστήματος Ναυτοπροσκόπων Βροντάδ
ΕυοΥΥΕλίστριος, * Από Κουντου
ότης Μηταράκης η Υπολιμενάρχης Ειρήνη Apyupn K010 Δ 16
AEp00ρόμο, Ay10 Ανοστοοίο μέχρι τη συνορο
Όπως σημείωσε
Χριστόφορος Αθηναιος, κυβερνήτης του
των θυμανών κοι πο Λολόδεντρο έως Γκιο
ad.Αυγώνυμα ΔΕ1tEpo, x 12:00top100 xwpio
Κο 'νότητες
* Βολοποτομίο
1:30 μμ
KH ENOT TAKA ΜΠΟΧΩ
Βυυμός (ΑΕυτέpa,
1η ημέρα 7:00
οκοπή (Εναλλάξ
8:00 π.μ. έως 2:00 μμ.)
12:00 Uhon: Kot Ελάχηστο κάθε
MUDr ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1. APTYPOYAHE
Τιμήθηκαν οι Εθνοφύλακες
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Univerzn3Kalova.2LE Praa,C
θνοφυλάκω
Σηφάρκανα . Τηλ: 227 10 81 981