Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3550O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΕ ΑΕΚ

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΗΠΟ ΤΗΣ «ΒΙΛΑ ΚΩΣΤΑ»
ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Πρόγραµµα
Υποστήριξης Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας

Για τον αθλητισµό
και τη νεολαία
Ε

πικυρώθηκε η συνεργασία του ∆ήµου Αµαρουσίου και του Γ.Σ.Α. µε την
ΚΑΕ ΑΕΚ για τον αθλητισµό και
τη νεολαία, στη συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε µε το ∆ήµαρχο Αµαρουσίου κ. Γιώργο
Πατούλη, στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου.
Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ.
Γιώργος Πατούλης εκφράζοντας
την υποστήριξή του στην ενίσχυση των Τµηµάτων Υποδοµής
της ΚΑΕ ΑΕΚ, υπογράµµισε: «Στεκόµαστε δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον αθλητισµό και τον πολιτισµό στους νέους µας, καθώς το Μαρούσι δια-

>> ΣΕΛ. 2

ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
«ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΣΤΗΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

«Έβδοµος χρόνος
στασιµότητας
για τα θέµατα
της Νέας
Πεντέλης»
>> ΣΕΛ. 10

Ένα οδοιπορικό
µνήµης στο ΚΕΜΜΕ
Εγκαινιάστηκε
από τον
Πρόεδρο της
Βουλής και
τον ∆ήµαρχο
Κηφισιάς
>> ΣΕΛ. 4

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ

Απολαυστικός
ως Καραγκιόζης
ο Τάκης
Βαµβακίδης
>>ΣΕΛ. 7

Καθαριότητα –
Περιβάλλον
και Ποιότητα Ζωής
Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου Λυκόβρυσης Πεύκης προµηθεύτηκε
και ολοκλήρωσε την αλλαγή για 130 καπάκια κάδων απορριµµάτων.

>>ΣΕΛ. 6

θέτει µεγάλη παράδοση και
ιστορία στους δύο αυτούς πυλώνες, αλλά και την οµάδα µπάσκετ του ΓΣΑ που έχει διαπρέψει
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Εύχοµαι από καρδιάς το Μαρούσι να συµβάλλει στην καλύτερη
προπόνηση των νέων µας, που
θα έχουν την τιµή να συνεχίσουν τις µεγάλες επιτυχίες των
προγενέστερων αθλητών.»
Η ΑΕΚ και η ΑΕΚ BC ευχαρίστησαν τον κ. Πατούλη και όλους
τους συντελεστές για την συµβολή τους στην επίτευξη της
αγαστής και εποικοδοµητικής
αυτής συνεργασίας.

>>ΣΕΛI∆Α 8

Πρόγραµµα φιλοξενίας
προσφύγων
Για την καλύτερη
ενηµέρωση όλων,
ο δήµος Νέας
Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας
διοργανώνει σήµερα
στις 19.00, στο
Πνευµατικό Κέντρο της
Ν. Φιλαδέλφειας
ανοικτή συζήτηση διαβούλευση σχετικά µε
το πρόγραµµα
φιλοξενίας προσφύγων.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα