Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
Η ΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ
ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το νέο δίπλα
στο παλαιό
Υακίνθου μόρτ. Ανατολίου Κωναεως.et°δότης μάρτ.
Αριθμ φύλ. 40793ΓΕτος 14101
ΗΠΑΡΟΙΑτοο ΠροέδρουτήςΝΑΚυρά.oullir
ωσε θά00ος στον χω0ιάτη
μετΝΑΤου ιστ
pa popu nome Mona
να σ' ανε JE1 στο
να σ' ανέβει στάκρέβάτι
ΟΕ ατι
Θέμα Παυλόπουλου έθεσε ό Γιώργος ώς ρο συνεργασίας μέ τήν ΝΔ!
τό ΠΑΣΟΚ μπορει να άτοτελέσει τον άναγκο mκότητα αΤής τής πρωτοβουλίας.
λοαίρι το 2011, δταν οι πολίτες πενεργασίας μέ τόΠΑΣΟΚ56e τόσημα στουςτό.
noop Τός δειξε καθαρά τίς διαθέσεις
στικο
τρεις φορές Ν (2012, 2015-laWZem) va Τήν
στό Συνέδριο τοο ΠΑΣΟΚ, υως, στέλνά σ' άνέβει στό κρεράτι »,
ηΑΣΟΚ στήν "αλαιά aaovela του,
Ehtaη ού διεξάγεται εις βάρος too
νέδριο τοο ΠΑΣΟΚ καί 01
ιήιστορική έξίου ος Τής κεντροδεξιός μέ τό
ΠΑΣΟΚ ΝΔ δέν βαρύνεται ούτε μέ Παρόδο.
Ένοχλουν τήν Μέρκελ
οι σχέσεις μας μέ Κίνα
legea.
σκάνδαλα ΤΟ ΠΑΣΟΚ,
δοουκούς ψηφοφόρους της ΝΔ; Νέα δεξαμενή
Μεγάλο το χινεζικό ένδιαφέρον για έπενδύσε
ouprinre1 μέ τίς καταγγελίες της ΝΔ γιά τίς
ονηστην ύ
όθεση το0
Non .D τόσο,
τήν Ελλάδαγνάτά
1 της
προβληματ σμένη. ταν έρ ri
λ, ένδιαφέρο air be δας
διωςήΈλλάρ.pbow ovr exp.μίνως τι
θμομ ηχανής.
Τό πρώτο
γελία τοο Αρείου
Οκησε στήν ύηόθεση Γεωργίου (ήν φυτ0m
οοόνη"). Zd ένα συνέδριο, δηου καθόταν δηλα
του πρώην πρωθυΠΟυργός, πού τελεί ύπό δυοΤελευταίο, άλλά δχι Ελασοον: Ο Πρόεδρος
τοο τελευταίου 65|
bguivwkrpprvodc
Τής ήμέρας
Ευεργετικά άντίμετρα
Σήμερα
Ενεργετιχα αντιμετοα
Διαβάστε τα άοθρά
Για μίαν' Ελλάδα
Αθαν. Χ. Πατανδρίτουλος (σελ. 2)
ρέθηκε από τά